Clock-Time

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Tư Trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh B

Tin mừng Ga 20: 2-8: Đặt bài Tin Mừng này vào ngày lễ kính thánh sử Gio-an Tông Đồ, Phụng vụ muốn chúng ta nhìn ngắm tháng Gio-an như là mẫu gương niềm tin vào Chúa Giê-su...
CHÚ GIẢI TIN MỪNG

THỨ TƯ TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH B

NGÀY 27/12/2017Tin mừng Ga 20: 2-8


Giáo phận Nha Trang - Chú Giải

Lễ Thánh Gioan Tông Đồ, Thánh Sử

Ngôi mộ trống
 

Xem lại CN I Phục Sinh năm A, B, C

NHẬN THỨC VÀ ÁP DỤNG:

1. Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại về ngôi mộ trống để chứng minh Đức Giê-su đã từ cõi chết sống lại.

Đặt bài Tin Mừng này vào ngày lễ kính thánh sử Gio-an Tông Đồ, Phụng vụ muốn chúng ta nhìn ngắm tháng Gio-an như là mẫu gương niềm tin vào Chúa Giê-su.

2. 
Thánh Gio-an là vị Tông Đồ "đã dựa đầu vào ngực Chúa trong bữa tiệc ly":

- Đã nhận Đức Ma-ri-a làm mẹ mình khi đứng dưới chân thánh giá.

- Cũng là môn đệ đầu tiên tin Chúa sống lại (Ga 20,2-8), có thể được coi như là nhà thần học về Mầu Nhiệm Phục Sinh. Cũng vì thế mà ta đọc Tin Mừng của ngài hằng ngày trong Mùa Phục Sinh.

1. Thánh Gio-an cũng là người công bố Mầu Nhiệm Nhập Thể, như ngài đã viết: "Ngôi Lời đã thành người phàm và ở giữa chúng ta" (Ga 1,14). Vì thế thật hợp lý được mừng kính ngài trong tuần bát nhật mừng Chúa Giáng Sinh. Và hôm nay bắt đầu đọc thư ngài viết cho giáo dân biết "Những gì ngài đã thấy tận mắt" (1Ga 1,14).

2. Thánh Gio-an thực sự đã sống thân mật với Chúa Ki-tô, đã gặp gỡ Chúa trên bờ sông Gio-đan, đã cùng Phê-rô và Gia-cô-bê chứng kiến Chúa biến dạng trên núi Ta-bo, đã ở bên Chúa tại vườn Cây Dầu. Chỉ mình vị Tông Đồ này được thấy Chúa chết và táng xác Người.

Thánh Gio-an đã giữ kỹ những kỷ niệm đó. Và các kỷ niệm ấy đã soi sáng dẫn dắt cả đời sống ngài. Ngài sống trường thọ, là Tông Đồ chết sau hết vào năm 100.

Từ kinh nghiệm về đời sống thân mật với Chúa , ngài đã có thể xác quyết: Thiên Chúa là Tình Yêu. Và yêu mến Chúa cốt ở giữ giới răn của Người.

Thân thế của thánh Gio-an Tông Đồ:

- Ngài là tác giả quyển sách Tin Mừng thứ IV, ba lá thư và sách Khải Huyền.

- Ngài là em của ông Gia-cô-bê, xuất thân từ Bết-sai-đa, nơi gia đình Gia-cô-bê làm nghề đánh cá.

- Gio-an cũng như anh mình, có tinh thần nóng nảy, bồng bột nên Đức Giê-su đã gọi hai anh em là "Con của thần sấm sét".

- Đầu tiên Gio-an là môn đệ của Gio-an Tẩy Giả, sau đó là môn đệ Đức Giê-su.

- Đức Giê-su đã tin tưởng ngài cách đặc biệt, điều này nổi bật ở việc: trước khi chết Đức Giê-su đã trối Đức Mẹ cho ngài (Ga 19,26-27).

