Clock-Time

Chú Giải

/ 400 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Sáu Sau Lễ Hiển Linh B

Tin mừng Lc 5: 12-16 Bài tin mừng hôm nay nói lại Đức Giêsu chữa lành cho một người bị phong hủi để trình bày sứ vụ cứu Thế của Người và Người phá rào ngăn cách để đến với những người bị bỏ rơi.

/ 398 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Tư sau Lễ Hiển Linh B

Tin mừng Mc 6:45-52: Bài Tin Mừng hôm nay ghi lại phép lạ Chúa đi trên mặt để trình bày việc Người lấy uy quyền chế ngự thiên nhiên hầu củng cố niềm tin cho các môn đệ .

/ 967 / Suy Niệm Hằng Ngày

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Ba Sau Lễ Hiển Linh B

Tin mừng Mc 6: 34-44 Bài tin mừng hôm nay ghi lại phép lạ hóa bánh ra nhiều lần thứ nhất để tỏ bày vai trò mục tử của Đức Giêsu đối với dân Người.

/ 519 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Hai Sau Lễ Hiển Linh B

  Bất cứ điều gì chúng ta xin, thì chúng ta cũng lãnh nhận được nơi Chúa, vì chúng ta giữ các giới răn Người, và làm điều đẹo lòng Người.

/ 404 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Năm, Ngày VII Tuần Bát Nhật Giáng Sinh B

Tin Mừng Ga 1:1-18 Thiên Chúa ở giữa loài người. Thiên Chúa đang hành trình trên con đường của chúng ta... Thiên Chúa đang ở góc phố của tôi . Thiên Chúa hiện diện khắp mọi nơi.

/ 1220 / Suy Niệm Hằng Ngày

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Năm Tuần IV Mùa Vọng B

Tin mừng Lc 1: 67-79: Bài Tin Mừng này ghi lại những gì ông Da-ca-ri-a dâng lên chúc tụng Thiên Chúa và loan báo về vai trò của Gio-an, vị Tiền Hô của Đấng Cứu Thế.

/ 560 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Ba tuần I Mùa Vọng B

Tin mừng Lc 10: 21-24:  Bài Tin Mừng này ghi lại lời Đức Giê-su vui mừng loan báo rõ ràng tương quan giữa Người với Chúa Cha, và cho thấy ân phúc lớn lao dành cho những ai mạc khải về tương quan đó.

/ 361 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Năm Tuần XXXIV Thường Niên A

Tin mừng Lc 21:21-28: "Sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Dưới đất, muôn dân sẽ lo lắng hoang mang trước cảnh tượng biển gào sóng thét. Người ta sợ đến hồn siêu phách lạc, chớ những gì sắp giáng xuống địa cầu, vì các tinh tú bầu trời sẽ bị lay chuyển".