Clock-Time

Chú Giải

/ 640 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Ba Tuần VI Phục Sinh C

Tin mừng Ga 16: 5-11: Bài Tin Mừng hôm nay ghi lại lời Đức Giêsu loan báo về việc sai Thánh Thần đền ở với các Tông Đồ để an ủi, soi sáng và ban thần lực cho các ông...
/ 771 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Ba Tuần VI Phục Sinh B

Tin mừng Ga 16: 5-11: Bài Tin Mừng hôm nay ghi lại lời Đức Giêsu loan báo về việc sai Thánh Thần đền ở với các Tông Đồ để an ủi, soi sáng và ban thần lực cho các ông...