- Đối với Gio-an, Đức Giê-su là Ngôi Lời vĩnh cửu của Thiên Chúa. Người đã ban cuộc sống cho trần gian qua cuộc nhập thể, qua Lời và hành động, qua cái chết và qua cuộc phục sinh, qua việc sai các môn đệ đi rao giảng.
(Xem Phụng Vụ Chư Thánh tập II của linh mục Augustinô Nguyễn VĂn Trinh)

1. 
Hôm nay mừng lễ thánh Gio-an Tông Đồ, chúng ta hướng về ngài với lòng cảm phục vì "Ong đã thấy và đã tin". Chính vì Gio-an luôn gần gũi Chúa nên ông tõ ra sẵn lòng tin hơn. Trước hang đá Bê-lem, chúng ta đã thấy Hài Nhi Giê-su sinh ra; chúng ta đã tin thế nào và sống niềm tin ấy ra sao trong cuộc sống hằng ngày?
 
Lễ Thánh Gio-an Tông Đồ tác giả sách Tin Mừng

Xem lại lễ ngày Phục Sinh năm A,B,C

I.NHÌN VÀO THÁNH GIO-AN TÔNG ĐỒ:

- Thánh Gio-an Tông Đồ là tác giả sách Tin Mừng thứ tư, ba lá thư và sách Khải Huyền.

- Ngài là em của Gia-cô-bê Tông Đồ, xuất thân từ gia đình Da-bê-đê làm nghề đánh cá.

- Đầu tiên, Gio-an là môn đệ của Gio-an Tẩy Giả, sau đó làm môn đệ của Chúa Giê-su. Chú Giê-su đã tin tưởng Ngài cách đặc biệt. Điều này nổi bật ở việc: Trước khi cết, Chúa đã trối Mẹ mình cho Gio-an (Ga 19, 26 – 27).

- Gio-an là môn đệ được mệnh danh là " môn đệ Chúa yêu", nhưng Ngài cũng như anh mình là Thánh Gia-cô-bê, có tính nóng nảy, bồng bột, nên Đức Giê-su đã gọi hai anh em là " Con của Thiên lôi".

II. NHẬN THỨC VỀ GIO-AN:

- Nếu bạn muốn có một căn bản tín lý và thần học, hãy đọc thư thánh Phao-lô.

- Nếu bạn muốn tiến lên trên con đường tu đức, hãy đọc thư Gia-cô-bê.

- Nhưng nếu bạn muốn hiểu, muốn biết, muốn cản nghiện về tình yêu, cốt tủy của đạo Công Giáo, bạn không thể không đọc Gio-an.

- Trong số mười hai Tông Đồ, có một nhóm nòng cốt: Gia-cô-bê, Phê-rô và Gio-an. Trong số ba người này, người gần Chúa Giê-su nhất là Gio-an: môn đệ Chúa yêu, từ liên lạc mật thiết này, thể hiện một cuộc đời muôn sắc, một tâm hồn nhạy cảm, một môn đệ của tình yêu.

- Trong Tin Mừng của Gio-an, không bao giờ Gio-an nhắc tới tên mình. Lần nào cũng vậy, ông chỉ nói: "Môn đệ Chúa yêu " (Ga 13,23;19,26;21,7).

- Trong bữa tiệc ly, Gio-an ngồi gần Chúa và ngả đầu vào ngực Chúa, từ đây ông ghi lại điều răn mới của Người: "Thầy ban cho các con một điều răn mới, là các con phải yêu thương nhau …" (13, 34).

- Gio-an có một trái tim nóng bỏng để cảm nghiệm và có một kinh nghiệm qúy giá để xác tín về Thiên Chúa và về những thực tại thiêng liêng để loan báo cho chúng ta:

" Điều vẫn có ngay từ lúc khởi đầu, điều chúng tôi đã nghe, điều chúng tôi đã thấy tận mắt, điều chúng tôi đã chiêm ngưỡng, và tay chúng tôi đã chạm đến, đó là Lời sự sống …".

