Clock-Time

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Tư Tuần XXVI Thường Niên C

Tin mừng Mt 18:1-5.10 Bài tin mừng hôm nay ghi lại lời giáo huấn của Chúa Giêsu về giá trị của những người sống phận bé nhỏ. Thiên Chúa đã gửi các sứ giả từ trời xuống để chăm sóc họ. Đó là những thiên thần phục vụ Thiên Chúa và con người.

CHÚ GIẢI TIN MỪNG

THỨ TƯ TUẦN XXVI THƯỜNG NIÊN C

 
THIÊN THẦN BẢN MỆNH
Mt 18,1-5.10 ; Xh 23,20-23Giáo phận Nha Trang - Chú Giải

Mt 18,1-5.10 ; Xh 23,20-23

Lễ Các Thiên Thần Bản Mệnh

Ý NGHĨA THIÊN THẦN BẢN MỆNH:

Niềm tin vào sự hiện diện và vai trò của các thiên thần trong đời sống loài người chúng ta được phát xuất từ Thánh kinh và được chứng thực nơi kinh nghiệm của các thánh nhân

Cựu Ước thường khắc ghi sự can thiệp của sứ thần để chỉ đường dẫn lối cho các tổ phụ trong các cuộc viễn du hoặc để bảo vệ dân Chúa khi họ đi vào hứa địa Canaan (Xh 23,20-23). Thánh vịnh 90 ca ngợi rằng: "Thiên Chúa truyền cho thiên sứ giữ gìn bạn trên khắp nẻo đường. Và thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng cho bạn khỏi vấp chân vào đá"

Cựu Ước cũng trình bày cho chúng ta về hoạt động của các tâm hồn. Hãy nhớ lại Aga trong sa mạc (St 16,7-12) Lót ở Sođôma (St 19,17), Isaác trên núi Moria (St 22,11-18); các trẻ em trong lò lửa ở Babylon (Đn 3,46-50); Đanien trong hang sư tử (Đn 6,18-23)

Trong tân ước, Chúa Giêsu đã giải thích về sự hiện diện của các thiên thần khi Người nói về các trẻ nhỏ:

"Các thiên thần của chúng ta ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan Cha Thầy. Đấng ngự trên trời" (Mt 18,10)

Các thiên thần là hằng hà sa số, hằng thờ lạy Chúa mà tiên tri Đanien hoặc thánh Gioan thấy chầu quanh ngai Thiên Chúa Hằng Sống :" hàng trăm ngàn vị phụng sự Chúa , hàng ngàn vô số đứng trước Nhan Ngài "(Kh 12,7-12)

Câu chuyện thánh Phêrô trong tù (Cv 12,6-11) cũng chứng minh về hoạt động bảo trợ của các thiên thần sự hiện diện và hoạt động của các thiên thần cũng được chứng nghiệm nơi các thánh nhân:

Thánh Herônimô đã thốt lên: "phẩm giá các linh hồn cao quý dường nào vì mỗi linh hồn đều được Chúa trao cho một thiên thần để săn sóc"

Thánh Tôma nói:" có các thiên thần hộ phủ cho các vương quốc, các dân tộc , các thành thị, các cộng đoàn tu sĩ và cho mỗi người tín hữu "

Thánh Grêgôriô thành Nyssa nói :

"Chúa biết ác tâm của các thần dữ đang tìm cách ngăn trở không cho ai vào chỗ chúng ta đã mất trên trời, nên Ngài ban cho mọi người chúng ta một thiên thần bản mệnh để chống lại các nỗ lực của kẻ thù phần rỗi chúng ta"

PHỤNG VỤ THÁNH LỄ :

Thánh lễ thiên thần bản mệnh rầt phổ biến ở thế kỷ XV và XVI, thường được liên kết vời lễ tổng lãnh thiên thần Micae mừng ngày 29 tháng 9. Năm 1670, Đức Giáo Hoàng Clêmentê XHH đã cho phép mừng lễ thiên thần bản mệnh trong cả Hội Thánh và mừng lễ vào ngày 2 tháng 10 hằng năm

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA:

Bài đọc 1: Xh 23,20-23a

Thiên thần có nghĩa là "sứ giả. Theo nghĩa này thì bài đọc trích sách Xuất hành trong thánh lễ hôm nay ghi lại việc Thiên Chúa đã hứa với dân trong sa mạc sẽ sai một thiên thần đến để dẫn lộ và bảo vệ dân. Danh Thiên Chúa được tỏ hiện nơi vị sứ giả này (23,21). Danh tức là người. Danh nơi sứ giả chính là Thiên Chúa, Người tự tỏ lộ để con người nhìn ra Người cho phép họ kêu cầu danh Người hay là họ cảm nhận được sự kính sợ trước hiện diện của Người

Vì Thiên Chúa hiện diện ngay trong các thiên thần, nên chúng ta phải kính trọng biết ơn ,và tin tưởng các thiên thần

Bài tin mừng Mt 18,1-5.10

Bài tin mừng này ghi lại lời giáo huấn của Chúa Giêsu về giá trị của những người sống phận bé nhỏ. Thiên Chúa đã gửi các sứ giả từ trời xuống để chăm sóc họ. Đó là những thiên thần phục vụ Thiên Chúa và con người

Đặt tin mừng này vào tâm tình của thánh lễ mừng kính các thiên thần bản mệnh, chúng ta có thễ nhận thức được rằng:

Sau khi mừng lễ kính các tổng lãnh thiên thần Micae, Gabrie, và Raphae ngày 29 tháng 9 hôm nay chúng ta mừng lễ kính các thiên thần bản mệnh để nhắc nhở chúng ta thêm một chức năng khác của các thiên thần. Đó là cac vị ở bên cạnh loài người chúng ta như là bảo chứng tình huynh đệ. Thật vậy, trong cách quan phòng bí nhiệm của Thiên Chúa Người sai các thiên thần của Người bảo vệ, gìn giữ chúng ta" (lời nguyện đầu lễ)

Các thiên thần bản mệnh dẫn dắt chúng ta trên đường phần rỗi mọi nơi, mọi lúc. Các Người không rời bỏ chúng ta cả khi chúng ta phạm tội hay khi chúng ta chống lại những điều các Ngài hướng dẫn. Các Ngài có sứ mệnh lo lắng cho lợi ích chúng ta. Khi chúng ta cầu nguyện, các Ngài chuyển lời lên Thiên Chúa và kéo ơn Chúa xuống. Các Ngài chăn sóc chúng ta trong mọi hoàn cảnh, như người mẹ thương con, như người dẫn đường, như thầy thuốc chăm sóc bệnh nhân , như mục tử chăn dắt đoàn chiên…

Chúng ta lại chẳng kinh nghiệm thấy như vậy ngay trong cuộc sống hằng ngày sao? Những tia sáng làm cho đức tin sống động? Những tác động bất chợt đứa chúng ta tới sự hoàn thiện? Những phút giây tâm hồn muốn hiến trọn cho Chúa ? Những khoảnh khắc Chúa tâm hồn muốn trở về với Chúa, muốn sửa lại những lỗi lầm …?

Nhận biết bao ân phúc của các thiên thần chúng ta phải tỏ lòng mến phục, biết ơn và vâng theo các Ngaì

Năng nâng tâm hồn lên tưởng nhớ đến thiên thần bản mệnh của mình để xin dẫn dắt giữ gìn và gíup đỡ chúng ta trên mọi nẻo đường đời.

HTMV Khóa 10 - Đại Chủng Viện Thánh Giuse Sài Gòn