Clock-Time

Chú Giải Tin Mừng

/ 346 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng – Thứ Bảy Tuần X Mùa Thường Niên (Mt 5,33-37)

Đức Giêsu tố cáo não trạng sai lầm đó, não trạng chỉ cốt giữ thể diện, giữ sao cho hợp vớt Luật cách qua lần ! Tôi đâu có lấy Chúa ra mà thề, vì tôi chỉ trời mà thề mà !" Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết : trời là ngai Thiên Chúa...

/ 431 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng – Thứ Sáu Tuần X Mùa Thường Niên (Mt 5,27-32)

Đó là một cuộc khám phá trọng đại cho Elia. Ong là người cương trực, muốn lướt thắng các người đồng thời bằng những luận cứ xác đáng vằ ngoạn mục (chúng ta nên nhớ lại cuộc tế tự trên núi Camêlô) . . . ông khám phá ra rằng Thiên Chúa không ở trong cung  phòng cũng không ở trong cánh đồng  đất, cũng không phải trong đám lửa nhưng ở trong ngọn gió hiu hiu...

/ 334 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng – Thứ Năm Tuần X Mùa Thường Niên (Mt 5,20-26)

Các môn đệ của Đức Giêsu, những con người nghèo khổ giản đơn và thiếu học vấn, làm sao có thể so đo được với những kẻ thông giỏi , những chuyên viên nhiệt tình về lề luật được ? Thế mà, không chút nghi ngờ. Đức Giêsu lại  đòi hỏi các môn đệ sống hơn  họ :  phải ăn ở công chính hơn. Ngài khòng đề cập đến một thứ khác biệt nhau về cấp độ nhưng một khác biệt về bản chất...

/ 304 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng – Thứ Tư Tuần X Mùa Thường Niên (Mt 5,17-19)

Iôta là chữ cái nhỏ nhất trong bản mẫu tự Hilạp . Ơ đây muốn nói lên tầm quan trọng của những trung thành tuân giữ Đức Giêsu đến “thực hiện " những gì mới chỉ được loan báo". Người ta không thể lùi lại phía sau nữa, Người chính là lời đích thực của Thiên Chúa phán dạy : 'Thuở xưa nhiều lần nhiều cách Thiên Chúa đã dùng miệng các ngôn sứ mà phân dạy cha ông ta, nhưng vào thời sau hết này, Thiên Chúa đã phán dạy ta qua Thánh tử... đã đặt người là Đấng thừa hưởng muôn vật muôn loài" (Dt 1,1)...

/ 300 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng – Thứ Ba Tuần X Mùa Thường Niên (Mt 5, 13 - 16)

Chúa Giêsu là tiếng "có" của Thiên Chúa. Trong Chúa Giêsu, Thiên Chúa nói "có" với loài người. Đây cũng là một loại hôn phối, giao ước. Mầu nhiệm biết bao, Thiên Chúa kết ước với tôi, như hôn phu kết ước với hôn thê của mình. Mà Thiên Chúa luôn trung thành. Còn tôi lại quá ít trung ín với Người...

/ 274 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng – Thứ Hai Tuần X Mùa Thường Niên (Mt 5,1-12)

Chúc tụng Thiên Chúa là cha Đức Giêsu Kitô. Chúa chúng ta, là Cha nhân từ , là Thiên Chúa mọi niềm an ủi. Đây là bốn cách đầu tiên để gọi tên Thiên Chúa. Điều đó khiến ta nghĩ tới tình nhân tìm các tên khác nhau để noí về người họ yêu...

/ 261 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng – Chúa Nhật Lễ Hiện Xuống (Ga 20,19-23)

Không phải ngẫu nhiên mà Gioan liên kết biến cố Phục sinh của Đức Giêsu với việc trao ban Thần Khí. Trong Kinh Tin Kính, chúng ta quả quyết rằng, Thánh Thần là "Thiên Chúa, là Đấng ban sự sống". Việc trao ban sự sống này, trước hết chính Đức Giêsu đã đón nhận : khi lôi kéo Đức Giêsu ra khỏi quyền lực của tử thần, Thần Khí của Thiên Chúa đã đạt thành tích của bậc thầy!

/ 308 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng – Thứ Bảy Sau Lễ Chúa Thăng Thiên (Ga 21, 20 - 25)

Đức Giêsu vừa loan báo cho Phêrô biết, ông sẽ phải chết cách nào : một cái chết dữ dằn, bị cưỡng chế, một cuộc tử đạo, một câu thúc. Phêrô, một tông đồ biết rõ, cách đó năm mươi năm, Đức Giêsu đã chết cách nào, ông có thể tự cho là diễm phúc được "tôn vinh Thiên Chúa”, nhờ cái chết giống như cái chết của Đức Giêsu . Nhưng tự nhiên, ông vẫn cảm thấy sợ hãi. Và trong cơn giao động, ông đã nêu lên một câu hỏi : "còn Gioan, anh ấy có chết vì đạo không?”