Clock-Time

Chú Giải

/ 270 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Năm tuần V thường niên A

Tin mừng Mc 7: 24-30: Đức Giêsu liền nói với bà: "Vì lời bà nói đó, bà hãy về, quỷ đã ra khỏi con gái bà rồi". Khi bà về đến nhà, thì thấy con gái nhỏ nằm trên gường và quỷ đã xuất rồi......

/ 185 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Tư tuần V thường niên A

Tin mừng Mc 7: 14-23: Chính trong trạng thái tinh thần này mà ta phải đọc các bản văn: đây không phải là các sách "lịch sử", cũng không phải là các sách "khoa học". Đừng tìm ở đó câu hỏi "làm sao" con người đã được tạo dụng lẫn "làm sao" mà họ phạm ...

/ 172 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Ba tuần V thường niên A

Tin mừng Mc 7: 1-13: Bài Tin Mừng hôm nay, qua việc tranh luận với các biệt phái và kinh sư về việc rửa tay trước khi ăn, Hội Thánh muốn nhắn nhủ chúng ta đừng quá lo lắng tuân giữ những tập tục loài người mà sao lãng tuân giữ các giới luật của ...

/ 181 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Hai tuần V thường niên A

Tin mừng Mc 6: 53-56: Bài Tin Mừng hôm nay ghi lại việc Đức Giê-su chữa lành nhiều bệnh nhân để trình về sứ vụ cứu thế của Người và để củng cố niềm tin cho các Tông Đồ …...

/ 119 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần IV Thường Niên A

Tin mừng Mc 6: 30-34 Bài Tin Mừng hôm nay vạch ra cho người tông đồ một mẫu gương: Hoạt động tông đồ dù bận rộn đến đâu đi nữa, vẫn phải để dành thời giờ để dành thời giờ đến với Chúa. ...

/ 221 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Năm Tuần IV Thường Niên A

Tin mừng Mc 6: 1-6: Bài Tin Mừng hôm nay cho thấy về ơn gọi, địa vị và sứ mạng của người ki-tô hữu nói chung và người tông đồ nói riêng......

/ 174 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Tư Tuần IV Thường Niên A

Tin mừng Mc 6: 1-6 Theo Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su đi rao giảng bị thất bại ngay tại chính quê hương của mình. Sự thất bại này là do lòng cứng tin của con người chứ không do Chúa bất lực, bằng chứng là Người vẫn đặt tay làm một số phép lạ ...

/ 282 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Ba Tuần IV Thường Niên A

Tin mừng Mc 5: 21-43 Bài Tin Mừng hôm nay trình bày cho chúng ta về hai kiểu mẫu đức tin: Đức tin sáng suốt và mạnh mẽ của ông Gia-ia là trưởng hội đường. Đức tin đơn sơ và chất phác của người đàn bà bị bệnh loạn huyết....