Clock-Time

Chú Giải Tin Mừng

/ 860 / Chú Giải Kinh Thánh

Đến để hoàn tất - Chú Giải Chúa Nhật Tuần V Thường Niên Năm A (Mt 5:17-37) - Lm. Jos. Phạm Duy Thạch, SVD Hot

Đoạn Tin Mừng Mt 5,17-37, được trích ra từ Bài Giảng Trên Núi (Mt 5 – 7), bài giảng đầu tiên trong năm bài giảng của Đức Giêsu theo cách soạn thảo của tác giả Tin Mừng thứ nhất. Nó được đặt liền sau trình thuật về Tám Mối Phúc (5,1-12) và lời công bố các môn đệ là “muối của trái đất và ánh sáng của trần gian” (5,13-16). Chủ đề về “sự công chính” nối kết Bải Giảng Trên Núi và nhiều bản văn khác trong Tin Mừng Mátthêu.
/ 907 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng – Thứ Ba Tuần XI Mùa Thường Niên (Mt 5,43-48)

Tôi mời gọi anh em hãy làm chứng cho lòng chân thành bác ái của anh em: vì anh em biết lòng quảng đại của Đức Giêsu Kitô  Chúa chúng ta, mặc dù giàu sang Người đã nên thân phận nghèo khó đề nhờ việc nghèo khó của Người, anh em nên giàu có...

/ 771 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng – Thứ Hai Tuần XI Mùa Thường Niên (Mt 5,38-42)

Chúng tôi chứng tỏ mình là những người phục vụ Thiên Chúa, với hết lòng kiên nhẫn trong gian truân thiếu thốn, nguy khốn, đòn vọt, tù đày, biến loạn, khó nhọc, nhịn ăn,  nhịn ngủ với lòng thanh khiết, am hiểu, đại lượng, dịu dàng bằng sức mạnh Thánh Thần, bằng lỏng yêu thương không giả dối bằng lời chân thật, và bằng quyền năng Thiên Chúa...

/ 892 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng – Thứ Bảy Tuần X Mùa Thường Niên (Mt 5,33-37)

Đức Giêsu tố cáo não trạng sai lầm đó, não trạng chỉ cốt giữ thể diện, giữ sao cho hợp vớt Luật cách qua lần ! Tôi đâu có lấy Chúa ra mà thề, vì tôi chỉ trời mà thề mà !" Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết : trời là ngai Thiên Chúa...

/ 892 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng – Thứ Sáu Tuần X Mùa Thường Niên (Mt 5,27-32)

Đó là một cuộc khám phá trọng đại cho Elia. Ong là người cương trực, muốn lướt thắng các người đồng thời bằng những luận cứ xác đáng vằ ngoạn mục (chúng ta nên nhớ lại cuộc tế tự trên núi Camêlô) . . . ông khám phá ra rằng Thiên Chúa không ở trong cung  phòng cũng không ở trong cánh đồng  đất, cũng không phải trong đám lửa nhưng ở trong ngọn gió hiu hiu...

/ 894 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng – Thứ Năm Tuần X Mùa Thường Niên (Mt 5,20-26)

Các môn đệ của Đức Giêsu, những con người nghèo khổ giản đơn và thiếu học vấn, làm sao có thể so đo được với những kẻ thông giỏi , những chuyên viên nhiệt tình về lề luật được ? Thế mà, không chút nghi ngờ. Đức Giêsu lại  đòi hỏi các môn đệ sống hơn  họ :  phải ăn ở công chính hơn. Ngài khòng đề cập đến một thứ khác biệt nhau về cấp độ nhưng một khác biệt về bản chất...

/ 853 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng – Thứ Tư Tuần X Mùa Thường Niên (Mt 5,17-19)

Iôta là chữ cái nhỏ nhất trong bản mẫu tự Hilạp . Ơ đây muốn nói lên tầm quan trọng của những trung thành tuân giữ Đức Giêsu đến “thực hiện " những gì mới chỉ được loan báo". Người ta không thể lùi lại phía sau nữa, Người chính là lời đích thực của Thiên Chúa phán dạy : 'Thuở xưa nhiều lần nhiều cách Thiên Chúa đã dùng miệng các ngôn sứ mà phân dạy cha ông ta, nhưng vào thời sau hết này, Thiên Chúa đã phán dạy ta qua Thánh tử... đã đặt người là Đấng thừa hưởng muôn vật muôn loài" (Dt 1,1)...

/ 938 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng – Thứ Ba Tuần X Mùa Thường Niên (Mt 5, 13 - 16)

Chúa Giêsu là tiếng "có" của Thiên Chúa. Trong Chúa Giêsu, Thiên Chúa nói "có" với loài người. Đây cũng là một loại hôn phối, giao ước. Mầu nhiệm biết bao, Thiên Chúa kết ước với tôi, như hôn phu kết ước với hôn thê của mình. Mà Thiên Chúa luôn trung thành. Còn tôi lại quá ít trung ín với Người...