Clock-Time

Chú Giải Kinh Thánh

/ 192 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng – Thứ Năm Tuần I Mùa Vọng (Mt 7,21.24-27)

Các ngôn sứ khai thác chủ đề Thiên Chúa đá tảng. Sự an toàn chân thực của một thành trì không phải do những phương tiện về nhân loại, nhưng bởi biết nương tựa vào Chúa. Thiên Chúa là đá tảng chân thực. Hình ảnh kiên cố của đá được Chúa Giêsu lấy lại trong Tin Mừng: “Xây nhà mình trên đá”… “Con là Phêrô nghĩa là Đá, trên đá này. Thầy sẽ xây hội thánh Thầy”... 

/ 198 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng – Thứ Tư Tuần I Mùa Vọng (Mt 15,29 - 37)

Trong Mùa Vọng, một thời gian khơi gợi chúng ta suy nghĩ về sự mong chờ Thiên Chúa, đang hiện điện trong tâm mọi người, rất tốt để chiêm ngắm cảnh tượng này: Chúa Giêsu bị bao qutrong… Chúa Giêsu bị xâm chiếm… Chúa Giêsu bị kiếm tìm… bởi những người què quặt, yếu liệt...

/ 298 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng – Thứ Ba Tuần I Mùa Vọng (Lc 10,21-24)

Quả thực, Chúa Giêsu đã dùng một kiểu nói “chúc phúc” quen thuộc với người Do Thái. Trong một ngày sống, gặp bất cứ việc gì, những người Do Thái đạo đức được mời gọi dâng lời cảm tạ Thiên Chúa: “chúc tụng Chúa vì… chúc tụng Chúa vì…”. Do đó, ở đây, ta cũng nhận ra một kiểu nguyện mà Chúa Giêsu thường thực hành...

/ 328 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng – Thứ Hai Tuần I Mùa Vọng (Mt 8,5-11)

Đấng Thiên Sai được trình bày như một “ chồi lộc” một tiềm lực sự sống, khởi đầu của một tiến trình sống động sẽ triển nở…Chúa Giêsu sẽ nói tới “một hạt giống nhỏ bé phát triển thành cây lớn”. Vậy Đấng Thiên Sai cùng một lúc là Chúa Giêsu và Giáo Hội, là Chúa Giêsu và sự sống xuất phát từ Người, Chúa Giêsu như chồi lộc của mọi sự sinh ra từ Người. Lạy Chúa, xin cảm tạ. Sự sống con đến từ Chúa !..

/ 427 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng – Chúa Nhật I Mùa Vọng Năm A (Mt 24,37-44)

Trong sách Sáng Thế (16,5-13), cơn hồng thủy được trình bày như một hình phạt cái tội vô luân của con người thời đó ; "Đức Chúa thấy rằng con người quá gian ác trên mặt đất, và lòng họ chỉ toan tính những ý đồ xấu xa suốt ngày". Truyền thống thượng tế khi kéo dài và bi kịch hóa mạc khải Kinh Thánh, đã nghiêm khắc mô tả "sự sa đọa nhục dục của những người đương thời No-ê kéo theo hỗn loạn sang lãnh vực phong tục... và cuối cùng đi tới hủy hoại về đạo lý và xã hội đến nỗi loài người tự hủy diệt chính mình mà không còn hy vọng sống xót…” (chú giải về sách Sáng Thế của Rachi)... 

/ 283 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng – Thứ Bảy Tuần XXXIV Mùa Thường Niên (Lc 21,34-36)

Đây là cách Thiên Chúa nhìn ngắm nhân loại mới trong tình trạng cuối cùng. Nhân loại đã được đính hôn với Thiên Chúa, được kết hợp với Thiên Chúa, được Thiên Chúa dẫn dắt vào gia đình riêng của Người để sống tình thân mật, được Thiên Chúa đưa vào cảnh hạnh phúc của Người...

/ 371 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng – Thứ Sáu Tuần XXXIV Mùa Thường Niên (Lc 21, 29-33)

Thiên Chúa chuẩn bị một trời mới, đất mới, một cuộc tạo thành mới. Đối với Thiên Chúa, tạo dựng không phải là việc đã qua, nó còn đang phải dồn hết nỗ lực để thực hiện cho đến tận cùng lịch sử đến tận chân mây cuối trời : nhân loại sẽ đi đến cái mới lạ, đến tuổi tươi trẻ của nó. Xin tạ ơn... 

/ 205 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng – Thứ Năm Tuần XXXIV Mùa Thường Niên (Lc 21,20-28)

Đối với Thánh Gioan, Rôma, thành trì chuyên thờ ngẫu tượng là biểu tượng cho mọi nền văn minh chứa đầy tội ác từ chối yêu mến Thiên Chúa. Danh từ “con điếm" cũng là một biểu tượng, tượng trưng một nhân loại nghèo hèn khốn khổ, chỉ hiến thân cho bất cứ ai, mà không tìm được hạnh phúc, thay vì phó thác cho Thiên Chúa...