Clock-Time

Chú Giải Tin Mừng

/ 200 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng – Thứ Năm Tuần V Mùa Phục Sinh (Ga 15,9-11)

Thiên Chúa không phân biệt chúng ta với họ....Vậy giờ đây sao anh em thách thức Thiên Chúa khi anh em đặt lên cổ các môn đệ cái ách ,mà cả tổ phụ chúng ta lẫn chúng ta không sao mang nổi ?.. Nhưng chúng ta tin rằng nhờ ơn Chúa Giêsu Kitô mà chúng ta được cứu độ cùng một thể thức như họ...

/ 200 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng – Thứ Tư Tuần V Mùa Phục Sinh (Ga 15,1-8)

Hình ảnh cây nho có truyền thống trong Kinh thánh, nhằm diễn tả tình yêu. Thiên Chúa đối với dân Người : Is 5,1 ; Gr 2,21 ; Ed 15,2 ; Hs 10,1 ;  Tv 80,9. Cây nho chính là dân của Thiên Chúa. Khi Đức Giêsu nói : “ Thầy là cây nho thật, Người muốn quả quyết : "Tôi là dân đích thực của Thiên Chúa là Ítraen mới”...

/ 151 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng – Thứ Ba Tuần V Mùa Phục Sinh (Ga 14,27-31a)

“Linh mục”, được tấn phong làm đầu cộng đoàn, đại diện Chúa Kitô, là Dấu Thân Thể Người, biểu tượng sự hiệp nhất người kiến tạc sự hiệp nhất, đáng nhớ người mà các khớp và chỗ khớp được liên kết với nhau, làm cho thân xác lớn mạnh và phát triển. (Cl 2,19)....

/ 153 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng – Thứ Bảy Tuần IV Mùa Phục Sinh (Ga 14,7-14)

Ông Phi-lip-phê nói : "Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện rồi". Đức Giêsu trả lời : Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Phi-líp-phê, anh chưa biết Thầy ư ? Ai xem thấy Thầy là xem thấy Chúa Cha"...

/ 355 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng – Thứ Sáu Tuần IV Mùa Phục Sinh (Ga 14,1-6)

Họ xin Philatô cho cho biết Người...họ mai táng Người trong mộ..Nhưng Thiên Chúa đã cho Người sống lại từ cõi chết... và trong nhiều ngày Người đã hiện ra với những kẻ đã cùng với Người từ Galilêa lên Giêrusalem. Bấy giờ những kẻ đó là những chứng nhân của Người trước mặt dân chúng...

/ 698 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng – Thứ Năm Tuần IV Mùa Phục Sinh (Ga 13,16-20)

Thánh Phaolô, như trọn truyền thống rộng lớn của các ngôn sứ, biết rằng Thiên Chúa hiện diện trong mọi việc đó : Thiên Chúa quan tâm đến loài người…Chúa còn nhập thể vào nhân loại, trong một lịch sử và một địa dư, trong một văn hóa và một truyền thống. Vinh quang Thiên Chúa chính là con người sống động triển nở, sự triển nở mà Chúa muốn, vừa là xác thể và thiêng liêng, vừa tạm thời và vĩnh cửu...

/ 254 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng – Thứ Tư Tuần IV Mùa Phục Sinh (Ga 12, 44 - 50)

Các tiên tri là những Kitô hữu đặc biệt có thể phân biệt thánh ý Thiên Chúa trong những biến cố cụ thể của đời sống nhân loại và của lịch sử. Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết đọc những dấu chỉ của lời Chúa, trong các dấu chỉ thời đại! Chúa nói với chúng con qua các biến cố. Khi nghĩ tới một biến cố vừa mới diễn ra, con có khiêm. tốn tìm hiểu điều Chúa muốn nói với thế giới…

/ 288 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng – Thứ Ba Tuần IV Mùa Phục Sinh (Ga 10, 22 - 30)

Kitô hữu là “người của Chúa Kitô”. Một từ mới được phát minh.danh  hiệu đòi buộc nhiều. Tôi có phải là một Kitô khác không ? Tôi có thực sự là một Kitô không ? Tôi suy nghĩ về từ nay. Tôi mang danh hiệu đó. Đây có phải là một nhãn hiệu suông không ? Oi Chúa Kitô, xin làm cho con nên giống Chúa...