Clock-Time

Chú Giải Tin Mừng – Thứ Năm Tuần XVIII Mùa Thường Niên (Mt 16,13-23)

Thiên Chúa hoàn toàn hướng về tương lai, hướng về sự thành tựu mà Người đang sửa soạn. Chiều-kích cánh chung của công trình Thiên Chúa. Phải đợi ngày cùng tận mới đoán định được một cách dứt khoát về thế giới màchúng ta xem như nó không được tạo thành tốt đẹp. Công cuộc tạo dựng vẫn còn thấy những bất toàn nên hiện tại vẫn còn những sai hỏng: đau khổ, chết chóc, tội lỗi... 

CHÚ GIẢI TIN MỪNG

THỨ NĂM TUẦN XVIII MÙA THƯỜNG NIÊN

NGÀY 04/08/2022Noel Quesson - Chú Giải
 

Bài đọc I : Ds 20,1-13
 
Giai thoại lừng dành về nước Mêsiba, được đề ra cho chúng ta hôm nay : từ “Mêsiba” có nghĩa là "tranh cãi” NGÀY NAY người ta thường tranh cãi ngẫu tượng, làm như đây là  phương thế duy nhất toàn bộ... đây là bầu khí nghi ngờ tổng quát không có giá trị, nguyên tắc, chế độ nào thoát được.
 
Thực sự một vài các tranh cãi là dấu hiệu của sự sống động, và nguồn của sự tiến bộ trong thế giới cũng như trong Hội thánh. Dầu vậy, cần phải "phân định thần toại” : Hãy cân nhắc mọi sự : điều gì tốt thì giữ lấy (1tx. 5,4)...”Xem quả thì biết cây”  (Mt 12, 33).
 
Dân chúng định cư  ở Cades. Khi dân chúng thiếu nước, họ toa rập nhau chống đối Môsê và Aaron : “Phải chi chúng tôi chết đi. Tại sao các ông dẫn cộng đoàn của Chuá vào rừng vắng này”,  để chúng tôi lẫn súc vật phải chết ? Tại sao bắt chúng tôi phải bỏ Ai-cập mà dẫn lên chỗ rất xấu xa này,  chẳng cày cấy được, chẳng sinh quả vả, nho lựu, hơn nữa không có nước mà uống.
 
Lời kinh này, một lần nữa, Thiên Chúa sắp nghe biết, dầu nó có dáng vẻ một cuộc tranh cãi với Người hữu trách. Thiên Chúa ban cho dân.
 
HÔM NAY cũng thế, nhiều điều tranh cãi trong Hội thánh : quyền lực trần thế của Hội Thánh, sự thông đồng của Hội  thánh với những người giàu có và quyền thế, giáo huấn luân  lý của Hội thánh, sự đầy đủ của Hội Thánh, và người ta chỉ tích Đức Thánh Cha và các Giám mục.
 
Đây là một lời mời gọi trở lại thực sự.
 
Lạy Chúa, xin giúp Hội Thánh Chúa biết lắng nghe, phân định những lời Chúa mời gọi, biết giữ lấy phần sự thật chúng chứa đựng.
 
Lạy Chúa, xin giúp các Kitô hữu bớt bất công đối với Hội Thánh và làm cho mỗi người chúng con nến một tác nhân  năng động trong việc canh tân của Hội Thánh.
 
Môsê, Aaron  lánh mặt khỏi đây chúng và vào nhà xếp giao ước. Hai ông sắp mình xuống đất.
 
Đây là phản ứng thường xuyên của họ, cầu nguyện, khẩn cầu  cho dân chúng đã được trao phó cho họ.
 
Tôi mường tượng ra hai nhà hữu trách sắp mình xuống đất.
 
Chúa phán cùng Môsê rằng. Người làm cho nước từ hòn đá này chảy ra, thì toàn dân và súc vật sẽ được uống.
 
Chính Thiên Chúa, người trả lời và chúng ta chân nhận rằng. Người trả lời thuận lợi cho yêu sách.
 
