Clock-Time

Chú Giải

/ 334 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Chúa Nhật III Mùa Chay B

Tin mừng Ga 2: 13 - 25: Các Tin Mừng Nhất lãm đặt giai thoại này vào cuối sứ vụ của Chúa Giêsu, trong lúc Gioan lại đặt ngay từ đầu. Có thể dung hòa hai truyền thống đó không? Nếu phải chọn một trong hai thì chọn bên nào?...
/ 667 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Năm Tuần II Mùa Chay B

Tin mừng Lc 16: 19-31: Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu kể lại dụ ngôn về Lazarô, người nghèo ở trước cửa, nhà người phú hộ xấu... để cho chúng ta hiểu rằng. Không nên đặt cọc trên trần gian....
/ 656 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Tư Tuần II Mùa Chay B

Tin mừng Mt 23: 1-12: Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu kết án nặng nề những người biệt phái "nói và không làm". Nhiều thế kỷ trước Isaia cũng đã trách móc nặng nề các người đương thời để hối cải...
/ 383 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Ba Tuần II Mùa Chay B

Tin mừng Mt 23: 1-12: Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu kết án nặng nề những người biệt phái "nói và không làm". Nhiều thế kỷ trước Isaia cũng đã trách móc nặng nề các người đương thời để hối cải...
/ 647 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần I Mùa Chay B

Tin mừng Mt 5: 43-48: Bài Tin Mừng hôm nay trình bày cho chung ta về lòng yêu thương, quảng đại, bao dung của Thiên Chúa đối với tội nhân biết ăn năn hối cải; nhờ đó thúc đẩy chúng ta trong Mùa Chay này...
/ 276 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần I Mùa Chay B

Tin mừng Mt 5: 20-26: Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu đề cao đức công chính của người môn đệ và dưạ trên điều răn thứ năm, chớ giết người, Người sửa đổi tục lệ trong đời sống cộng đoàn...
/ 662 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Ba Tuần I Mùa Chay B

Tin mừng Mt 6: 7-15: Bài Tin Mừng hôm qua hoàn toàn nhắm đến "đời sống"cụ thể, đến "hành động" thực tiễn, hôm nay Đức Giêsu nhắc nhở ta một trong những chiều kích cốt yếu của đời sống thâm sâu hơn: đó là cầu nguyện...
/ 619 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Năm sau thứ Tư Lễ Tro B

Tin mừng Lc 9: 22-25: Bài Tin Mừng hôm nay, Thánh Luca ghi lại lời Đức Giêsu loan báo về con đường cứu thế của Người là con đường tử nạn, phục sinh, đồng thời cũng kêu gọi những ai theo Chúa thì cũng phải từ bỏ mình, vác thập giá mà theo...