Clock-Time

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Tư Tuần I Mùa Chay B

Lc 11: 29-32 Qua bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêu dựa vào câu chuyện về điềm lạ Giô-na để kêu gọi sự sám hối.

CHÚ GIẢI TIN MỪNG

THỨ TƯ TUẦN I MÙA CHAY – NĂM B 

Lc 11,29-32 // Mt 12,38-42

Xem thứ hai tuần 16 TN; Thứ hai tuần 28 TN

Noel Quession - Chú Giải

Bài đọc I : Gn . 3,1-10

Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu mờ gọi

các thính giả của Người "hối cải " và "thực hành sám hối ". Người đưa ra cho họ gương mẫu của dân thành Ninivê đã hối cải theo lời giảng của Giona.

Sách Giona là một "dụ ngôn". Đây là loại văn chương ta thấy Chúa Giêsu thường dùng : Người kể một câu chuyện giả tưởng để soi tỏ bài học.

Hãy trỗi dậy và đi đến Ninivê, một thành phố lớn, và rao giảng cho nó điều Ta sẽ nói cho ngươi. .

Vậy, đây là truyện của một ngôn sứ Do Thái (dân ưu tuyển) được Thiên Chúa sai đi giảng nơi thù nhân, các lương dân của thành Ninivê. Ong này thoạt đầu vì phản ứng ích kỷ đã từ chối không chịu đi và đã theo một đường khác. Nhưng Thiên Chúa đã sắp đặt (một cách khôi hài nhờ một con cá lớn) để ép đưa ông trở lại với sứ mệnh.

Hôm Nay, lệnh Chúa vẫn luôn như vậy Giáo hội phải là truyền giáo, Giáo hội được sai tới các lương dân để nói cho họ sứ điệp của Thiên Chúa: Đặc biệt trong Mùa chay này, tôi sẽ làm thế nào để mang Lời Chúa đến cho anh em chưa tin ? Tôi theo cách nào để loan truyền "Tin Mừng" trong khu xóm, trong các giao tế, trong gia đình, trong công việc của tôi.

Còn 40 ngày nửa, Ninivê sẽ bị phá hủy.

Bằng ngôn ngữ mạnh, ngôn ngữ của các ngôn sứ, điều đó muốn nói : Hãy hối cải, làm việc sám hối, Nước Thiên Chúa đã gần... Thật khẩn thiết ! Trong một tháng nữa là quá trễ rồi ! Chúa Giêsu dã lấy lại những lời như thế.

Đối với Mùa chay này, 40 ngày dành cho tôi, đã bảy ngày qua rồi. Tôi đã làm gì trong bảy ngày đầu đã qua ?

Tôi có thường bào chữa ? "Bạn hiểu, tôi không có thời giờ cơ man những việc !" Tôi đã dùng thêm ít thời gian để cầu nguyện và đã tiến hành chút nào chưa ? 'Tôi đã có vài dốc quyết và đã lại rơi vào cái ồn ào thường nhật không ? Còn 33 ngày nữa là đến lễ Phục sinh. Không được mất giờ nữa.

Dân thành tin tưởng nơi Chúa, họ công bố việc ăn chay và mặc áo nhặm, từ người lớn đến trẻ nhỏ. 

Điều mà "dân ưu tuyển", bất kể những lới khuyên khẩn thiết của bao ngôn sứ và tư tế đã không làm (cuộc hối cải tận căn và tập thể) thì lương dân đã làm. Đáp lời của một ngôn sứ rảo qua phố xá có một lần.

Đó là bài học Chúa muốn dạy chúng ta, Hôm Nay. Đó là bài học Chúa Giêsu minh nhiên lấy lại.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con. Xin giúp "dân ưu tuyển " hôm nay hối cải, thực hiện một Mùa chay chân chính, từ bỏ hành vi xấu.

Xin cho con biết dùng nên thời giờ còn lại.

Chúa thấy việc họ làm, Chúa đổi ý định phạt họ, và Người không thực hiện điều đó.

Chúa yêu các lương dân.

Chúa yêu các tội nhân.

Chúa yêu mọi người.

