Clock-Time

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Tư Tuần III Mùa Vọng Năm C

Quan niềm lạc quan về thiên nhiên. Vì Thiên Chúa, Đấng đã dựng nên các tầng trời chính Người đã đựng nên địa cầu, đã tạo ra và làm cho bền vững. Người không dựng nên địa cầu hoang vu, nhưng đã dựng nên cho người ta ở. Chúng ta thường tìm đại ý nghĩa sâu xa của sự vật, quan niệm sai lạc sâu xa...

CHÚ GIẢI TIN MỪNG

THỨ TƯ TUẦN III MÙA VỌNG NĂM C

NGÀY 15/12/2021



Noel Quesson – Chú giải

BÀI ĐỌC I : Is 45,6-8, 18, 21-25
 
Đây là một trong  các lời tiên tri tiêu biểu nhất Mùa Vọng. Cuộc canh tớn thiên sai được loan báo như một  mùa xuân Toàn thiên nhiên đổi mới và tham dự  vào sự triển nở của Đấng Thiên sai.
 
Trời cao hãy đố sương mai, ngàn mây hãy mưa Đấng Công Chính. Đất hãy mở ra và trổ sinh Đấng Cứu độ và đồng thời sự công chính hãy xuất hiện.
 
Viễn quan thi vị và lạc quan.
 
Một lần nữa chúng ta nghe sự mạc khải thường xuyên của Thánh Kinh rằng: Nhân loại không thể hạnh phúc được nếu cả thiên nhiên không chúc lành cho họ. Đất khô được mùa tưới gội làm cho phì nhiêu và chồi lộc mọc lên khắp chốn.
 
Quan niềm lạc quan về thiên nhiên. Vì Thiên Chúa, Đấng đã dựng nên các tầng trời chính Người đã đựng nên địa cầu, đã tạo ra và làm cho bền vững. Người không dựng nên địa cầu hoang vu, nhưng đã dựng nên cho người ta ở. Chúng ta thường tìm đại ý nghĩa sâu xa của sự vật, quan niệm sai lạc sâu xa.
 
Phải, Thiên Chúa đã dựng nên trái đất tốt đẹp Người  muốn nó tưới đẹp và phì nhiêu, hạnh phúc. Sự loan báo về sự đổi mới này.
 
Tôi tham dự công trình này thế nào?
 
Mọi việc tôi làm, đời sống, gia đình, những dấn nhân là một sự cộng tác với Thiên Chúa tạo thành.
Ta là Chúa và không có Chúa nào khác. Ngoài Ta ra còn có Chúa nào khác đâu?
 
Sự lạc quan này xây nền trên thuyết độc thân tuyệt đối Isaia là người bảo vệ nghiêm nhặt về thuyết độc thần. Có một Chúa thôi không có Chúa nào nữa.
 
Không có Chúa công bình và cứu độ nào khác ngoài Ta. Hỡi các ngươi  ở tận cùng trái đất, hãy trở lại cùng Ta và các ngươi sẽ được cứu thoát.
 
Đòi hỏi của Thiên Chúa không phải là sự đòi hỏi kiêu ngạo và độc đoán…Một độc quyền ! Đó là sự  “phục vụ!"
 
Mình Ta có thể cứu người. Đừng thỉnh cầu lầm. Người sẽ bị làm hại nhiều nếu tìm ơn “cứu rỗi" ngoài Ta. Người sẽ bất hạnh. Người sẽ làm hại đời mình.
 
Và điều này được công bố, không chỉ cho dân Do thái, mà cho mọi cư dân trên địa cầu, trong sự phổ quát lạ lùng đối với thời đại Chúa Kitô đã đến. Hãy suy nghĩ và đọc lại những đọan sách tiên tri này.
 
Lạy Chúa xin cứu chúng con và mọi cư' dân trên trần này!
 
Nhờ Chúa mà tôi được công chính và sức mạnh người ta sẽ đến cùng Chúa, và mọi kẻ chống đối Người sẽ phải hổ thẹn.
 
Chúa Kitô biến đổi tâm hồn : những ai chống lại người, sẽ đến cùng người. Đây là mùa xuân kỳ diệu đã được loan báo Lạy Chúa,  xin hoàn tất lời Chúa hứa. Xin hãy thay đổi lòng người.
 
Bài đọc II : Lc 7,18-23
 
Gioan Tẩy giả gọi hai người trong số môn đệ của mình, sai họ đến thưa Chúa Giêsu rằng: Ngài là Đấng phải đến chăng, hay chúng tôi còn phải đợi Đấng nào khác?
 
