Clock-Time

Chú Giải Tin Mừng Chúa Nhật Lễ Lá Năm A (Mt 21:1-11) | Giáo Phận Phú Cường

Chúng ta lặp lại lời tung hô vui mừng và biết ơn của dân chúng ngày xưa, trong Lễ Lá hôm nay và trong mỗi thánh lễ ( Chúc tụng Đấng nhân danh Thiên Chúa mà đến ) . Nhưng chúng ta đừng bất nhất như dân chúng xưa, đừng có ý phản bội Chúa Giêsu trong tâm hồn, trong lời nói và hành động ngay lúc vừa tuyên xưng đức tin trong phụng vụ, hoặc trong những việc đạo đức...

Chú Giải Tin Mừng
Chúa Nhật Lễ Lá Năm A
TIN MỪNG: Mt 21:1-11

Giáo phận Nha Trang - Chú Giải

"Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến"

BÀI TIN MỪNG : Mt 21,1 - 11

I - Cả bốn Tin Mừng  đều thuật lại việc Chúa Giêsu vào thành Giêrusalem ( Mt 21, 1 - 11 ; Mc 11, 1 - 10 ; Lc19, 28 - 44 ; Ga 11, 12 - 19 ) . Vì thế phần suy niệm chi tiết xin xem lại bài Tin Mừng Chúa nhật Lễ Lá năm B và C . Ở đây xin bổ túc thêm một vài chi tiết của riêng Máthêô .

1 / " Đến gần Giêrusalem " :

Trong cuộc đời công khai, Chúa Giêsu lên đền thánh Giêrusalem nhiều lần : Ga 2, 13 . 5, 1 . 7, 2 - 10 . 12, 12 , những lần này Chúa Giêsu lên Giêrusalem có tính cách đặc biệt để xác nhận mình là Vua Thiên sai .

+ " Địa hạt Bêtphagê" :

Theo địa danh, đây là một xóm nhỏ, nằm khuất trong một chỗ thấp trên sườn núi Cây Dầu về phía Đông . Nhưng theo nguyên ngữ có nghĩa là " Nhà của trái vả" . Ơ đây có liên quan đến cây vả không có trái ( Lc11, 12 - 14 ) : Chúa Giêsu đã đóng vai xin khoan vãn một thời gian để Người chăm bón cho cây vả sinh trái, thì ở đây qua ý nghĩa xóm nhỏ Bêtphagê, Người cũng đóng vai một người có sứ mệnh cứu thoát như vậy, đó là sứ mệnh cứu thế của Người .

+ " Núi Cây Dầu" :

Dựa theo sấm ngôn của Giacaria 14, 4 " Ngày ấy Người sẽ dừng chân trên núi Cây Dầu, núi đối diện với Giêrusalem về phía Đông ..." thì việc Chúa Giêsu và các môn đệ tạm lưu lại trên núi Cây Dầu mang một ý nghĩa có tính cách Thiên sai .

2 / " Con lừa mẹ cọt ở đó với con lừa con" :

+ Ơ đây Mátthêô nói đến hai con vật : lưa mẹ và lưa con, đang khi các thánh sử khác Mc - Lc - Ga chỉ nói đến một con vật là con lừa . Tại sao có sự khác nhau này ?

+ Sấm ngôn của Giacaria 9, 9 chỉ nói đến một con vật thôi . Những trong tiếng Hy Bá hai từ ngữ " Lừa" và " Lừa con" đều là giống đực . Từ ngữ thứ nhất chỉ con vật đã lớn, có thể sử dụng, từ ngữ thứ hai chỉ con vật còn tơ chưa được sử dụng . Vì thế có người cho rằng Mátthêô không am hiểu cách chơi chữ của tiếng Hy Bá, nên đã cho là có hai con vật : mẹ và con, còn các tác giả nguyên thủy chỉ thấy có một con thôi, nhưng được nhìn dưới hai khía cạnh khác nhau là bổ túc cho nhau : đó là sự lợi ích và chưa được sử dụng của con lừa con .

Hơn nữa cả bốn Tin Mừng  đều thuật lại câu chuyện này và cả ba thánh sử Mc, Lc, Ga nói đến chỉ một con vật thôi, nên Mt tuy nói đến hai con vật, nhưng cũng chỉ có ý diễn tả đến một con vật thôi, trích dẫn sấm ngôn Giacaria 9, 9 , Mt chỉ có ý nói đến con vật có thể sử dụng, nhưng thực tế chưa bao giờ dùng : đó là con lừa con chưa ai cưỡi, vì biến cố Thiên sai đặc biệt linh thánh này đòi hỏi thế .

