Clock-Time

Chú Giải Tin Mừng Thứ Ba - Tuần VII Phục Sinh - Năm B

Tin mừng Ga 17: 1-11a: Sau khi huấn dụ các môn đệ, Chúa Giêsu hướng về Chúa Cha trong lời cầu nguyện cho mình và cho các môn đệ...
CHÚ GIẢI TIN MỪNG

THỨ 3 – TUẦN 7 - PHỤC SINH
Tin mừng Ga 17: 1-11a

Noel Quesson - Chú Giải


 

Bài đọc I: Cv 20,17-27

Một cuộc nổi dậy hướng về Phaolô, buộc Người phải từ giã Ephêsô. Chính những cuộc bắt bớ liên tục của những người Do thái buộc Người không ngừng phải sửa đổi các cuộc hành trình đã dự tính: nay Người bị săn lùng. Hồi kết thúc đã gần. Nay Người biết mình sẽ không tránh thoát họ được lâu nữa. Khi ghé lại Mile Người từ biệt các "kỳ lão", rõ ràng từ Ephêsô tới diễn từ vĩnh biệt này là một chứng từ mục vụ đích thật, đặc biệt gửi tới những ai thi hành trách vụ trong Giáo Hội. Đây là dung mạo của "người tông đồ" theo Thánh Phaolô.

Hết lòng khiêm nhường phụng sự Chúa.

Người không nói lời của mình, Người là "tôi tớ" của Đấng khác trong khiêm hạ. Lạy Chúa, xin đặc biệt ban cho các linh mục sự lột bỏ này khỏi mọi tự mãn, kiêu căng, để chỉ là tôi tớ Chúa thôi.

Phải khóc lóc và thử thách do người Do thái âm mưu hại tôi.

"Tôi tớ không hơn chủ ", lạy Chúa, Chúa đã nói thế.

Việc tông đồ không phải là một chức tước để chịu ngồi mát ăn bát vàng. Mọi trách vụ trong Giáo Hội, cả cuộc sống Kitô hữu chân chính đều in dấu Thánh giá. Đối với Phaolô thánh giá chính yếu của Người là do những người không chấp nhận tiến hóa, từ do thái giáo vượt qua đức tin vào Chúa Kitô. Mọi người trong chúng con đều có thánh giá của mình. Mọi thử thách đều có một giá trị, nếu chúng con biết liên kết nó với việc cứu rỗi. Ơn cứu chuộc nhân loại không được thực hiện một cách nào khác với cách Chúa Giêsu Kitô đã làm. Lạy Chúa, thật là khắc nghiệt. Nhưng xin ban ơn để chúng con tin thật điều đó.

Tôi đã không hề lẫn trốn, khi phải rao giảng lời Chúa.

Can đảm, tin tưởng, táo bạo.

Tôi đã không hề lẫn trốn. Công thức này giả thiết rằng đôi khi Phaolô đã bị cám dỗ lẫn trốn, nín lặng, từ bỏ.

Lạy Chúa, xin tha thứ cho mọi thoái lui, câm lặng của chúng con.

Nơi công cộng va' tại tư gia, minh chứng cho Người Do thái và dân ngoại biết phải hối cải.

Đó là thính giả và sự Phaolô tìm kiếm không có phân biệt? Nếu người Do thái gây hại nhiều cho Phaolô vì quan điểm hẹp hòi của họ thì Phaolô lại không có một oán hạn nào đối với họ: Người phải giảng lời Chúa cho họ, cũng như cho người Hilạp.

Do thái và Hilạp. NGÀY NAY, người ta phải nói là "các tín hữu lâu đời " và là những người không tin... NGÀY NAY lời Chúa còn phải được nói cho mọi người.

Trong các cuộc tranh chấp trên thế giới NGÀY NAY, nơi mà các giai cấp xã hội đôi khi quá rõ nét, Lạy Chúa, xin khơi dậy các Tông đồ như Phaolô.

Được Thánh thần bắt buộc... mà không biết có những gì xảy đến cho tôi.

Đó là động cơ sâu xa cho hoạt động tông đồ của Người.

Người bị ràng buộc. Người đã nói mình bị bắt buộc, nhưng do Thánh thần. Người không làm điều Người muốn. Người đi tới nơi Thánh Thần dạy Người tới. Đây là một cuộc mạo hiểm toàn bộ, không thể lường trước được.