Trước hết cần nắm vững vẻ bi thảm sâu xa trong câu hỏi trên. Đó là một con người, như mọi người đương thời, đang nóng lòng chờ đợi một Đấng Cứu thế hiển thắng, sẽ dùng lửa thanh tẩy: Người sẽ Thanh Tẩy các ngươi  trong Thánh Thần và Lửa. Các rê lúa sẵn trong tay, để sảy sạch lúa sân Người, và thu lúa vào lẫm của Người, còn trấu lép thì Người sẽ thiêu lửa không hề tắt" Lc (3,16-17). Đó là những lời đầy nóng bỏng mà Gioan Tẩy giả đã dùng để loan báo Chúa Cứu thế, trước đó mấy tháng. Lạy Chúa, con chờ đợi ai nữa, không phải chính Chúa sao?
 
Chúng con cũng không thường đặt câu hỏi với vẻ ngỡ ngàng như  thế sao? Làm sao Thiên Chúa không tự tỏ lộ mình ra nhiều hơn? Tại sao Người không biểu hiện những dấu chỉ rõ nét hơn về quyền năng của Người?
 
Để đón nhận tốt câu trả lời của Chúa Giêsu, trước hết cần phải nhẩn nha nghiệm xét lại vấn đề đã gây thắc mắc.
 
Ngay lúc đó, Chúa Giêsu chữa những người khỏi bệnh hoạn tật nguyền và quỷ ám và cho nhiều người mù được thấy.

Giáo phận Nha Trang - Chú Giải

Gio-an sai môn đệ đến hỏi Dức Giê-su
 
19Ông Gio-an liền gọi hai người trong nhóm môn đệ lại, sai người đến hỏi Chúa rằng: “Thầy có thật là Đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác?” 20Khi đến gặp Đức Giê-su, hai người ấy nói : “Ông Gio-an Tẩy Giả sai chúng tôi đến hỏi Thầy: “Thầy có thật là ‘Đấng phải đến’ hay không, hay chúng tôi còn phải đợi ai khác?” 21Chính giờ ấy, Đức Giê-su chữa nhiều người khỏi bệnh hoạn tật nguyền, khỏi quỉ ám, và ban ơn cho nhiều người mù được thấy. 22Người trả lời hai người ấy rằng : “Các anh cứ về thuật lại cho Gio-an những điều mắt thấy tai nghe: người mù được thấy, kẻ què đi được, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết sống lại, kẻ nghèo được nghe tin mừng, 23  và phúc thay người nào không vấp ngã vì tôi”.
 
HOÀN CẢNH:
 
Đang lúc Đức Giê-su rao giảng Tin Mừng và làm nhiều phép lạ khiến cho dư luận toàn quốc sôi nổi, Gioa-an Tẩy Giả bị giam trong ngục sai môn đệ đến phỏng vấn Đức Giê-su.
 
Ý CHÍNH:
 
Qua bài Tin Mừng hôm nay, thánh Lu-ca ghi lại việc các môn đệ Gio-an đến phỏng vấn Đức Giê-su để giới thiệu Người là Đấng Cứu Thế.
 
TÌM HIỂU:
 
19-20 “Ông Gio-an liền gọi hai người trong nhóm môn đệ … Thầy có phải là Đấng phải đến .. “:

Gio-an sai môn đệ đến hỏi Đức Giê-su có phải là Đấng Cứu Thế không? Chính là để:
 
- Một đàng đánh tan tính ghen tỵ và mối hoài nghi của các môn đệ của ông về thân thế của Đức Giê-su, vì họ đang tôn trọng ông hơn Đức Giê-su.
 
- Đàng khác, Gio-an muốn cho các môn đệ mình có dịp tiếp xúc trực tiếp với Đức Giê-su để có dịp nghe giảng giải và chứng kiến những việc Đức Giê-su làm mà tin nhận Người là Đấng Cứu Thế đã đến.
 