Chủ đề  về “nước sống” là một trong những chủ đề thường được dùng trong Kinh Thánh để gợi nên sự hiện diện của Thiên Chúa giữa dân Chúa : đá biến thành nguồn nước (Is 48,8) - từ đền thờ chảy ra những dòng sông (Ed 47). Và Chúa Giêsu sẽ tỏ mình như  nước sống. (Ga 1,33 ; 7,37).
 
Bí tích rửa tội nằm trong một đường hướng này : câu trả lời của Thiên Chúa cho cơn khát  của nhân loại.
 
Môsê cầm gậy đánh vào hòn đá hai lần...Chúa phán : “Vì các ngươi đã không tin Ta, thì các ngươi không được đem dân này vào Đất Ta sẽ ban cho chúng nó.
 
Lại một giải thích về cái chết của Môsê trước khi có thể thấy cái kết cuộc của chương trình lớn ông thực hiện : ông đã thiếu đức tin khi dùng gậy đập hai lần thay vì một lần thôi. Đây là nước mâu thuẫn nơi con cái Israel trách Chúa và Người dùng nước tỏ ra thánh danh Người.
 
Hôm Nay, ta đừng đóng cửa lòng, nhưng hãy lắng nghe lời Chúa. Mọi tranh cãi chân thực cuối cùng sẽ hết, nhờ một lời mời gọi trở lại. Nếu phải "đổi thay"vài điều nào phải bắt đầu đổi thay bản thân.
 
Bài đọc II : Gr 31,31-34
 
Sấm của Giavê. Này, sẽ có ngày...
 
Thiên Chúa hoàn toàn hướng về tương lai, hướng về sự thành tựu mà Người đang sửa soạn. Chiều-kích cánh chung của công trình Thiên Chúa. Phải đợi ngày cùng tận mới đoán định được một cách dứt khoát về thế giới màchúng ta xem như nó không được tạo thành tốt đẹp. Công cuộc tạo dựng vẫn còn thấy những bất toàn nên hiện tại vẫn còn những sai hỏng : đau khổ, chết chóc,  tội  lỗi.
 
Nhưng chúng ta hãy gợi lại lời Chúa : “này, sẽ có ngày... ".
 
Cuộc  "thành tựu” này đang được thể hiện, vì nó đã được khởi sự rồi.
 
Nầy đây, sẽ có ngày Ta sẽ kết một Giao ước mới .
 
Chúng ta biết, Đức Giêsu cũng đã lấy lại lời tiên báo này.
 
“Đây là máu để lập Giao ước mới vĩnh cửu”.
 
Lời tiên tri này của Giêrêmia là một trong các cao điểm của Cựu ước .
 
Không phải như Giao ước Ta đã cam kết với cha ông chúng, ngày Ta cầm tay chúng để đem ra khỏi Ai-cập : chính chúng ta cắt đứt Giao ước của Ta. . . Nhưng này là Giao ước Ta sẽ ký kết sau những ngày ấy.
 
Chúng ta đã đoán được rằng đó là một Giao ước vững chắc, không phá vỡ được. Một Giao ước không thể bị cắt đứt nữa.
 
Ta sẽ đặt luật Ta vào tận thâm tâm chúng và Ta sẽ viết lên quả tim chúng.
 
Điều được loan báo là một sự kết hợp hoàn hảo và rất tự nhiên với Thiên Chúa.
 
Chúng không cần người này người khác dạy bảo nhau, mà nói với anh em mình. Hãy học biết Giavê.
 
Không cần bộ luật luân lý bên ngoài. Thiên Chúa ban niềm hy vọng hoàn toàn, bởi vì luật của Người là ở nội tâm.
 
Giữa đôi tình nhân đích thực, nào cần luật lệ gì : người này trao hiến hạnh phúc cho người kia. Thánh Augustino sẽ nói :  Hãy yêu đi, rồi muốn làm gì thì làm”.
 
Thiên Chúa muốn tình yêu trọn hảo.
 
Nếu chúng ta khó chịu về những kiểu nói này, thì chúng ta sẽ không hiểu gì về tình yêu.
 
Thay vì khuyến khích cuộc sống buông thả, những lời mời gọi tự nhiên này cũng là một yêu sách khắt khe hơn cả bộ luật luân lý. Bởi thế, cuối cùng, người ta nhanh chóng thoát khỏi một qui luật, nhất định ( và người ta tưởng đã xong nợ với nó rồi)... Những không bao giờ hết yêu thương, hết muốn làm vui lòng người mình yêu.
 
