Clock-Time

Chú Giải

/ 568 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Chúa Nhật Tuần XVI Thường Niên B

Tin Mừng Mc 6: 30-34: Lòng yêu thương nhân lành của Chúa Giêsu, vị Tông đồ kiểu mẫu, đã được biểu lộ qua cử chỉ săn đón các tông đồ đi truyền giáo trở về và qua lòng trắc ẩn xót thương đối với đám dân chúng theo Người .

/ 612 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần XV Thường Niên B

Tin Mừng Mt 12: 1-8: Bài Tin Mừng hôm nay thánh sử Mát-thêu mượn lời ngôn sứ I-sai-a (42,1-4) để giới thiệu Chúa Giê-su là Người Tôi Trung của Thiên-Chúa.

/ 694 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần XV Thường Niên B

Tin Mừng Mt 12: 1-8: Bài Tin Mừng hôm nay ghi lại câu chuyện tranh luận giữa các thầy biệt phái và Đức Giê Su về việc giữ luật ngày sa-bát.