Tôi không kể mạng sống tôi là quý, miễn là tôi đi cho hết quãng đường đời, và hoàn tất nhiệm vụ rao giảng lời Chúa.

Người hiến mạng sống mình. Nó không thuộc về Người nữa. Người không quan tâm nữa. Người yêu, Người sống cho một người khác. Chúa Giêsu.

Làm chưng về Tin Mừng ơn Thiên Chúa... rao giảng mọi ý định của Thiên Chúa.

Nội dung sứ điệp hạnh phúc là như thế: Ơn ban nhân hậu, nhưng không.

BÀI TIN MỪNG: Ga 17,1-11

Để kết thúc cuộc nói chuyện cuối cùng với các môn đệ vào chiếu thứ Năm thánh, Đức Giêsu đổi cung giọng. Gioan trình bày cho ta Người đang cầu xin Chúa Cha, như thế giờ đây đó là kẻ đối thoại duy nhất của Người.

Đức Giêsu ngước mặt lên trời và cầu nguyện.

Đây là thái độ nơi thân xác khi cầu nguyện.

Đôi "mắt" của Đức Giêsu... diễn tả thái độ của toàn diện con người Người.

Lạy Cha, giờ đã đến! Xin Cha tôn vinh Con Cha để Con Cha tôn vinh Cha.

Động từ trên, "tôn vinh" sẽ được lập lại 4 lần trong một vài câu.

Từ đó, diễn tả một nội dung phong phú và rất mạnh mẽ trong lời cầu nguyện: đối với tất cả truyền thống Kinh Thánh, "vinh quang" là đặc tính dành riêng cho Thiên Chúa. Tiếng Hipri "Kabod" gợi lên ý tưởng về "uy lực ". Khác với tiếng Pháp, "vinh quang" không nhất thiết biểu lộ một điều gì "sáng chói nổi nang bề ngoài", có thể hiện hữu mà không cần giá trị thực sự … nhưng đúng ra, đó là uy lực thực sự của một con người tự khẳng định mình bằng tầm quan trọng hữu hiệu.

Điều mà Đức Giêsu nài xin Thiên Chúa, Cha Người, đó là vinh quang thần linh được biểu lộ trong chính giờ Người chịu chết.

Người ban sự sống đời đời cho tất cả những ai Cha đã ban cho Người. Mà sự sống đời đời chính là nhận biết Cha, Đấng duy nhất là Thiên Chúa thật, và nhận biết Đấng Cha sai đến, là Giêsu Kitô.

Vinh quang Thiên Chúa, chính là cứu rỗi con người. Và cứu rỗi con người, chính là nhận biết Thiên Chúa.

Sự sống"... = là "nhận biết Thiên Chúa".

Sự sống đời đời…

Sự sống đó đã được khởi sự, tùy theo mức độ ta đạt tới sự nhận biết. Và sự nhận biết này không nhất thiết là bước tiến của trí hiểu, nhưng là sự kết hiệp toàn diện con người ta với Thiên Chúa. Một số người rất bình dân, đã có một nhận biết Thiên Chúa rất sâu xa, mà một số người thông gởi khác, không bao giờ đạt được.

Lạy Chúa, xin ban cho chúng con sự nhận biết sống động trên đây về Chúa.

Những kẻ Cha đã chọn từ giữa thế gian, mà ban cho con, con đã cho họ biết Danh Cha. Họ thuộc về Cha, Cha đã ban họ cho con, và họ đã tuân giữ lời Cha, vì con. đã ban cho họ lời mà Cha đã ban cho con.

Từ thứ hai quan trọng, sau từ "tôn vinh", đó là từ "ban cho": Chỉ trong một trang Tin Mừng hôm nay, mà Đức Giêsu đã đọc lên tới 10 lần.

Cha đã "ban" quyền cho Con...

đã "ban" vinh quang cho Con…

đã "ban" các tín hữu cho Con…

đã "ban" lời cho Con...

Và Đức Giêsu "ban"' sự sống đời đời cho con người...

"ban" lời của Chúa Cha cho con người...

Phải, việc làm của Đức Giêsu , chính là giúp cho nhân loại dự phần vào tất cả những gì Người đã nhận từ Chúa Cha. Ban cho. Hiến minh. Đó là những thái độ cốt yếu của tình yêu.

Tất cả những gì của con đều là của Cha, tất cả những gì của Cha đều là của Con.

