Clock-Time

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần V Phục Sinh B

Tin mừng Ga 15:12-17: Yêu thương nhau là một mệnh lệnh truyền và là luật buộc. Bạn đã chu toàn luật yêu thương chưa ?
CHÚ GIẢI TIN MỪNG

THỨ 6 – TUẦN 5 - PHỤC SINH


Ga 15:12-17


 
Noel Quession - Chú Giải

Bài đọc I : Cv 15,22-31

Trong những ngày ấy các Tông đồ, kỳ lão cùng toàn thể Hội thanh, chấp thuận chọn ít người trong các ngài và sai đi Antiôkia. 

Người ta lo nối kết mọi người theo quyết định đã đạt được. Giáo hội Antiôkia, nơi phát xuất cuộc tranh chấp phải được biết rõ về cuộc thảo luận và các quyết định . Vậy người ta gửi một đoàn đại biểu từ Giêrusalem đi Antiôkia.

Các ngài nhờ tay hai ông chuyển bức như viết như sau : "Chúng tôi nghe tin rằng có mấy người trong chúng tôi đã đến nói những lời gây hoang mang và làm cho tâm hồn anh em xao xuyến".

Đây là điều mà ngày nay người ta gọi là "để mình bị liên can". Thật khiêm tốn trong lời mở đầu lá thư. Công đồng Giêrusalem nhìn nhận những sai trái của mình.

Thánh Thần và chúng tôi xét rằng.

Bản văn nói, Công đồng đầu tiên đã đồng thanh quyết định không đặt "gánh nặng quá sức" lên các lương dân : không còn cắt bì… những giới lệnh của luật Môsê không bị ép buộc nữa…

Quyết định này thật trọng đại. Đây là điều mới mẻ quan yếu!

Không phải HÔM NAY người ta mới nói : Giáo Hội đổi thay mọi tục lệ của chúng tôi. Và quyết định này của Công đồng, một cách âm thầm và mạnh mẽ, quan tâm đến Thánh Thần. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con lòng yêu mến Giáo Hội, và niềm tin tưởng vào các quyết định của Giáo Hội.

Anh em chỉ phải : "1. kiêng đồ cúng thần, 2. huyết, thịt thú chết, ngạt, 3. và gian dâm...".

Đó là vài đòi buộc cụ thể đặt ra cho mọi người lương dân cũ và Do thái cũ ! Bỏ hoàn toàn các ngẫu thần… kiêng tránh vài thứ thịt. . . giữ lại một giới tính bình thường trong khuôn khổ tình yêu lứa đôi đơn hôn.

Khi nghĩ tới những tập quán của các lương dân thời đó người ta biết rằng việc trở lại với Chúa Kitô đòi hỏi một sự đổi thay đích thực trong lòng, những thái độ mới, một đời sống mới. Tin vào Chúa Kitô và chịu phép rửa, là biến đổi đời sống, là tiến vào những đời hỏi mới.

Lạy Chúa, xin biến đổi lòng con ! Xin hoán cải con !

Chúng ta thừơng bị cám dỗ sống như các lương dân.

Tôi áp dụng điều đó vào đời sống riêng tôi.

các Ngài giã từ và đi xuống Antiôkia, triệu tập dân chúng lại và trao cho họ bức thư. Đọc thư xong họ vui miệng vì được an ủi.

Vậy sau Công đồng đầu tiên, Phaolô trở lại với các cộng đồng của Người . Người lo áp dụng các quyết định "Vâng phục"… "tuân giữ" các quyết định. Đây không phải là những từ ngữ hợp thời lắm. NGÀY NAY. Nhất là, trong những quyết định này, rõ ràng có điểm này điểm nọ không hoàn toàn phù hợp với điều tôi đã quyết định. Mọi sự tuân phục đối với một quyết định của tập thể (của một nhóm hay một chức trách) luôn tỏ rõ là một sự hy sinh các quan điểm riêng. 'Trong gia đình, trong nhóm cùng làm việc, trong Giáo Hội, điều này luôn là sự thật !

Tôi tin Hội thánh duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền". Lạy Chúa, xin giúp con sống những "khác biệt", và những nỗ lực tiến tới hiệp nhất". Xin làm cho chúng con nên những tác nhân phát triển việc truyền giáo của Giáo Hội. Xin mở Giáo Hội Chúa cho các lương dân . Xin mở lòng chúng con cho các chương trình của Chúa.

BÀI TIN MỪNG : Ga 15,12-17 

 
"ĐÂY Là ĐIỀU RĂN CỦA THẦY"

Đức Giêsu vừa mới nói, cần phải trung thành tuân giữ các điều răn của Người, để ở trong tình thương của Người.

Ta có thể hỏi, điều đó có ý nghĩa như thế nào, đâu là việc con thi hành cách cụ thể. Đức Giêsu sẽ chỉ dẫn cho ta. Đây là…Nhưng hẳn là điều đó còn giản đơn hơn ta tưởng : bởi vì Người không dùng số nhiều (các điều răn của Thầy) mà dùng số ít (một điều răn duy nhất).