Ta đã là Thiên Chúa của chúng và chúng sẽ là dân Ta.
 
Chúng ta gặp lại kiểu nói Giao ước- Đức Giêsu lấy lại truyền thống Kinh thánh này, và thanh luyện nó khi Người nói : “Hãy luôn kết hiếp với Thầy như Thầy luôn kết hợp với anh em". (Ga 15,4).
 
Giao ước không nhất thiết là một hợp đồng, nhưng là sự kết hợp của hai người. Và chính Thiên Chúa đã khởi xướng điều ấy.
 
Tôi đã sống hiệp thông? đã liên kết tình yêu với Thiên Chúa thế nào ?
 
Bởi vì tất cả chúng sẽ biết Ta, từ người bé đến người lớn. Biết   người khác là một yếu tố quan trọng trong tình yêu.
 
Từ yếu tố này, tôi có thể nhận ra tôi biết yêu mến thật hay chúng. Phải chăng tôi đã cố gắng để hiểu người khác, và đã cố gắng để giúp người khác hiểu rõ tôi ?
 
Điều đó đúng cho mọi thứ tình yêu của ta. Và cũng rất đúng cho tình yêu tủa ta đối với Thiên Chúa. Tôi làm gì để biết Người rõ hơn ?
 
Ta sẽ tha thứ lỗi lầm của chúng và sẽ không còn nhắc lại tội của chúng nữa.
 
Như chúng ta biết, trên lý thuyết, sự tha thứ cũng là một chiều kích của tình yêu.
 
BÀI TIN MỪNG : Mt 16,13-22
 
Chúng ta đã suy niệm pha cảnh rất đặc sắc này trong trình thuật của thánh Máccô, vào "ngày thứ Năm, tuần thứ sáu thường niên” (Mc 8,27-33).
 
Đây là mầu nhiệm Đức tin cao cả mà Phêrô đã tuyên xưng trước Đức Giêsu.
 
Đức Giêsu hỏi Phêrô : “Con bảo Thầy là ai ? "
 
Phêrô nhận biết nơi Đức Kitô danh hiệu : “Mê-xia, Con Thiên Chúa".
 
Đức Giêsu nhấn mạnh : “Đó là tư tưởng do Thiên Chúa, chớ không do loài người” .
 
Đức Giêsu tặng cho Phêrô tước hiệu : “Đá của Giáo hội ".
 
Đức Kitô nói với Phềrô : "Thầy sẽ bị người ta giết hại".
 
Phêrô không muốn chấp nhận Đức Giêsu như  “Người Tôi tớ đau khổ”.
 
Đức Giêsu nhấn mạnh : Đây là tư tưởng do loài người, chớ không bởi Thiên Chúa. .
 
Đức Giêsu nói với Phêrô, ông là "viên đá cản đường”, một trở ngại.
 
Này anh Simon, anh thật là người có phúc, vì phàm nhân không tài nào mạc khải cho anh điều ấy được…
 
Xác thịt và máu huyết . Một kiểu nói đẹp, gợi hình và "mạnh mẽ, để gợi lên sự yếu đuối tự nhiên của con người, nếu chỉ dựa vào sức mình.
 
Phải, Đức tin đến từ bên ngoài con người. Toàn thể con người, xác thịt và máu huyết, không có khả năng tiến vào lãnh vực huyền nhiệm của Thiên Chúa.
 
Chính Cha của Thầy, đã mạc khải cho anh điều đó…
 
Phêrô đã lãnh nhận một “mạc khải" từ Thiên Chúa.
 
“Cha của Thầy": . . . Ta hãy để cho những lời trên môi miệng Đức Giêsu vang lên lâu hơn. Đó là những lời hoàn toàn đơn sơ, nhưng lại giúp ta khám phá ra được vẻ thâm sâu trong con người của Người.
 
Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết : "Anh là Phêrô, nghĩa là Tảng đá, trên Tảng đá này, Thầy sẽ xây…”
 
“Kêpha" là một từ Aramên, có nghĩa là "tảng đá".
 
