Clock-Time

Chú Giải Tin Mừng – Thứ Tư Tuần XXIV Mùa Thường Niên Năm C - Lễ Suy Tôn Thánh Giá (Lc 7, 31 - 38)

Phaolô gợi lên cảnh quê trời sau khi ta chết. Dưới thế trần, ta biết được Thiên Chúa một cách lờ mờ, u tối. Về trời ta sẽ nhìn thấy Thiên Chúa :"mặt giáp mặt" : Thật là một kiểu diễn tả cảm kích biết bao. Thiên Chúa là "Tình yêu" và bấy giờ, ta sẽ hoàn toàn được tình yêu ấy bao bọc. Lạy Chúa xin thương giúp chúng con, ngay lúc chúng con còn ở đời này...

CHÚ GIẢI TIN MỪNG

THỨ TƯ TUẦN XXIV MÙA THƯỜNG NIÊN 

LỄ SUY TÔN THÁNH GIÁ


NGÀY 14/09/2022

Giáo phận Nha Trang - Chú Giải

LỊCH SỬ NGÀY LỄ :

Ngày 13 tháng 9 năm 335 người ta long trọng cung hiến đại thánh đường Anastasis do hoàng đế Constantin ra lệnh cho xây trên mộ của Đức Giêsu. Ngày 13-9 cũng là ngày lễ kỉ niệm việc tìm được thánh giá thật. Ngày 14 -9, một ngày sau cuộc thánh hiến thánh đường, người ta đã trưng bày thánh giá thật trong thánh đường mới để cho dân chúng lần đầu tiên đến tôn thờ, kính viếng. Sau này người ta liên kết thánh lễ này với việc hoàng đế Heraclius chiếm lại được thánh giá thật vào năm 628 (x. Phụng vụ chư thánh của linh mục Aug Nguyễn Văn Trinh , tập 2 trang 203)

Ý NGHĨA CỦA NGÀY LỄ:

" việc suy tôn thánh giá Chúa vào ngày 14-9 có liện hệ đến việc cung hiến trọng thể đến thờ Phục Sinh tại Giêrusalem, được xậy cất trên mộ Chúa Kitô (năm 335). Xong cũng có liên hệ đến lời Kinh Thánh dạy nữa. Sách Lêvi ( 23,27) chép :Chúa phán" ngày thứ mười tháng bảy là ngày xá tội, các ngươi sẽ dâng cho Chúa một của lễ hỏa tế". " ngày mười lăm của tháng bảy là lễ Lều mừng trong bảy ngày kính Giavê. Bảy ngày đó các ngươi sẽ ở dưới túp lều" (Lv 23,34.32)

"ai cũng biết rằng thư gửi giáo đoàn Do Thái giải thích lễ hy sinh của Chúa Kitô chiếu theo lễ nghi tế tự của ngày xá tôị (Dt 9,6-12). Và chính trong ngày lễ Lều mà Chúa Giêsu tuyên bố" Ai khát hãy đến cùng tôi" (Ga 7,37)

" Chuá Kitô đã dâng mình làm hiến lễ trên thánh giá để xóa tội cho muôn người. Thánh giá đối với dân Kitô giáo là dấu chỉ hy vọng được vào Nước Trời, mà dân Do Thái lại mừng hy vọng đó vào ngày lễ Lều. Điều đó có ngụ ý rằng: Thánh Giá Chúa thật vinh quang. Bị miệt thị, Thánh Giá lại trở nên niềm tự hào của chúng ta"( Gl 6,14). Nếu cây biết làng biết dữ ở địa đàng xưa đã sinh trái gây chết cho Ađam, thì cây Thánh Giá lại đem đến cho chúng ta hoa quả ban sự sống là Chúa Kitô. " Nơi Người ta đươc cứu rỗi và được Phục sinh"( xem hạnh thánh mỗi ngày của Linh Mục Phaolô Nguyễn bình Tĩnh, trang 131-132)

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA:

1. Bài đọc 1: trích sách Dân số 21,4-9

Bài này ghi lại câu chuyện con rắn đồng ở sa mạc để trình bày về ý nghĩa và hiệu quả cái chết của Chúa Kitô trên thập giá. Y nghĩa này giúp chúng ta biết suy tôn Thánh Giá , biết cảm phục Chúa đã dùng cái chết trên Thập Giá để biểu lộ tình yêu cứu độ, và nhờ đó chúng ta cũng biết dùng những đau khổ của đời sống để đền tội

2. Bài đọc 2: trích thư gửi giáo đoàn Philíp 2,6-11

Qua bài này, thánh Phaolô khuyên nhủ các tín hữu của Chúa :

"Hãy sống sao cho thích hợp với tin mừng của Chúa Kitô"

Và thánh Phaolô giải thích cho chúng ta về ý nghĩa và hiệu quả của việc Đức Giêsu tự hạ và vâng phục cho đến chết và chết trên thập giá. " chính vì thế, Thiên Chúa đã ban cho người uy quyền trên mọi loài, mọi người, mọi thế giớ, và mọi thời đại" (2,9-11)

Điều này khích lệ chúng ta biết đón nhận những đau khổ trong cuộc sống để đạt tới vinh quang Nước Trời

3. Bài tin mừng :Mt 3,13-17

Bài tin mừng này trình bày cho chúng ta về việc Đức Giêsu chịu chết trên thánh giá, là cách biểu lộ tình yêu cứu độ của Thiên Chúa đối với loài người chúng ta , và mời gọi bất cứ ai tin vào Chúa Giêsu Tử Nạn và Phục Sinh thì khỏi phải chết nhưng được sống muôn đời.

NHẬN THỨC VÀ ÁP DỤNG:

Đặt bài tin mừng này vào ngày lễ suy tôn Thánh Giá, phụng vụ mời gọi chúng ta:

Hướng về Thiên Chúa với tâm tình suy tôn, thờ lạy và chúc tụng

Hướng về thánh Giá Chúa Giêsu Kitô với tâm tình cảm phục tình yêu cứu độ của Thiên Chúa

Hướng về Chúa Giêsu Kitô chịu chết trên thánh giá, để ngưỡng mộ và bắt chước bằng cách biến những thánh giá xảy ra trong cuộc sống hằng ngày thành của lễ hy sinh đền tội trong tâm tình sám hối

Ghi nhớ cờ hiệu của người Kitô hữu là dấu thánh giá. Vì vậy cần phải ý thức trong niềm tin, lòng cậy và tình mến khi làm dấu thánh giá

Điều tâm niệm trong tâm tình và bầu khí mừng lễ suy tôn Thánh Giá hôm nay là:

"Tôi cùng chịu đóng đinh với Đức Kitô vào thập giá. Tôi sống nhung không ccòn phải là tôi , mà là Đức Kitô sống trong tôi"

"Hiện nay tôi sống trong xác phàm, là sống trong niềm tin vào con Thiên Chúa, đấng đã yêu mến tôi và hiến mạng sống vì tôi. Tôi không làm cho ân huệ của Thiên Chúa ra vô hiệu" (Gl 2,19-21)

ĐẠI CHỦNG VIỆN THÁNH GIUSE SÀI GÒN
 
Địa chỉ: Số 06, Tôn Đức Thắng, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
 
Copyright © CHỦNG SINH KHÓA 10