Clock-Time

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Tư Tuần XVII Thường Niên A

Tin mừng Ga 11: 19-27: Mát-ta đón Chúa vào nhà và nhiệt tình phục vụ Chúa. mỗi người ki-tô hữu chúng ta cũng có thể thực thi lòng hiếu khách như vậy. Vì khi chúng ta phục vụ anh em chúng ta là phục vụ chính Chúa Ki-tô.


THỨ 4 – TUẦN 17 - THƯỜNG NIÊN A

NGÀY 29/07 - LỄ KÍNH THÁNH MAT-TA


 

Giáo phận Nha Trang - Chú Giải

1.Thánh nữ Mát-ta :

Mát-ta xuất hiện ba lần trong Tin-Mừng :

*Bữa cơm tại Bê-ta-ni-a, hai chị em Mát-ta và Maria tiếp Chúa trong nhà mình ( Lc 10,38).

*Nhân vụ em họ là ông La-da-rô được Chúa cho sống lại, và cũng nhân dịp này Mát-ta đã tỏ lòng tin Chúa Giê-su là "con Thiên-Chúa hằng sống" (Ga 11,27).

*Và trong bữa tiệc đãi Chúa sáu ngày trước lễ Vượt Qua (Ga 12,2).

Trong cả hai bữa, Mát-ta lo nấu ăn, phục vụ, còn Maria thì lấy dầu thơm hao hạng xức chân Chúa Giê-su hoặc ngồi ở chân Chúa nghe dạy bảo. Khi Mát-Ta phàn nàn với Chúa vì cô em không giúp đỡ chị, thì Chúa "không từ chối sự hy sinh tận tuỵ sốt sắng của chị", song Chúa trách chị quá tận tâm lo lắng và bất an mà bỏ đi diều cốt yếu là phải hiện diện với Chúa. Chúa mòi gọi Mát-ta bớt bận tâm đi "chỉ cần ít điều thôi, chỉ một điều cần thiết duy nhất thôi". Bởi vì hoàn toàn thuộc về Chúa thì hơn là xa lánh Chúa, cho dù lo lắng những công việc hết sức tốt. Chính Chúa Giê-su đã nói về Ma-ri-a: "Em nó đã chọn phần tốt nhất". Ma-ri-a đã không "An không ngồi rồi", song đã "có lòng ân cần tha thiết" (Trích Hạnh Thánh mỗi ngày theo năm phụng vụ trang 98-99 của Lm phao lô Nguyễn Bình Tĩnh, linh mục Xuân Bích).

2. Nhận thức và áp dụng:

- Mát-ta đón Chúa vào nhà và nhiệt tình phục vụ Chúa. mỗi người ki-tô hữu chúng ta cũng có thể thực thi lòng hiếu khách như vậy. Vì khi chúng ta phục vụ anh em chúng ta là phục vụ chính Chúa Ki-tô.

- Mát-ta phàn nàn với Chúa về cô em gái là Ma-ri-a không giúp đở trong việc phụng vụ Chúa. Chúa không từ chối sự hy sinh tận tụy sốt sắng của chị, nhưng Chúa đã trách chị hkông bận tâm lo lắng và bất an mà bỏ đi điều cốt yếu là phải hiện diện với Chúa để nghe lời Chúa. Mát-ta vì quá bận tâm việc nhỏ mà bỏ đi việc lớn.

Cũng vậy, người tông đồ có khi vì qúa nhiệt thành với các công tác hoạt động bên ngoài mà sao lãng, bỏ bê hay không coi trọng việc trao dồi đời sống nội tâm; quá hăng say làm hoạt động mà quên lãng những việc đạo đức!

- "Mát-ta ơi, chị lo lắng băn khoăn nhiều chuyện quá, chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Ma-ri-a đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị ai lấy đi" (Lc 10,42).

Ở đây Chúa Giê-su muốn chỉ cho Mát-ta nhận ra rằng lời Chúa phải đặt trên hết mọi lo toàn trần thế. Nghĩa là những hoạt động tông đồ phải được soi sáng và hướng dẫn bởi lời Chúa. Vì thế người tông đồ phải ưu tiên cho việc nghe Lời Chúa để rồi dấn thân.

- Mừng lễ thánh nữ Mát-ta hôm nay, chúng ta nguyện xin Chúa qua lời bầu cử và gương mẫu của thánh mát-ta, ban cho chúng ta đang khi nhiệt tình, hăng say và dấn thân làm việc tông đồ, cần phải biết dàng riêng những thời gian cần thiết để đón nhận sức sống của Chúa qua việc học hỏi, tìm hiểu và sống Lời Chúa mỗi ngày.

- Bài tin mừng của thánh lễ mừng kính thánh nữ Mát-ta hôm nay trình bày cho chúng ta về việc thống nhất giữa hoạt động tông đồ và đời sống nội tâm. Vì thế những việc đạo đức và suy gẫm Lời Chúa là cần thiết cho sức sống của con người tông đồ.

 

 
Hành Trang Mục Vụ - Khoá 10 ĐCV Thánh Giuse Sài Gòn