Người ta đã dịch ra tiếng HyLạp là “Petros” , tiếng Latinh là “Petrus” và tiếng Việt là “Phê-rô".
 
Thời đó, tại Do Thái cũng như trong vũng Rôma Hy Lạp, không ai sử dụng từ "Tảng đá " như một tên gọi riêng. Đây là sáng kiến của Đức Giêsu.
 
Đối với một người Xê-mít, tên gọi có một tầm quan trọng đặc biệt. Người ta coi đó như một thớ bùa hộ mệnh, một biểu tượng một định nghĩa của con người.
 
Hãy nhìn một "tảng đá " nhô lên sát kề mặt đất. . . một nền tảng tốt để xây cất . . .
 
Đức Giêsu nói, Người định xây dựng trên đó.
 
Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy.
 
“Qahal" là một từ Aramên, có nghĩa là “cộng đoàn". Người ta đã dịch ra tiếng HyLạp là “Ekklièsia", rồi khi chuyển sang tiếng Latinh vẫn giữ nguyên thể dạng “Ecclesia" và tiếng Việt dịch là "Giáo hội" hay “Hội Thánh".
 
Như thế cơ chế mà Đức Giêsu muốn "thiết lập" đó là một cộng đoàn ". . . cộng đoàn của Người gồm những người nam nữ, có một cái gì chung và luôn "tập họp" để mừng kính và sống điều đó.
 
Công đồng Vatican II đã định nghĩa Giáo hội "Dân Thiên Chúa". Phêrô lãnh nhận vai trò đảm trách trong dân tộc này.
 
Từ lúc đó, Đức Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết : Người  phải chịu nhiều đau khổ, bị giết chết và ngày thứ ba sẽ sống lại…ông Phêrô, liền kéo riêng Người ra vài trách…nhưng Đức Giêsu quay lại bảo ông Phêrô : "Đồ quỉ Xatan, xéo đi cho khuất mắt Thầy ! Anh cản lối Thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người”.
 
Chúng ta cần chấp nhận toàn bộ mạc khải, tất cả tư tưởng của Thiên Chúa, không chỉ đón nhận những tư tưởng mình thích. Thập giá, tạm thời phải huỷ bỏ mình, bề ngoài đúng là thất bại, vai trò Người tôi tớ khiêm hạ của Thiên Chúa và loài người... Đức Giêsu phải trải qua những tình trạng đó, trước khi bước vào vinh quang.

Giáo phận Nha Trang - Chú Giải

Đức Giê Su đi trên mặt nước.
 
NHẬN THỨC VÀ ÁP DỤNG :                                
 
1. Nhận thức chung :
 

Câu chuyện Chúa Giê-su đi trên mặt nước gợi lại hai sự kiện trong Cựu Ước :
 
*Thiên-Chúa tỏ uy quyền trên hổn mang nguyên thuỷ để tạo dựng trời đất.
 
*Thiên-Chúa khống chế Biển Đỏ để giải thoát dân người.
 
Như thế không những Chúa Giê-su tỏ mình là Đấng Cứu Thế như trong chuyện hóa bánh ra nhiều, mà hơn nữa, Người còn cho thấy phần nào Người hành động như Thiên-Chúa. Quả vậy, đây là cảm tưởng của những kẻ ở trong thuyền lúc đó, vì họ “Bái Lạy Người, và tuyên xưng Người là con Thiên-Chúa”.
 
2. Sau phép lạ hóa bánh ra nhiều, dân chúng hớn hở muốn suy tôn Thiên-Chúa làm Vua ( Ga 6,15). Chúa phải thúc gục các môn đệ xuống thuyền sang bờ bên kia. Điều này muốn nói lên rằng:
 
*Chúa Giê-su muốn tránh quan niệm sai lầm của dân chúng muốn tôn người lên làm vua theo kiểu trần thế.
 
*Đàng khác Chúa Giê-su muốn dạy các môn đệ bài học : phục vụ không phải được danh vọng, quyền uy.
 