Đó là một trong những định nghĩa hoàn hảo nhất về Tình yêu, về giao ước. Đó là điều Đức Giêsu đã nói về Thiên Chúa. Đó là điều Người đã nói với Thiên Chúa.

Chính tôi có thể lập lại lời đó khi nghĩ về Thiên Chúa?

Khi nghĩ đến tất cả những kẻ mà tôi tin mến không?

Tôi có thục sự chia sẻ tất cả? Tôi không giữ lại điều gì sao?

Lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến dạy chúng con biết yêu thương thực sự.


 
Gp. Nha Trang - Chú GiảiChúa Giêsu cầu nguyện cho mình


HOÀN CẢNH:

Sau khi huấn dụ các môn đệ, Chúa Giêsu hướng về Chúa Cha trong lời cầu nguyện cho mình và cho các môn đệ.

TÌM HIỂU:

1-2 "Lạy Cha giờ đã đến ….".

"Giờ" đây là giờ Chúa Giêsu chịu chết trên Thánh giá. Giờ này được hoàn tất vào giờ Chúa Cha cho Chúa Giêsu phục sinh và đặt Người bên hữu mình để cùng với Người thống trị muôn loài.

"Xin Cha tôn vinh Con Cha để Con Cha tôn vinh Cha".

Vì vinh quang của Chúa Giêsu và vinh quang của Chúa Cha là một (Ga 12, 28; 13, 31) nên khi xin Chúa Cha tôn vinh Người, Đức Giêsu không nhắm vinh quang riêng của mình, nhưng vinh quang của Chúa Cha.

Đức Giêsu được tôn vinh cũng trở thành nguồn sống cho tất cả những ai tin vào Người.

3 "Mà sự sống đời đời đó là họ nhận biết Cha ….."

Con người muốn được sống đời đời thì phải nhận biết Chúa Cha, là Thiên Chúa duy nhất và chân thật, đồng thời nhận biết Chúa là Đấng Thiên sai (Đấng cứu thế).

4-5 "Phần con, con đã tôn vinh Cha ở dưới đất ….."

Chúa Con tôn vinh Chúa Cha bằng cách vâng lời cho đến chết và chết trên Thập giá.

Bây giờ Chúa Cha tôn vinh Chúa Con bằng cách cho Chúa Con phục sinh, lên Trời và ngự bên hữu Chúa Cha.

6-8 "Những kẻ Cha đã chọn từ thế gian …."

Đến đây Chúa Giêsu cầu nguyện cho các môn đệ. Nhưng trước tiên Chúa Giêsu xác định về danh nghĩa của các môn đệ:

- Họ là những người được tuyển chọn cách đặc biệt và tách ra khỏi thế gian bằng ơn gọi riêng.

- Họ thuộc về Chúa Cha, họ trung thành với Người như người Do Thái tốt lành và đạo đức.

- Nhưng Chúa Cha đã trao phó họ cho Chúa Con để họ trở thành môn đệ của Chúa Con và để họ lãnh nhận các huấn lệnh và chỉ thị của Người, để họ theo Người trong suốt cuộc đời công khai và để họ tiếp tục công việc của Người sau khi Người ra đi.

- Họ đã tin vào giáo huấn của Chúa Con, nhờ thế họ biết được danh Chúa Cha.

+ Họ biết được rằng Đức Giêsu từ Chúa Cha mà đến.

+ Và như vậy, họ cũng đã tin vào Chúa Giêsu là Đấng Chúa Cha sai đến.

9 "Con cầu nguyện cho họ, con không cầu nguyện cho thế gian …."

Tiếng "thế gian" chỉ toàn thể những ai khước từ Thiên Chúa vì đóng kín trong sự tự mãn của mình. Lời cầu nguyện của Chúa Giêsu chỉ nhắm đến những kẻ được kéo ra khỏi thế gian để làm thành một cộng đoàn các môn đệ của Chúa Giêsu là Hội thánh.

10 "Tất cả những gì của Con đều là của Cha …."

"… và Con được tôn vinh nơi họ":

Ở đây tôn vinh là tỏ bày không phải quyền năng nhưngtình thương giữa Chúa Cha và Chúa Con.

"Con được tôn vinh nơi họ" có thể hiểu hai nghĩa:

+ Các môn đệ nhận biết Chúa Giêsu là Con của Chúa Cha và nhận thức được tình thương hỗ tương giữa Chúa Cha và Chúa Con.

