Clock-Time

Chú Giải

/ 399 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Ba Tuần III Phục Sinh C

Tin mừng Ga 6: 30-35: Trong bài Tin Mừng hôm nay, thánh sử Gio-an tiếp tục ghi lại bài giảng của Đức Giê-su về Bánh Hằng Sống...
/ 1057 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Ba Tuần III Phục Sinh B

Tin mừng Ga 6: 30-35: Trong bài Tin Mừng hôm nay, thánh sử Gio-an tiếp tục ghi lại bài giảng của Đức Giê-su về Bánh Hằng Sống...