3. Sự kiện Chúa Giê-su đi trên sóng nước được thánh sử kể tiếp theo sau sự việc hóa bánh ra nhiều, gợi lên cho chúng ta thấy rằng : Đấng nuôi dưỡng dân chúng nơi hoang địa cũng chính là vị Thiên-Chúa giải phóng dân do thái khỏi ách Ai Cập, vị Thiên-Chúa này từng được thánh vịnh tán dương bằng lời lẽ rằng : “con đường ngài nằm trên sóng biển” (Tv 77,20). Và sự chiến thắng trên sóng nước tử thần này thuộc về Chúa phục sinh, vì Chúa chế ngự sóng biển là cách diễn tả Chúa tỏ uy quyền trên thiên nhiên, trên sự dữ và như  vậy Người cũng là Đấng chiến thắng sự chết.
 
4. Viêc Chúa Giê-su làm chủ thiên nhiên: đi trên sóng nước, cũng để chuẩn bị cho các môn đệ tin vào thiên tính của Người.
 
vì chỉ có một mình Thiên-Chúa mới có được quyền năng như thế. Điều này mời gọi chúng ta tin tưởng tình thương và quyền năng cứu sống của Chúa khi chúng ta phải đương đầu với những sự khó do thiên nhiên hay những sự dữ bởi ma quỷ.
 
5. Việc Chúa Giê-su cho phép Phêrô đi trên mặt nước để đến với Người, cho chúng ta nhận ra rằng Chúa Giê-su thông ban quyền thắng sự dữ cho Phêrô. Nhưng điều này còn tùy thuộc vào lòng tin của ông : bao lâu ông còn tập trung tâm trí vào Chúa Giê-su thì ông khống chế sóng gió và biển khơi ; nhưng khi ông rời xa Chúa, ông liền bị chìm.
 
6. Qua phép lạ bánh hóa nhiều và Chúa đi trên mặt nước, chúng ta có thể tự hỏi : các môn đệ sẽ ra sao và sẽ làm được gì nếu không có Chúa Giê-su ?
 
- Các môn đệ đã phải lo lắng không biết lấy gì nuôi sống đám đông dân chúng vào lúc về chiều một ngày. Nếu không có Chúa Giê-su, họ chỉ biết ra lệnh cho đám đông ra đi dù không biết đi đâu có thể gặp nguy hiểm. Nhưng nhờ Chúa Giê-su, các môn đệ đã cho họ ăn no .
 
- Nếu chỉ có các môn đệ trên hồ nước, họ chỉ biết chèo chống ngược gió nguy hiểm. Không có Chúa Giê-su, họ phải hết sức mệt nhọc để bơi sang bờ bên kia. có Chúa Giê-su, mọi sự sẽ dễ dàng. Họ đã tới bến bình an.
 
- “ Không có Ta, chúng con chẳng làm được việc gì” là vậy đó !
 
7. “Sao lại hoài nghi?” : Chúa Giê-su đã trách phêrô như vậy, và Chúa cũng trách chúng ta như thế khi chúng ta gặp những sự khó hay những việc khó, chúng ta nản lòng thối chí, buông xuôi, tiêu cực và mất lòng cậy trông vào Chúa. bài Tin-Mừng hôm nay giúp ta can đảm và vững tin vào quyền năng của Chúa hơn.
 
8. Qua phép lạ trên đây, chúng ta thấy Chúa Giê-su chỉ can thiệp vào phút chót. Vì vậy kinh nghiệm ở đây cho thấy : một mặt chúng ta lo lắng trước những thực tại phàm trần hầu như không thể thắng nổi. Mặt khác, dầu có sự nghi ngờ đe doạ, đức tin vẫn luôn luôn mang lại nhiều cuộc chiến thắng lạ lùng.
 
9. Việc Chúa Giê-su chữa nhiều người đau ốm tại Ghen-nê-xa-rét đã nói lên sứ vụ cứu thế của người, và đồng thời cho thấy chỉ có nơi người, người ta mới tìm được sự giải thoát : giải thoát khỏi bệnh tật phần xác là dấu chỉ được giải thoát khỏi bệnh tật phần hồn.

ĐẠI CHỦNG VIỆN THÁNH GIUSE SÀI GÒN
 
Địa chỉ: Số 06, Tôn Đức Thắng, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
 
Copyright © CHỦNG SINH KHÓA 10