Clock-Time

Chú Giải

/ 94 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Chúa Nhật XV Thường Niên A

Tin mừng Mt 13: 1-23: Trong bài Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu dùng dụ ngôn về người gieo giống đi gieo lúa, để dạy rằng cũng một Lời Chúa rao giảng nhưng sinh những hiệu quả khác nhau là tuỳ theo thái độ đón nhận của các tâm hồn...
/ 141 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Năm Tuần XIV Thường Niên A

Tin mừng Mt 10: 7-15: Bài Tin-Mừng hôm nay ghi lại những lời Đức Giê Su huấn dụ các Tông Đồ trước khi sai các ông đi truyền giáo...
/ 112 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Hai Tuần XIV Thường Niên A

Tin mừng Mt 9: 18-26: Đức Giêsu quay lại thấy bà thì nói: "Này con cứ yên tâm lòng tin của con đã cứu chữa con". Và ngay từ giờ Phút ấy, bà được khỏi bệnh...
/ 140 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Chúa Nhật XIV Thường Niên A

Tin mừng Mt 11: 25-30 Đức Giêsu không phân tích khuynh hướng tâm lý và đức hạnh của những người bé mọn và nghèo khó...
/ 95 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần XIII Thường Niên A

Tin mừng Mt 9: 14-17: Các môn đệ của ông Gioan tiến lại hỏi Đức Giêsu rằng: "Tại sao chúng tôi và các môn đệ của người Pharisêu ăn chay, mà môn đệ của ông lại không?"...
/ 203 / Suy Niệm Hằng Ngày

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần XIII Thường Niên A

Tin mừng Ga 20: 24-29: Tô-ma đã thấy Thầy mình sống lại nhờ kinh nghiệm khả giác, nhưng Tô-ma đã thấy Thầy mình là Thiên-Chúa nhờ con mắt đức tin. Chính nhờ việc thấy Chúa bằng đức tin như vậy...
/ 152 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Năm Tuần XIII Thường Niên A

Tin mừng Mt 9: 1-8: Người ta liền khiêng đến cho Người một kẻ tê liệt nằm trên giường. Thấy họ có lòng tin như vậy Đức Giêsu bảo người tê liệt: "Này con, cứ yên tâm, con đã được tha tội rồi"...
/ 87 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Tư Tuần XIII Thường Niên A

Tin mừng Mt 8: 28-34: Qua phép lạ trừ quỷ này, chúng ta thấy con người đang bị ma quỷ khống chế do tội tổ tông và tội riêng của mỗi người, Chúa Giê-su đã đến đảo ngược tình thế. Người đến với vai trò cứu thế, đến để tiêu diệt nước của ma quỷ và khai mạc thời thiên sai, thời cứu độ muôn dân...