" Điều chúng tôi đã thấy và đã nghe, chúng tôi loan báo cho cả anh em nữa, để chính anh em cũng được hiệp thông với chúng tôi …" (Ga 1,1.3).

III. BÀI TIN MỪNG (Ga 20, 2 – 8) hôm nay trong thánh lễ mừng kính Thánh Gio-an Tông Đồ, chúng ta nhận ra rằng:

- Trong tâm bài tường thuật của Gio-an nhằm vào sự suy nghĩ về sự kiện "ngôi mộ trống ".
  • Người không có đức tin đã nói như Ma-ri-a: " Họ đã lấy xác Thầy khỏi mộ rồi, và chẳng biết chúng đã để Thầy ở đâu ". Nhưng người có đức tin thì nói: " Ong đã thấy và ông đã tin".
  • Lập tức Phê-rô và môn đệ kia đã chạy ra mộ. Phê-rô chạy trước vì là Tông Đồ Trưởng. Môn đệ kia cũng phải đến vì là môn đệ Chúa yêu. Đàng khác, chứng của hai người sẽ có giá trị.
  • Người " Tông Đồ Chúa yêu" chạy nhanh hơn, vì tình yêu vốn mau lẹ và vì trong Tim Mừng Gio-an, người đó luôn luôn gần Chúa hơn ai hết.
  • Phê-rô quan sát cẩn thận, kiểm kê đầy đủ.

Nhưng mắt môn đệ kia tinh hơn, theo nghĩa tình yêu vốn linh cảm được mọi việc. Cũng như có lần khác, ông đã báo cho Phê-rô biết: Kìa Thầy đó! Lần này ông cũng sớm nhận ra: Người đã sống lại. "Ông đã thấy và ông đã tin".

- Cả Ma-ri-a Mác-đa-la chạy ra nữa, không thấy xác Chúa, về báo tin cho Phê-rô và Gio-an. Cả hai cùng chạy, nhưng ngoài điều ấy, động lực chính thức đẩy, buộc ông chạy nhanh bất cứ tất cả, đó là lòng mến: lòng mến đối với Chúa Giê-su nổi bật nơi Thánh Gio-an Tông Đồ.

- Từ ngày đầu được kêu gọi, Gio-an đã theo sát Thầy và cùng với Phê-rô, Gia-cô-bê, ông được lên núi Ta-bo chứng kiến vinh quang của Chúa, lúc Người biến hình. Trong bữa tiệc ly, ông đã kề sát bên ngực Chúa; rồi trong cuộc khổ nạn, ông đã đi theo Người. Theo Người vào vườn Cây Dầu; trước tòa án Phi-la-tô, ông theo Chúa khi các Tông Đồ chạy trốn. Khi Phê-rô chối Thầy, thì chỉ có mình Gio-an theo Chúa. O6ng đã theo Chúa đến núi Sọ, chứng kiến cuộc tử nạn của Chúa cho đến giây phút cuối cùng. Khi Chúa trăn trối và trút hơi thở cuối cùng trên thập giá, thánh Gio-an đã đại diện cho nhân loại, nhận trách nhiệmthay mặt Người để chăm sóc Mẹ Ma-ri-a.

IV. CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa, trong ngày lễ mừng kính Thánh Gio-an Tông Đồ hôm nay, xin cho con có một lòng mến như Gio-an. Lòng mến đó sẽ hướng dẫn con đến với Chúa, suy nghĩ theo Chúa và hành động như Chúa trong cuộc sống hằng ngày của con.

V.GIO-AN TÔNG ĐỒ là người chết sau cùng trong nhóm Mười Hai mà Chúa đã chọn.Hành Trang Mục Vụ Khóa 10 - ĐCV Thánh Giuse Sài Gòn