Clock-Time

Chú Giải

/ 964 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Hai Tuần VI Phục Sinh B

Tin mừng Ga 15:26-16,4 Chính Người đã từng bênh vực con người, để cứu giúp con người thoát khỏi tội lỗi, bệnh tật hay sự chết và ma quỷ.
/ 1033 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Chúa Nhật VI Phục Sinh B

Tin mừng Ga 15: 9-17: Không ai có tình yêu lớn hơn tình yêu của người hy sinh mạng sống mình cho bạn hữu .