Clock-Time

Chú Giải Kinh Thánh

/ 328 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi Năm A (Ga 3:16-18) | Giáo Phận Phú Cường

Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một là dấu tích của tình yêu Thiên Chúa đối với chúng ta. Chúng ta hãy cảm tạ Chúa vì ơn trọng đại này, và đồng thời chúng ta hãy noi gương Chúa Cha biết trao ban những gì quý giá của mình như tài năng, sức khoẻ, thì giờ, sở thích để làm bằng chứng của tình yêu  đối với tha nhân...

/ 275 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng Thứ Bảy Tuần VIII Thường Niên (Mc 11:27-33) | Giáo Phận Phú Cường

Đúng theo tập tục của Giáo Hội sơ khai phần cuối bức thư của Thánh Giuđa được lồng trong khuôn khổ một thánh thi về Thiên Chúa Ba Ngôi. Đây cũng là lược đồ chung cho nhiều kinh nguyện trong thánh Lễ :  Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời ". "Tôi tin kính Một 'Thiên Chúa…các kinh nguyện Thánh Thể…

/ 339 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng Thứ Sáu Tuần VIII Thường Niên (Mc 11:11-26) | Giáo Phận Phú Cường

Việc chuyển thông đức tin. Ngày nay chúng ta biết rằng nó không phải là tự động. Và nhiều cha mẹ đau khổ vì đã không có thể thông chuyển điều nắm giữ trong thâm tâm cõi lòng cho con cái họ. Nhưng điều đó không hề miễn trước khỏi cố gắng và ít là nên các chứng nhân “Đức tin " tới con cái họ. Phần còn lại là bí mật của Thiên Chúa... 

/ 338 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng Thứ Năm Tuần VIII Thường Niên (Mc 10:46-52) | Giáo Phận Phú Cường

Cũng như bé sơ sinh được chắc chắn lớn lên nhờ có  sữa nuôi, thì các người được thanh tẩy cũng lớn lên nhờ đồng hóa Lời Chúa. Và ở đây thánh Phêrô trích dẫn Thánh Vịnh (33) “Bạn hãy nhìn xem Thiên Chúa tốt lành biết bao !". Nuôi chúng ta bằng Thiên Chúa. Đồng hóa Thiên Chúa. Lớn lên, tiến triển trong Thiên Chúa. Thưởng thức Thiên Chúa...

/ 299 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng Thứ Tư Tuần VIII Thường Niên (Mc 10:32-45) | Giáo Phận Phú Cường

Bức thư này là một phần trong việc chuẩn bị tốt nhất, giúp các bậc cha mẹ lo việc Rửa tội cho con mình mà họ trông đợi và phó thác nó cho Chúa trong khi cầu nguyện. Và đây cũng còn là một bài suy gẫm tốt để làm sống lại trong ta ân sủng của phép Rửa tội...

/ 483 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng Thứ Ba Tuần VIII Thường Niên (Mc 10:28-31) | Giáo Phận Phú Cường

Theo suốt lịch sử Israel, người ta dự vào một tiến trình chậm chạp về  ý niệm hiến tế, như nơi mọi dân tộc, trước hết người ta thấy một xã hội miền quê dâng “các hi tế đổ màu " của loài vật…rồi người ta thấy lớn dần nơi các tiên tri ý tưởng rằng đó không phải là điều làm đẹp lòng Chúa. Nhưng phải là “hi tế thiêng liêng", nghĩa “là trọn cuộc sống con người sống trước mặt Chúa”...

/ 288 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng Thứ Hai Tuần VIII Thường Niên (Mc 10:17-27) | Giáo Phận Phú Cường

Cái nhìn của Đức Giêsu. Tôi cố tưởng tượng ra cái nhìn đó cũng đang hướng trên tôi... trên tất cả mọi người tôi đang chung sống, hay tôi đang có trách nhiệm đối với họ. Sự trìu mến của Đức Giêsu người yêu thương, Người âu yếm. Và tất cả những gì Người sắp nói tiếp, là một bằng chứng  của tình yêu này... 

/ 366 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống Năm A (Ga 20:19-23) | Giáo Phận Phú Cường

Trong Tin Mừng  theo Thánh Gioan, chính vào buổi chiều của ngày Phục Sinh, tiếp bước sự sống lại, Chúa Thánh Thần được ban cho các tông đồ, và Giáo Hội được khai sinh bởi cùng một sự thổi hơi của Đức Giêsu...