Anh em hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương anh em. 

Đây là điều răn, điều răn của Người.

Đó là điều răn Chúa lưu tâm nhất. Khi con yêu tha nhân, con cũng làm điều Chúa quan tâm nhất.

Yêu thương ! yêu thương ! yêu thương !

Một lần nữa, tôi cần phải dành thời giờ để xem xét tới sống cụ thể của tôi hôm nay, dưới sự soi sáng trên. Tôi có chu toàn điều này không ? Đối với tôi, tình yêu mà tôi phải trao tặng được diễn tả ra sao ? tình yêu đó mang hình thức nào ? Những chờ đợi quanh tôi là gì ?

"Người này người khác". Đối với tôi, đó là ai ? Tôi sẽ gặp gỡ người nào ? Tôi có trách nhiệm với ai ? Ai đang chờ đợi nơi tôi điều gì ? Thái độ của tôi đối với những người chung quanh, gia đình tôi, các bạn đồng nghiệp của tôi, như thế nào?

Nhưng lạy Chúa, Chúa sẽ lôi kéo chúng con đi đâu ?

Chúa yêu cầu chúng con yêu thương tới mức độ nào ?

Như Thầy đã yêu thương anh em.

Đến đó !

Không ai có tình thương lớn hơn tình thương của người hy sinh mạng sống mình cho bạn hữu.

Đến hy sinh mạng sống ta.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa tự hiến mình làm mô hình yêu thương ? Chúa đã trao hiến tất cả . Chúa đã hy sinh mạng sống mình. Chúa đã không giữ lại gì cho Chúa.

Mức độ của tình yêu, đó là thập giá. Còn dành thời giờ để chiêm ngắm thánh giá Chúa. Con ngắm nhìn Chúa "đang hy sinh mạng sống Chúa vì tình yêu".

Lạy Chúa, con có thể noi gương Chúa thế nào, nếu chính Chúa không đến yêu thương trong con ?

Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu....

Lại còn chữ "Nếu" đang lo ngại ! Lạy Chúa, con muốn trở nên bạn hữu của Chúa biết bao.

Nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy. Điều răn đuy nhất, đó là yêu thương.

Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Còn anh em, Thầy coi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy. Thầy đã tỏ cho anh em biết.

Những độc giả đầu tiên của Gioan, nếu đọc bản văn HiLạp, đã gặp ở đây từ "doulos" : đó là từ mà họ thường sử dụng để gọi một giai cấp xã hội lúc đó, những "tôi tớ".

Đức Giêsu đặt đối nghịch tình trạng nô lệ với tình bạn…

Chúng ta không là những tôi tớ của Đức Giêsu, nhưng là bạn hữu- của Người ! Người đã tỏ cho ta tất cả những gì Người biết được từ Thiên Chúa. Nhưng kiểu nói khác thường như trên, dễ gây cho ta một ấn tượng khó xác định ! Ta còn nhiều điều cần phải khám phá về Thiên Chúa.

Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em.

Thật là diễm phúc, xét theo một ý nghĩa nào đó !

Đây còn là một tư tưởng đầy sắc thái. Dù tự trình bày như "bạn hữu" của ta, Đức Giêsu không phải hết là "Thầy" ta : Chính Người giữ mọi sáng kiến... Chính tự nơi Người mà ta lãnh nhận mọi sự tốt lành trong ta. Xin tạ ơn.


Giáo phận Nha Trang - Chú Giải

 
Ga 15:12-17

Xem lại CN 6 PS B

Các con hãy thương yêu nhau
 
HOÀN CẢNH:

Ở trong tình yêu của Chúa là tuân giữa các điều răn của Người. Điều răn quan trọng nhất là luật yêu thương: mến Chúa yêu người.

Ý CHÍNH:

Bài Tin Mừng hôm nay ghi lại giáo huấn của Đức Giêsu về luật yêu người.

TÌM HIỂU:

12 "Đấy là điều răn của Thầy …":

Sau khi đã chỉ vẽ cho các môn đệ con đường mến Chúa yêu người là tuân giữ các điều răn của Chúa. Đức Giêsu đã áp dụng vào luật yêu người: "Anh em hãy thương yêu nhau như Thầy đã yêu thương anh em".

Tình yêu thương của Đức Giêsu đối với loài người được biểu lộ qua cái chết của Người (13,1) và đó là nền tảng cho tình yêu giữa cácmôn đệ, các kitô hữu với nhau.

13 "Không ai có tình thương lớn hơn …":

Câu này nói đến cái chết của Đức Giêsu trên thập giá, Cái chết này diễn tả cách hùng hồn và sâu xa nhất về tình thương của Người đối với các môn đệ là những người được gọi là bạn hữu của Người.

14-15 "Anh em là bạn hữu của Thầy …":

Các môn đệ được Đức Giêsu mời gọi yêu mến nhau. Lòng yêu mến đó diễn tả cụ thể, sự hợp nhất với nhau trong Đức Giêsu, đồng thời phải đặt nền trên lòng mến của Người đối với các môn đệ: hy sinh mạng sống cho người mình yêu.