21- 22 “Chính giờ ấy, Đức Giê-su chữa nhiều người …” :
 
Nghe lời phỏng vấn, Đức Giê-su không vội đáp mình là Đấng Cứu Thế, nhưng Người muốn trả lời cách kín đáo khôn ngoan và thiết thực bằng việc làm. Thời bấy giờ ai cũng tin khi nào Đấng Cứu Thế đến, thì Người sẽ làm nhiều phép lạ, nay Đức Giê-su muốn cho môn đệ Gio-an biết chính Người là đấng ấy, nên Người đã làm nhiều phép lạ để cho họ mắt thấy tai nghe. Rồi Người bảo họ về đưa tin cho Gio-an. Nhắn bảo như vậy, Đức Giê-su muốn nói với Gio-an hãy căn cứ vào việc Người làm phép lạ để giác ngộ cho các môn đệ của ông tin vào Người là Đấng Cứu Thế.
 
23  ”Và phúc thay người nào không vấp ngã vì tôi …”:
 
Qua lời này, Đức Giê-su có ý răn đe sự chậm tin của các môn đệ Gio-an và những người khác.
 
NHẬN THỨC VÀ ÁP DỤNG:

1. 
Nhìn vào Chúa Giê-su:

a) Nghe lời Chúa nói:
 
“Các anh cứ về thuật lại cho Gio-an những điều mắt thấy tai nghe” :
 
Để rao giảng lời Chúa cho người khác, chúng ta cần phải thuật lại những việc Chúa đã làm được kể lại trong Tin Mừng và những việc Chúa can thiệp trong lịch sử loài người, những việc Chúa quan phòng nơi vũ trụ, trong xã hội và trong đời  sống mỗi người chúng ta để làm chứng.
 
b)Xem việc Chúa làm:
 
- Chúa Giê-su bình tĩnh và thông cảm với các môn đệ của Gio-an đến phỏng vấn Người.
 
Noi gương Chúa, chúng ta cần bình tĩnh và thông cảm với những người chậm hiểu khi ta dạy dỗ, với những người hiểu lầm ta và cứ hoài nghi về ta.
 
- Chúa Giê-su dùng việc làm cụ thể để rao giảng Tin Mừng nhằm chứng minh Người là Đấng Cứu Thế.
 
Chúng ta hãy chứng minh cụ thể bằng đời sống chứng tá hơn là nói suông.
 
- Nhìn vào việc Chúa Giê-su làm phép lạ chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền để chứng minh Người là Đấng Cứu Thế .
 
Noi gương Chúa, chúng ta chứng minh về Chúa và giáo lý của người đem lại sự sống thật, bằng cách chúng ta hãy sống giáo lý Chúa cách cụ thể trong đời sống hằng ngày : sống bác ái, yêu thương, quảng đại, dễ tha thứ … để giới thiệu Thiên Chúa yêu thương và hay cứu giúp.


2. Nhìn vào Gio-an Tẩy Giả:

Gio-an Tẩy Giả ở trong tù, nhưng vẫn còn được tiếp xúc với các môn đệ, nên ông vẫn tiếp tục vai trò tiền hô của ông bằng cách tạo điều kiện cho các môn đệ đến với Chúa Giê-su để chứng kiến và tin nhận vào Người.
 
Noi gương Gio-an, chúng ta làm việc tông đồ, rao giảng về Chúa cho người khác trong mọi hoàn cảnh.


3. Nhìn  vào các môn đệ của Gio-an:

Tuy còn mang tâm trạng ghen  tị và nghi ngờ về Chúa Giê-su nhưng các ông đã mau mắn vâng lời thầy mình là Gio-an đến với Chúa Giê-su để được giải tỏa tính ghen tị và óc hoài nghi đó.
 
- Theo tính tự nhiên, dù bị ngăn cách với tha nhân vì bất cứ lý do gì, chúng ta hãy vâng lời Chúa đến tiếp xúc và giao hòa với tha nhân để giải tỏa mọi ngăn cách về thể lý, về tinh thần đối với tha nhân
 
- Để giải tỏa tính ghen tị và óc hoài nghi, các môn đệ Gio-an sau khi chứng kiến các phép lạ Chúa làm, đã trở về thuật lại cho Gio-an những gì đã nghe, đã thấy tận mắt.
 
Khi tường thuật một biến cố, một sự kiện, chúng ta phải trung thực với sự việc đã xảy ra để tránh sự hiểu lầm và để tôn  trọng sự thật.
 
4. Bài Tin Mừng này đặt vào tâm tình mùa Vọng, giúp chúng ta biết nhạy cảm và mau mắn nghe theo lời Chúa trong phụng vụ mùa này, canh tân đời sống và thánh hoá bản thân hầu xứng đáng đón nhận ơn Chúa đến trong hiện tai và Chúa đến vào giờ chết của mình trong tương lai.