+ Chúa Cha và Đức Giêsu yêu thương lẫn nhau; các tín hữu được thông phần vào tình thương hỗ tương đó, vì họ được kết hợp với Đức Giêsu nhờ đức tin và lòng mến.

11 "Con không còn ở trong thế gian nữa …"

Chúa Giêsu về Trời nhưng các môn đệ, những kẻ tin vào Người vẫn còn ở lại thế gian và phải đương đầu với mọi thử thách do thế gian gây ra. Vì thế Chúa Giêsu phải cầu xin Thiên Chúa giữ gìn các môn đệ được an toàn nhờ danh Thiên Chúa đã được ban cho Người. Quyền lực che chở của danh Thiên Chúa được Thánh kinh nhắc qua sách Châm ngôn 18, 10 "Danh Giavê là đồ kiên cố! Người công chính tới ẩn náu ở đó sẽ được an toàn".

NHẬN THỨC VÀ ÁP DỤNG:

1. Bài Tin mừng hôm nay là đoạn mở đầu cho lời nguyện được gọi là "lời nguyện hiến tế" của Chúa Giêsu. Lời nguyện này được gạch nối liên kết giữa bữa tiệc ly và hy tế thập giá. Trong thánh lễ, kinh tiền tụng được mô phỏng theo tính cách của lời nguyện hiến tế này, vì thế kinh tiền tụng cũng là gạch nối liên kết giữa phụng vụ lời Chúa và phụng vụ Thánh thể.

Điều này thúc đẩy chúng ta mỗi khi tham dự Thánh lễ, chúng ta cần phải hiệp thông với vị chủ tế trong lời kinh tiền tụng để cầu nguyện cho mình, cho anh em mình và cho Hội thánh được lòng tin cậy và mến Chúa thực tình để chuẩn bị phần phụng vụ Thánh thể cách ý thức và hiệu quả cho phầnrỗi hơn.

2. Lời cầu nguyện của Chúa Giêsu vừa khích lệ, vừa soi sáng cho ta biết phải cầu nguyện thế nào. Chúa Giêsu cầu nguyện cho vinh quang Thiên Chúa và mưu ích cho tha nhân là các môn đệ. Cũng thế, đời chúng ta có lúc phải trải qua những thử thách, khi ấy chúng ta dễ bị cám dỗ, xin Chúa giảm bớt hoặc cất đi nỗi đau thương, sự sợ hãi hoặc băn khoăn lo lắng cho chúng ta. Lời cầu nguyện theo kiểu đó không phải là xấu xa đáng loại bỏ; nhưng nếu chúng ta biết noi gương Đức Kitô thì lúc đó chúng ta hiểu được rằng lời cầu nguyện đích thực là lời cầu xin cho vinh quang Thiên Chúa và lợi ích cho tha nhân. Đó chính là kiểu mẫu lời cầu nguyện vừa khiêm tốn vừa tha thiết nồng nàn mà Đức Giêsu trình bày cho chúng ta khi Người nài xin Cha tôn vinh Người.

3. Chúa Giêsu cầu nguyện cho các môn đệ sống giữa thế gian đầy gian nan thử thách. Đây là điều khích lệ và niềm an ủi cho chúng ta khi phải đương đầu với những thử thách giữa thế gian. Đây cùng là điều chúng ta cảm nghiệm được rằng chúng ta không bị quên lãng nhưng lại rất đáng giá đối với Chúa vì Chúa hằng quan tâm, quan phòng và gìn giữ bảo vệ chúng ta trong suốt cuộc hành trình giữa biển trần gian để về bến bình an nước trời.

4. Chúa Giêsu tôn vinh Chúa Cha bằng cách chu toàn sứ mệnh cứu thế qua công trình cứu độ: Nhập thể, tử nạn và phục sinh. Người Kitô hữu tôn vinh Thiên Chúa bằng cách chu toàn bổn phận làm người và làm con Chúa qua việc thánh hóa bản thân và thánh hóa tha nhân mỗi ngày.

5. Nhìn vào Chúa Giêsu:

Là những người tông đổ của Chúa, chúng ta được hưởng lời cầu nguyện của Chúa. Chúng ta cảm phục Chúa Giêsu là Đấng yêu thương, săn sóc và quan phòng. Đồng thời chúng ta cần có cái nhìn nhạy cảm để chăm sóc tha nhân qua việc cầu nguyện.

 
Hành Trang Mục Vụ - Khoá 10 ĐCV Thánh Giuse Sài Gòn