Clock-Time

Chú Giải

/ 166 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Chúa Nhật Phục Sinh A

Tin mừng Ga 20: 1-9: Bài Tin Mừng hôm nay thánh sử Gioan thuật lại câu chuyện về ngôi mộ trống của Chúa Giêsu để minh chứng Chúa Giêsu đã sống lại sau ba ngày chết chôn trong mồ .
/ 407 / Suy Niệm Hằng Ngày

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Năm Tuần VI Thường Niên A

Tin mừng Mc 8: 27-33  Qua bài Tin Mừng này, chúng ta nhận ra một Đức Ki-tô đầy tình thương, một Đức Ki-tô đang kiên nhẫn đào luyện các môn đệ yêu dấu của mình và các môn đệ càng chậm hiểu và yếu kém tin vào tình thương của Người, Người lại càng nhẫn nại.
/ 291 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Tư Tuần VI Thường Niên A

Tin mừng Mc 8: 22-26: Bài Tin Mừng hôm nay ghi lại việc Đức Giê-su chữa lành cho một người mù ở Bết-xai-đa để làm nổi bật quyền ban ánh sáng của Đức Giê-su...
/ 325 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Hai Tuần VI Thường Niên A

Tin mừng Mc 8: 11-13 Bài Tin Mừng hôm nay thánh Mác-cô ghi lại cuộc tranh luận giữa Đức Giê-su với các biệt phái về việc các biệt phái đòi Chúa một dấu lạ từ trời.
/ 362 / Suy Niệm Hằng Ngày

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần IV Thường Niên A

Tin mừng Mc 6: 14-29 Bài Tin Mừng hôm nay thánh Mác-cô ghi lại mối lo của vua Hê-rô-đê về Đức Giê-su và tường thuật cái chết của Gio-an Tiền Hô, để trình bày cho chúng ta rằng số phận của Gio-an tử đạo cũng là số phận của Đức Giê-su và của những ai theo làm tông đồ cho Chúa.
/ 257 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Chúa Nhật IV Thường Niên A

Tin mừng Mt 5: 1-12 Trong bài Tin Mừng hôm nay, Mt ghi lại phần đầu bài giảng trên núi của Chúa Giêsu nói về những mối phúc thật như là một hiến Chương Nước Trời.
/ 337 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Chúa Nhật IV Thường Niên A

Tin mừng Lc 2: 22-32: Ngày lễ dâng Chúa Giê-su vào Đền Thánh, còn được gọi là lễ nến.
/ 285 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần III Thường Niên A

Tin Mừng Mc 4: 26-34 Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa dùng dụ ngôn hạt giống gieo xuống đất và dụ ngôn hạt cải mọc lên để trình bày về sức sống và sự phát triển của Nước Thiên Chúa.