Clock-Time

Chú Giải

/ 505 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Ba Tuần Bát Nhật Phục Sinh C

Tin mừng Ga 20: 11-18: Bài tường thuật của Thánh Gioan hôm nay, ghi lại việc Chúa Giêsu phục sinh hiện ra với bà Maria Mác-đa-la...
/ 1083 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Ba Tuần Bát Nhật Phục Sinh B

Tin mừng Ga 20: 11-18: Bài tường thuật của Thánh Gioan hôm nay, ghi lại việc Chúa Giêsu phục sinh hiện ra với bà Maria Mác-đa-la...