Chúa không thích trừng phạt cả trình thuật dẫn đến kết luận này : Dân Ninivê sắp có thể sống, việc hối cải đưa họ tới chỗ được hạnh phúc hơn.

Sự dữ tự nó kéo theo hình hạt riêng. Nỗ lực làm việc lành cũng kéo theo phần thưởng. Lạy Chúa, xin đổi mới lòng con.


BÀI TIN MỪNG : Lc 11,29-32

Hoán cải, đổi mới, sám hối.

Khi dân chúng tụ họp đông đảo, Đức Giêsu bắt đầu nói : Thế hệ này là một thể hệ gian ác, chúng xin dấu lạ...

Từ "thế hệ " luôn được Đức Giêsu sử dụng theo nghĩa xấu. Đó là một ám chỉ điển hình cho một giai đoạn lịch sử của dân tộc Israel, "thế hệ" đầu tiên, thế hệ trong sa mạc, thế hệ 40 năm đầu tiên …đã trải qua thời đại mình chỉ để yêu sách những "dấu la" của Thiên Chúa. "Bốn mươi năm, thế hệ này đã làm ta chán ngấy. ..những con người đó đã không nhận biết đường đi của Ta. . .Tuy nhiên, chúng nhìn thấy việc Ta làm... (Tv 95,9-10).

Thời Chúa Giêsu, và cả thời đại chúng ta, người ta vẫn còn tiếp tục xin Thiên Chúa tỏ mình ra, biểu lộ quyền năng. Người.

Xin Thiên Chúa viết ghi danh Người trên trời.

Xin Người tiêu diệt kẻ ác dữ.

Xin Người ngang nhiên xuống khỏi thập giá trước mặt những kẻ lăng nhục Người !

Thực tế xin Người vận dụng mời hai cơ binh Thiên thần" đến giải vây khỏi một đội quân Rôma đang bắt giữ !

Sau hết, tại sao Thiên Chúa không tỏ mình ra cho các kẻ vô thần. . . để người ta không còn nghi ngờ nữa ?

Nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giona.

Nếu Thiên Chúa thực hiện một dấu lạ trên trời, có lẽ Người không còn là Đấng mà Người đã tự chọn lựa nữa. Người có thể hủy diệt. Và người ta không thể chống lại được Người.

Nhưng Thiên Chúa thực hiện một "dấu lạ trên trời", có lẽ Người không còn là Đấng mà Người đã tự chọn lựa nữa. Người có thể hủy diệt. Và người ta không thể chống lại được Người.

Nhưng Thiên Chúa đã chọn lựa trở nên Người tôi tớ Đấng yêu thương con người, và kín đáo chờ đợi con người đáp trả cách tin tưởng và tự do. Thiên Chúa không muốn áp đặt chúng ta. Thái độ lụy phục kiểu tôi tớ không nói lên được điều gì đối với Người .

Ong Giona đã là một dấu lạ cho dân thành Ninivê thế nào, thì Con Người cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ này như vậy.

Thực vậy dân thành Ninivê đã không nhận được điềm lạ Giona đã không làm một điềm lạ ngoạn mục nào ? ông chỉ loan báo một sứ điệp và mời gọi mọi người "hối cải".

Lời mời gọi đổi đời mà Con Người truyền đạt cho tôi, và Giáo hội lập lại trong Mùa chay này, có đánh động tôi không?

Dân thành Ninivê sẽ trỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ, vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Giona rao giảng, mà đây có người còn hơn ông Giona nữa.

Họ đã sám hối: . . . không cần một dấu lạ nào khác, ngoài lời giảng của vị ngôn sứ.

Tôi biết rõ, Thiên Chúa đang chờ đợi tôi cuộc hoán cải cuộc đổi đời nào rồi.

Vậy trong Mùa chay này, tôi sẽ làm gì đây ?

Nữ hoàng phương Nam sẽ đứng lên cùng với người của thế hệ này và bà sẽ kết án họ, vì xưa bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời lẽ khôn ngoan của vua Salômôn, mà đây có người còn hơn vua Salômon nữa. 

