Clock-Time

Chú Giải

/ 1117 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Năm Tuần Thánh Năm B

Tin mừng Ga 13: 1-15: Trình thuật chi tiết này về những sự kiện và cử chỉ của Chúa Giêsu không phải là không có ý nghĩa. Khi. cởi chiếc áo khoác ngoài ra, Chúa Giêsu làm những cử chỉ của người nô lệ...
/ 1046 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Ba Tuần Thánh Năm B

Tin mừng Ga 13: 21-33.36-38: Bài Tin Mừng hôm nay ghi lại sự việc trong bữa ăn, Đức Giêsu loan báo Giuđa sẽ phản bội và ghi lại phần đầu bài diễn từ cáo biệt....