+ Một đàng kiểu nói của Mátthêô : " Hai môn đệ dẫn lừa mẹ và lừa con về, trải áo lên mình chúng và đặt Chúa ngồi lên trên" cũng không có ý nói hai con vật khiến Chúa Giêsu phải ngồi lên hai con một trật, nhưng chỉ có ý nói đến một con lừa con có thể dùng được rồi, mà trước đây chưa bao giờ sử dụng, mà bây giờ dành riêng cho Chúa sử dụng, đàng khác kiểu nói " lừa mẹ và lừa con" là kiểu nói " con số hai" mà Mátthêô thường quản dùng như trường hợp hai người bị quỷ ám ở Gadara ( Mt 8, 28 ) và hai người mù ở Giêricô ( Mt 20, 29 - 34 ) , đang khi thực sự chỉ có một người quỷ ám ( Mc 5, 1 - 20 ; Lc8, 26 - 39 ) và một người mù ( Mc 10, 46 - 52 ; Lc18, 35 - 43 ) .

3 / " Phần đông dân chúng trải áo xuống đường " :

+ Dân chúng đây có lẽ phần đông là người Galilê đi dự lễ vì họ thường nghỉ trong các quán trọ trên con đường lên Giêrusalem hoặc trên các chỗ tạm trú ngay trên sườn núi Cây Dầu . Họ náo nức theo Chúa Giêsu vì đã được chứng kiến hoặc đã được nghe nói về các phép lạ Chúa đã làm, nhất là phép lạ cho Lazarô sống lại ( Ga 12, 17 - 18 ) .

+ " Trải áo xuống đường hoặc chặt cành lá" :

Bên cận Đông, tôn kính ai thì người ta có thói quen cởi áo hoặc chặt cành lá trải trên đường cho người ấy đi . Vì con đường đi ngang qua cánh đồng trồng cây Ôliu, nên dân chúng đã chặt cành lá cây Ôliu .

+ Riêng thánh sử Gioan nói đến cành lá cây vạn tuế ( Ga 11, 12 - 19 ) . Cành lá vạn tuế được dùng như biểu hiệu của chiến thắng, của khải hoàn và của uy vương đế . Vì thế ở đây cũng nói đến cuộc khải hoàn của Chúa Giêsu, không là chiến thắng bằng võ lực nhưng bằng cái chết mà Người sắp đón nhận khi tiến vào Giêrusalem .

4 / " Con vua Đavít" :

+ Ơ đây có liên tưởng đến lời van xin của hai người mù thành Giêricô ( Mt 29, 29 - 34 ) tuyên xưng Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế .

+ Đấng Cứu Thế  này là " Chúa" khi trở lên vị " Vua hiền hoà, khiêm nhường" qua cuộc tử nạn và phục sinh của Người .

II - Áp dụng thực hành:

1 / " Chúng ta lặp lại lời tung hô vui mừng và biết ơn của dân chúng ngày xưa, trong Lễ Lá hôm nay và trong mỗi thánh lễ ( Chúc tụng Đấng nhân danh Thiên Chúa mà đến ) . Nhưng chúng ta đừng bất nhất như dân chúng xưa, đừng có ý phản bội Chúa Giêsu trong tâm hồn, trong lời nói và hành động ngay lúc vừa tuyên xưng đức tin trong phụng vụ, hoặc trong những việc đạo đức .

2 /  Việc Chúa Giêsu tiến vào thành thánh một cách hiền hoà và khiêm nhường, nhắc ta nhớ phải học đòi bắt chước " Đấng hiền lành và khiêm nhường trong lòng " ( Mt 11, 29 ) khi phải sử thế với những nghịch cảnh, những trái ý và những kẻ gian ác .

3 / Như chủ nhân của con lừa sẵn sàng cho Chúa mượn, chúng ta hãy để cho Chúa sử dụng tất cả những gì Người cần, ngay cả bản thân chúng ta nữa .

4 / Chúa Giêsu là vua chiến thắng, nhưng chiến thắng bằng đường lối khiêm nhường, bằng phương tiện đau khổ, ai muốn chiến thắng với Chúa Kitô, muốn cho nước Chúa được trị đến, cũng phải dùng đường lối khiêm nhường và đau khổ như Chúa Kitô .

5 / Dân chúng xưa cầm cành lá để tung hô Chúa, ngày nay chúng ta làm sáng danh Chúa bằng những việc lành, bằng các nhân đức, bằng đời sống gương sáng theo tinh thần Tin Mừng .

ĐẠI CHỦNG VIỆN THÁNH GIUSE SÀI GÒN

Địa chỉ: Số 06, Tôn Đức Thắng, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Copyright © CHỦNG SINH KHÓA 10