Dân cư Ninivê : thành phố ngoại giáo lớn rộng Hoàng hậu Saba : nữ hoàng dân ngoại... Đó là những người Chúa Giêsu trưng nêu làm gương mẫu. Chính họ đã tỏ ra phấn đấu nỗ lực.

Phần chúng ta, chúng ta đã nhận nhiều hơn họ. Chúng ta đã được nghe Chúa Giêsu, đã có các bí tích trợ sức, đã được lời Chúa nuôi dưỡng.

Lạy Chúa, xin ban cho con một trái tim mới.

Lạy Chúa, xin giúp con can đảm trước những đổi mới mà con có bổn phận phải thi hành.

Lạy Chúa, xin lập lại cho con sự khẩn cấp phải hối cải. Ngày thẩm phán gần kề. Ngày mai sẽ quá muộn. Con cũng sẽ bị kết án cùng với thế hệ xấu ác, ưa đòi hỏi những điềm lạ này sao ?


Giáo phận Nha Trang - Chú Giải

 

Lc 11,29-32 // Mt 12,38-42

Xem thứ hai tuần 16 TN; Thứ hai tuần 28 TN

Dấu lạ ngôn sứ Giô-na

NHẬN THỨC VÀ ÁP DỤNG:

1. Qua bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêu dựa vào câu chuyện về điềm lạ Giô-na để kêu gọi sự sám hối. Đáp lại lời kêu gọi đó, Thánh Luca cho thấy ba thái độ:

a) Các biệt phái cứng lòng và gian ác, đòi hỏi một điềm lạ trên trời, vì họ đã không tin vào những phép lạ Đức Giêsu đã làm. Đó là tội từ chối ánh sáng, tội phạm đến Thánh Thần.

b) Dân thành Ni-ni-vê mau mắn nghe lời và nhiệt thành sám hối, nên đã được Thiên Chúa thứ tha.

c) Nữ hoàng Sê-ba không những cảm phục lời lẽ khôn ngoan của Salômon, mà còn trở thành người rao giảng các lời ấy cho dân nước mình.

Trong tâm tình Mùa Chay, chúng ta sống theo thái độ nào trên đây để sám hối, thanh tẩy và được ơn tha thứ ?

2. Những lời Đức Giêsu nói với người Do Thái ở đây thật vô cùng nghiêm khắc! Người nói: họ là những kẻ xấu xa, gian ác! Thay vì hướng lòng về đức tin và sự thống hối, họ lại cảm khoái trong việc sống đạo lệch lạc của họ với thành kiến, với những đặc ân trần thế và xã hội của họ, vơi tính kiêu ngạo sống ngoài quần chúng. Đức Giêsu đã làm nhiều dấu lạ, Người đã mặc khải mình qua lời nói, qua dấu hiệu chữa bệnh, qua uy quyền trên ma qủy và còn qua chính con người của mình. Những người Do Thái đã không nhận ra những dấu lạ ấy để tin và để sám hối. Đó là tội gian ác của họ

Khởi đầu Mùa Chay, Hội Thánh mời gọi ta sám hối qua nghi thức rắc tro trên đầu, chúng ta có mau mắn đáp lại bằng việc sám hối: trở về với phẩm giá con cái Thiên chúa, phẩm giá theo ơn gọi của mình chưa ?

3. Trong đời sống cộng đoàn, gia đình, xã hội, … có khi chúng ta phủ nhận lời nói và việc làm của một ai đó, nhất là người có trách nhiệm với chúng ta, chỉ vì một lý do đơn giản là chúng ta không có thiện cảm với họ. Về điểm này, chúng ta có phải ăn năn, quyết chí sửa đổi không? Nghĩa là thay đổi cách nhìn, cách đối xửa và hành động không?

4. Việc thống hối tốt nhất trong Mùa Chay là chúng ta cố gắng hết sức để nhận biết và đánh giá mọi sự việc theo nhãn quan của đức tin. Đó là khả năng sẽ làm cho chúng ta nhìn thấy lòng nhân hậu và tình thương quan phòng của Chúa nơi tất cả những ai ở chung quanh ta.

HTMV Khóa 10 - ĐCV Thánh Giuse Sài Gòn