Clock-Time

Chú Giải Tin Mừng Thứ Bảy - Ngày II Trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh B

Tin mừng Mt 10: 17-22: Thánh Tê-pha-nô giữ một địa vị đặc biệt trong số bảy vị Phó Tế đầu tiên của cộng đoàn Giê-ru-sa-lem (Cv 6,5). Sách Công Vụ diễn tả Thánh Tê-pha-nô là người " đầy hồng ân và sức mạnh, đầy khôn ngoan và Thần Khí "...
CHÚ GIẢI TIN MỪNG

THỨ BẢY - NGÀY II TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH B

NGÀY 26/12/2020Tin mừng Mt 10: 17-22


Giáo phận Nha Trang - Chú Giải

Lễ Thánh Tê-pha-nô tử đạo
 

Xem lại CN 33 TN C

Thứ sáu tuần 14 TN và thứ tư tuần 23 TN

I.NHÌN NGẮM:

- Thánh Tê-pha-nô giữ một địa vị đặc biệt trong số bảy vị Phó Tế đầu tiên của cộng đoàn Giê-ru-sa-lem (Cv 6,5).

- Sách Công Vụ diễn tả Thánh Tê-pha-nô là người " đầy hồng ân và sức mạnh, đầy khôn ngoan và Thần Khí ". (Cv 66,8 – 10).

- Ngài đã rao giảng Tin Mừng, tranh luận với ban lãnh đạo của cộng đoàn Do Tháigiáo và đã bị kết án tử hình, bị ném đá cho đến chết.

II. NHẬN THỨC:

- Thánh Tê-pha-nô đã đi con đường mà Đức Giê-su Ki-tô đã đi: chịu chết để làm sáng danh Chúa.

- Thánh Tê-pha-nô là gương mẫu của các thánh tử đạo Ki-tô giáo vì đường nét cái chết của thánh nhân cũng được vẽ theo khuôn cái chết của Chúa Ki-tô:

- Trước lúc chết:

 

  • Ngài công bố Đức Giê-su, Đấng chịu đóng đinh là Đấng Cứu Thế, được nâng lên trong vinh quang của Thiên Chúa.
     

  • Ngài đã cầu nguyện tha thiết với Thiên Chúa: "Lạy Chúa, xin nhận lấy hơi thở của con đây", đoạn Ngài qùy xuống mà kêu lớn tiếng rằng: "Lạy Chúa, xin tha thứ cho họ tôi này". Nói thế rồi, Ngài tắt thở.


- Ngài đã làm chứng cho Chúa Giê-su bằng máu đào của mình.

III. GIÁO HUẤN CỦA BÀI TIN MỪNG (Mt 10,17 – 22)

trong thánh lễ hôm nay, được thể hiện nơi Tê-pha-nô:

- " Hãy coi chừng người đời. Họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng …":

 

  • Tê-pha-nô bị điệu đến công nghị và bị kết án tử hình, bị ném đá cho đến chết. Vị Thánh này nêu gương cho chúng ta về lòng can đảm trước sự bách hại, tinh thần hy sinh tất cả, kể cả mạng sống của mình vì Chúa, và lòng trung thành trong đức tin, đức cậy và đức mến Chúa yêu người.
     

  • Tê-pha-nô đã làm rằng:
     

- Vì Thầy mà mình bị bách hại.

- Bách hại là dịp để đưa lời chứng hùng hồn của mình ra trước hội đồng Do Thái, vua chúa quan quyền ngoại giáo về Thầy (C. 17 – 18).

Như vậy, bị bách hại là số phận thường tình của người thừa sai, vì chỉ có thế, Nước Trời mới được đến trần gian. Điều này khích lệ và an ủi cho những ai đang bị bách hại hoặc đang phải chiến đấu với ba thù: thế gian, ma qủy và xác thịt.

- " Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì …":

Sách Công Vụ kể lại (Cv 6,8 – 10): Tê-pha-nô là một con người đầy hồng ân và sức mạnh, làm nhiều phép lạ. Ngài được tràn đầy Thánh Thần vàđược thấy vinh quang Thiên Chúa.
Noi gương thánh nhân, người Ki-tô hữu tin tưởng vào quyền năng của Chúa, để rồi phó thác bản thân và mọi sự cho Chúa, bằng cách tuân phục ý Chúa, và trung thành với ý Chúa trong mọi sự, mọi nơi và mọi lúc.

IV. LỄ THÁNH TÊ-PHA-NÔ được đặt ngay sau ngày mừng lễ Chúa Giáng Sinh, Phụng vụ muốn dạy chúng ta rằng:

- Việc Tê-pha-nô chịu tử đạo, có giá trị loan báo về con đường cứu thế của Chúa Giê-su Ki-tô, là sự thương khó, tử nạn và phục sinh của Người. Cũng vậy, người ki-tô hữu bị bách hại ở trần gian là để làm chứng về Chúa Giê-su Ki-tô, Đấng cứu chuộc trần gian bằng con đường tử nạnvà phục sinh của Người.

- Để loan báo con đường cứu thế của Chúa Giê-su qua sự tử nạn và phục sinh, ngay sau lễ Giáng Sinh, Phụng vụ cởi bỏ lễ phục màu trắng của sự thánh thiện và bình an do ức Giê-su mang lại, để mặc lấy phẩm phục màu đỏ, mầu của sự chết mà Thánh Tê-pha-nô được Hội Thánh mừng kính hôm nay. Ngài là vị tử đạo đầu tiên, đi theo sau Ngài là các Thánh Anh Hài mà Phụng vụ sẽ mừng lễ vào ngày 28 tháng 12.

V. MỪNG LỄ THÁNH TÊ-PHA-NÔ, vị tử đạo đầu tiên đã biết cầu nguyện cho những kẻ bách hại mình như Chúa Ki-tô dạy, chúng ta hãy cầu xin Chúa qua lời bầu cử và gương mẫu của thánh nhân, ban cho chúng ta biết yêu thương những người không yêu mình, và yêu thương cả những người đang làm phiền lòng và gây tai hại cho mình.


Hành Trang Mục Vụ Khóa 10 - ĐCV Thánh Giuse Sài Gòn