Clock-Time

Chú Giải Tin Mừng

/ 254 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Hai Tuần I Mùa Vọng Năm C

Ngày nay, chúng ta luôn mong chờ công cuộc thực hiện trọn vẹn ơn cứu độ, hạnh phúc, Nước Trời. Hàng triệu người luôn chờ đợi, vì chưa gặp được Chúa Kitô, không biết Ngài hiện diện, không rõ những gì Ngài có thể mang đến cho họ...

/ 227 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Chúa Nhật I Mùa Vọng Năm C

Từ "Cứu chuộc" rất thông dụng trong thư của Thánh Phaolô (1 Cr 1,30 - Rm 3,24-8,23 - Cl 1,14) nhưng trong các Tin Mừng, chỉ thấy dùng ở đây. Ta cũng biết, Luca là đệ tử của Phaolô mà! Từ "Cứu chuộc" được dịch từ "Redemptio" của Latinh. Nhưng nếu để ý đến từ gốc của tiếng Hy Lạp "apolutrosi”, người ta thường dịch là "giải thoát"...

/ 152 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần XXXIV Thường Niên Năm B

Thánh Gioan dùng tất cả vẻ đẹp thiên nhiên như những hình ảnh đẹp đẽ để diễn tả cảnh thiên đàng cho ta. Sau “giòng sông trường sinh "lại đến “cây sự sống". Tôi hình dung ra những cây sai quả như : nho, táo, cam, chuối...

/ 155 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần XXXIV Thường Niên Năm B

Chương VII sách Đaniel mà chúng ta suy gẫm, hôm nay và ngày mai, là phần quan trọng nhất của trọn Khải Huyền Kinh Thánh. Do sự phong phú về hình ảnh, do sinh khí sứ ngôn mạnh mẽ, do sự sâu sa về thần học của các chủ đề... nó trực tiếp loan báo Khải huyền của Thánh Gioan...

/ 224 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Năm Tuần XXXIV Thường Niên Năm B

Đức Giêsu, khi báo trước tai họa khủng khiếp cho toàn thể quốc gia dân tộc mình, Người không có vẻ gì là một người cuồng tín kêu gọi trả thù báo oán. Những lời Người dùng là những lời diễn tả đau khổ. Thật là xúc động khi nghe người khóc thương những người mẹ, xấu số của dân tộc này, cũng chính là dân tộc của Người...

/ 274 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Tư Tuần XXXIV Thường Niên Năm B

"Phêrô và Gioan nói với dân... Viên lãnh binh Đền thờ là những người thuộc phải Xa-đốc sấn lại nơi các ông... Họ tra tay trên các ông và tống ngục để chờ ngày mai ". Chính Thánh Luca đã kể lại trong sánh Công vụ các Tông đồ như thế (Cv 4,13. 5,18. 8,3. 12,4)...

/ 241 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Ba Tuần XXXIV Thường Niên Năm B

Dền thờ Giê-ru-sa-lem nguy nga, đồ sộ huy hoàng và kiên vững như vậy, nhưng có ngày lại bị sụp đổ: gợi lên cho chúng ta những gì mà chúng ta coi như hấp dẫn, bền vững ở trần gian, sẽ có ngày sụp đổ tan tành, nên chúng ta hãy tỉnh thức đừng có bám vào thế gian nữa, mà hãy hướng về những sự trên trời để chuẩn bị xứng đáng khi giã từ cõi trần này.

/ 347 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Hai Tuần XXXIV Thường Niên Năm B

Tôi muốn nhìn ngắm chương trình của Thiên Chúa đã hoàn tất : Người người không xiết kể, được Con Chúa đưa vào gia đình riêng của Người, sống thân tình với Người. Một Thiên Chúa Cha, Đấng đã lấy tình thương vô cùng sinh ra muôn vàn con cái, được Cha yêu thương, “ trán được đóng dấu ” bằng tước vị cao quí vô cùng…