16 "Không phải anh em đã chọn Thầy …":

Đức Giêsu chọn các môn đệ làm những người đại diện Chúa ở trần gian. Người ban cho họ đầy đủ quyền năng cần thiết để nối dài sứ mệnh của Người. Họ đi khắp thế gian chiêu mộ muôn dân, thiết lập Nước trời với trọn quyền đóng mở. Ơn Chúa tràn ngập trên họ để chu toàn sứ mệnh, mang lại kết quả trải dài qua các thế hệ. Đàng khác, họ trung thành với sứ mệnh mà Chúa đã trao phó, họ xứng đang được Chúa Cha chấp nhận lời cầu xin mỗi khi họ nhân danh Chúa.

17 "Điều Thầy truyền dạy anh em…":

Kết thúc lời giáo huấn, Đức Giêsu nhắc lại mệnh lệnh: "Các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu các con". Chứng tỏ luật yêu thương rất quan trọng và đòi buộc gắt gao. Đồng thời luật này bảo vệ cho sự hợp nhất giữa các môn đệ, giữa cac phần tử trong cộng đoàn với nhau. Luật yêu thương còn có giá trị tông đồ truyền giáo: Yêu nhau để người ngoài nhận ra Thiên Chúa là Cha.

NHẬN THỨC VÀ ÁP DỤNG:

1. "Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã thương yêu anh em":

- Chúa Giêsu truyền lệnh cho chúng ta phải yêu thương nhau, vì Người muốn chúng ta yêu mến Chúa để được sống trong tình yêu của Chúa. Yêu thương nhau bằng cách phục vụ, tha thứ và bác ái đối với nhau.

- Chuá truyền lệnh cho chúng ta yêu thương nhau như Chúa yêu thương chúng ta. Vì thế mỗi ngày chúng ta phải chiêm ngắm tình yêu Chúa đối với chúng ta, để bắt chước mà yêu thương nhau:

+ Chúa yêu chúng ta qua mầu nhiệm Nhập Thể: Yêu ai thì đến gần người mình yêu; Sống hoà đồng và hiệp nhất.

+ Chúa yêu chúng ta qua mầu nhiệm Cứu Thế: Yêu ai thì hy sinh cho người mình yêu; Sống quên mình.

+ Chúa yêu chúng ta qua bí tích Thánh Thể: Yêu ai thì trở nên sức sống cho người mình yêu ; Sống phục vụ.

2. "Không ai có tình thương yêu lớn hơn tình yêu của người hy sinh mạng sống mình cho bạn hữu":

Yêu thương theo lệnh truyền của Chúa Giêsu không chỉ là bác ái từ thiện, phân phát một cái gì, không chỉ hoạt động giảng dạy hay đảm trách việc nọ việc khác … nhưng là tự hiến đời sống, biết hy sinh cho người mình yêu. Như trường hợp cha thánh Maximilien Kolbe đã hy sinh mạng sống để cứu một người trong số bạn tù, như Đức Giêsu đã hy sinh mạng sống trên thập giá để cứu chuộc nhân loại.

Trong đời sống chung, bạn nên có một vài cử chỉ, việc làm nào đó thật sự hy sinh vì lợi ích của tha nhân, của cộng đoàn.

3. "Các con là bạn hữu của Thầy …":

Đức Giêsu đối xử với các môn đệ như bạn hữu, mặc dù các ngài chẳng có danh giá và công trạng gì. Tin Mừng còn cho thấy các môn đệ hèn kém, quê mùa, khiếm khuyết. .. Chỉ vì yêu thương, Đức Giêsu đã đối xử với họ như bạn hữ, như tri âm. Nên tất cả những gì Người biết về Chúa Cha, Người thông ban cho họ hết. Ông chủ đâu có đối xử với đầy tớn như vậy !

Tình bạn thì hoà đồng, liên đới và hiệp thông. Chúng ta thật diễm phúc vì được Chúa đối xử như bạn tri âm. Hằng ngày, Người vẫn gìn giữ, che chở, nuôi dưỡng và hướng dẫn ta dưới nhiều hình thức khác nhau trong cuộc sống. Chúng ta hãy cảm tạ Chúa và đối xử với tha nhân, những người đang sống với ta bằng tình bạn chân thành như vậy.

4. "Không phải anh em đã chọn thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em":

Hãy nhận thức về ơn gọi, về bậc sống và địa vị, về môi trường, về hoàn cảnh … Tất cả những gì chúng ta đang có là do Chúa ban, và đó là ơn Chúa đã chọn chúng ta. Chúng ta hãy khâm phục và cảm tạ Chúa bằng cách sống cho Chúa, vì Chúa và với Chúa trong mọi nơi, mọi lúc …

5. "Điều Thầy truyền cho anh em là hãy yêu thương nhau":

Yêu thương nhau là một mệnh lệnh truyền và là luật buộc. Bạn đã chu toàn luật yêu thương chưa ?

HTMV Khóa 10 - ĐCV Thánh Giuse Sài Gòn