Clock-Time

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Tư Tuần XVI Thường Niên A

Tin mừng Mt 13: 16-17: Danh thánh Gio-A-Kim và An-Na được gặp thấy lần đầu tiên trong một tác phẩm nguỵ thư được viết để tôn kính Đức Trinh Nữ Maria vào khoảng năm 200. Danh thánh bà An-na (Hanna) gợi cho chúng ta nhớ đến người mẹ của ngôn sứ Sa-mu-en...

 CHÚ GIẢI TIN MỪNG


THỨ 3 – TUẦN 16 - THƯỜNG NIÊN A
 

NGÀY 25/07/2017
 Tin mừng Mt 13: 16-17


Giáo phận Nha Trang - Chú Giải

Song thân của Đức Maria

1. Mừng kính Thánh Gio-a-Kim và Thánh An-Na.

Cha mẹ của Đức Maria, tức là ông bà ngoại của Chúa Giê-su, đã không được nêu tên trong Tân Ước, cũng không có trong bản gia phả của Tin-Mừng thánh Matthêu, cũng như của thánh Luca.

Danh thánh Gio-A-Kim và An-Na được gặp thấy lần đầu tiên trong một tác phẩm nguỵ thư được viết để tôn kính Đức Trinh Nữ Maria vào khoảng năm 200. Danh thánh bà An-na (Hanna) gợi cho chúng ta nhớ đến người mẹ của ngôn sứ Sa-mu-en (1Sm 1); bà được chồng yêu mến và được Thiên-Chúa chúc phúc.

Thánh An-na được Giáo Hội Đông Phương tôn kính từ thế kỷ thứ 5; và hiện tại người Hy-lạp hằng năm vẫn kính nhớ trong ba ngày lễ. Lễ kính thánh An-na được phổ biến ở Giáo Hội Tây Phương vào thế kỷ thứ 10. Thánh Gio-a-kim thì mãi đến thế kỷ 16 mới xuất hiện. Dù vậy có một sự lên xuống trong thánh lễ mừng kính hai vị này:

-Đức Giáo Hoàng Ghê-gô-ri-ô 13 (1623) lại loại bỏ.

-Đức Ghê-gô-ri-ô 15 (1903) cho tái lập và nâng lên bậc II.

-Từ đó phụng vụ có:

ngày 26/07 mừng lễ thánh An-na.

Ngày 16/08 mừng lễ thánh Gio-a-kim.

-Đức Giáo Hoàng Phaolô VI (1978) canh tân phụng vụ, từ đó hai vị thánh được mừng chung vào ngày hôm nay 26/07 ( xem phụng vụ chư thánh tập 2, trang 67-69 của linh mục Augustinô Nguyễn Văn Trinh).

2. Nhận thức và áp dụng:

Mừng kính thánh Gio-a-kim và thánh An-na hôm nay, chúng ta hướng về các ngài với lòng kính phục, cảm tạ, yêu mến và hiếu thảo:

Kính phục vì "Hai vị đã được Thiên-Chúa chúc lành".

Cảm tạ vì "qua các ngài, chúng ta được lãnh phúc lành đã hứa ban cho mọi dân tộc". Quả vậy, thánh Gio-a-kim và thánh An-na đã sinh ra Đức Maria, Đấng đã sinh ra con độc nhất của Thiên-Chúa là Đức Giê Su Kitô, đấng cứu chuộc loài người chúng ta.

Yêu mến vì các ngài là mẫu gương công chính cho người kitô hữu. Vì vậy thánh Đa-msa-sê-nô đã chào mừng hai đấng như sau:

Lạy thánh Gio-a-kim và thánh An-na, một đôi bạn lộc ! tất cả những gì được dựng nên đều mắc nợ hai ngài. Nhờ hai ngài, công cuộc sáng tạo đã hiến dâng cho Đấng Tạo Hoá ơn tuyệt hảo hơn hết các ơn, đó là một bà mẹ đáng kính, độc nhất xứng hợp với đấng đã dựng nên bà mẹ ấy".

Hiếu thảo vì thánh Gio-a-kim và thánh An-na là cha mẹ của Đức Maria, và là ông bà ngoại của chúng ta. Vì vậy chúng ta càng yêu mến và sống noi gương Đức Maria, mẹ chúng ta bao nhiêu, chúng ta càng tỏ bày lòng hiếu thảo đối với hai ông bà ngoại của chúng ta bấy nhiêu./.


Hành Trang Mục Vụ - Khoá 10 ĐCV Thánh Giuse Sài Gòn