Clock-Time

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Tư Tuần I Mùa Vọng A

Tin mừng Mt 4:18-22 An-rê và Gioan Tông Đồ đã đến gặp Chúa Giêsu ; trong cuộc tiếp xúc này, An-rê đã nhận ra Chúa Giêsu là Đấng Thiên Sai ...
CHÚ GIẢI TIN MỪNG

NGÀY 30 THÁNG 11 - THÁNH ANRÊ TÔNG ĐỒMt 4,18-22 ; Rm 10,9-18

Giáo phận Nha Trang - Chú Giải

I.THÂN THẾ CỦA THÁNH AN-RÊ TÔNG ĐỒ:

An-rê theo tiếng Hy- Lạp có nghĩa là "mạnh mẽ can đảm"

An-rê là con của Gio-na là em của Simon Phêrô(vấn đề anh hay em của phêrô, người ta chưa nhất trí với nhau, vì thế có bản viết là anh, có bản viết là em của Phêrô)

An-rê xuất thân từ bét-sai-đa và là ngư phủ.

Trước tiên An-rê vá gioan Tông Đồ là môn đệ của Gioan Tẩy Giả.

Sau khi nghe Gioan Tẩy Giả giới thiệu Chúa Giêsu là "Chiên Thiên Chúa". An-rê và Gioan Tông Đồ đã đến gặp Chúa Giêsu ; trong cuộc tiếp xúc này, An-rê đã nhận ra Chúa Giêsu là Đấng Thiên Sai ; ngay sau đó An-rê đã giới thiệu Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế cho anh mình là Simon Phêrô (Ga 1,41-42).

Chúa Giêsu đã gọi An-rê và Simon Phêrô theo Chúa lúc họ đang ở bờ biển Ga-li-lê để luyện họ thành những kẻ "đánh cá người "(Mt 4,18-19).

Trong phép lạ hóa bánh ra nhiều, Anrê là người đã nói:"ở đây có một em bé có năm chiếc bánh lúa mạnh và hai con cá, nhưng với bằng ấy người thì thấm vào đâu!"(Ga 6,8-9).

Chính Anrê là n đã làm môi giới dẫn mấy người Hy Lạp đến gặp Chúa Giêsu (Ga 12,23).

Giáo hội Constantinôpôli đã chọn thánh Anrê làm bổn mạng và đã ca mừng thánh Tông Đồ đó là "người được gọi đầu tiên".

Theo lưu truyền, thánh Anrê hoạt động ở vùng Biển Đen và Hy Lạp, rao giảng Tin Mừng và tử đạo trên thập tự chéo ở Patras miền Achaia.

II. PHỤNG VỤ LỜI CHÚA :

a) Bài đọc 1:Rm 10,9-18

Qua bài đọc này,thánh phao-lô cho thấy con đường nên công chính mới dễ dàng và mở ra cho hết thảy mọi người. Phao-lô giải thích rằng không cần phải kiếm ơn cứu độ ở đâu xa, ơn ấy rất gần chúng ta ở rong lời Tin Mừng (Chúa Kitô); chỉ cần đón nhận lời ấy bằng đức tin thôi.

Thánh An-rê là mẫu gương người nên công chính mới này. Quả vậy, anrê nghe theo lời giới thiệu của Thầy mình là thánh Gioan Tẩy Giả để đến gặp Chúa Giêsu (Ga 1,29 –35). Trong cuộc gặp gỡ này, Ngài đã tin nhận Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế. Nhờ niềm tin này mà Ngài đã bỏ mọi sự để đi theo Chúa và làm tông đồ của Chúa trong nhóm Mười Hai(Ga 1,35-42).

b) Bài Tin Mừng Mt 4,18-22:

Bài Tin Mừng thuật lại ơn gọi như sau: Chúa Giêsu "thấy"những người này: Người kêu gọi họ bỏ tất cả và đi theo Người. Họ cũng không tìm lý do và cũng không sợ khó khăn. Thực ra họ cảm nghiệm bằng tình yêu nhanh hơn lý trí: Đức Giêsu là ai và đi theo Người có nghĩa là gì.

Đặt bài Tin Mừng này trong ngày lễ mừng kính thánh Anrê Tông Đồ, phụng vụ muốn chúng ta nhận thức rằng:

Thánh Anrê là một trong Nhóm Mười Hai Tông Đồ của Chúa. Ngài đã nghe nóin về Chúa Giêsu, được giới thiệu về Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế, nên Ngài đã hoàn toàn dấn thân cho Chúa và trọn vẹn cuộc đời cho Chúa trong đời sống và sứ vụ Tông Đồ.

*Thánhn Anrê quả là vị Tông Đồ giàu tìng bạn và Ngài đã quảng đại và vị tha chia sẻ Chúa Giêsu cho người khác:

+ "Trước hết ông đã đến gặp anh mình …chúng tôi đã gặp Đấng Mê-si-a"(Ga 1,41-42).

+ Anrê đã tỏ ra là một người bạn tốt khi dẫn mấy người Hy Lạp đến ặp Chúa Giêsu (Ga 12,23).

+ Anrê đã giới thiệu cậu bé có năm chiếc bánh và hai con cá với Chúa Giêsu (Ga 6,8-9).

Anrê là người đã giới thiệu kẻ khác cho Chúa Giêsu, chứng tỏ Anrê là người khiêm nhường, là Người làm công cho khẻ khác, là người ẩn mình để kẻ khác lớn lên, là người giữ vai phụ cho người khác và ông sẵn sàng bị quên lãng. Trong cánh đồng Tông Đồ truyền giáo để rộng Nước Chúa, Chúa Giêsu cần những người như An-rê. Bạn có sẵn lòng làm công việc như Anrê để rao giảng Tin Mừng không?

*Qua con người và công việc của thánh Anrê, chúng ta cảm nhận rằng Chúa cần những người giàu tình bạn chân thành. Những người tuy tài năng"một nén" nhưng sống làm chứng và ra đi kể lại câu chuyện" "chúng tôi đã gặp Đấng Mêsia"

Những cuộc gặp gỡ nhau để chia sẻ kinh nghiệm sống lời Chúa, những hoạt động Tông Đồ truyền giáo khắp nơi đang diễn ra trên thế giới…phải chăng là những công việc của thánh Anrê mà chúng ta mừng kính hôm nay.

Ước gì lời chúng ta tung hô trong mỗi thánh lễ :"Lạy Chúa, chúng con loan truyền việc Chúa chịu chết và tuyên xưng việc Chúa sống lại cho tới khi Chúa lại đến", được thgực hiện nơi cuộc sống của mỗi người chúng ta theo tinh thần của thánh Anrê : vị Tông Đồ giàu tình bạn./.


Hành Trang Mục Vụ - Khoá 10 ĐCV Thánh Giuse Sài Gòn