Clock-Time

Chú Giải

/ 1806 / Suy Niệm Hằng Ngày

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần IV Thường niên B

Tin mừng Mc 6: 14-29: Bài Tin Mừng hôm nay thánh Mác-cô ghi lại mối lo của vua Hê-rô-đê về Đức Giê-su và tường thuật cái chết của Gio-an Tiền Hô, để trình bày cho chúng ta rằng số phận của Gio-an tử đạo cũng là số phận của Đức Giê-su và của những ai theo làm tông đồ cho Chúa.
/ 1364 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần III Thường Niên B

Tin Mừng Mc 4: 26-34 Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa dùng dụ ngôn hạt giống gieo xuống đất và dụ ngôn hạt cải mọc lên để trình bày về sức sống và sự phát triển của Nước Thiên Chúa.
/ 1364 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Năm Tuần III Thường Niên B

Tin mừng Mc 4: 21-25 Bài Tin Mừng hôm nay ghi lại dụ ngôn cái đèn và dụ ngôn cái đấu để trình bày về việc sau khi nghe lời Chúa giảng thì phải biết phổ biến lời Chúa ra chung quanh.
/ 1498 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Lễ Thánh Phaolô trở lại - Thứ Hai Tuần III Thường Niên B

Tin mừng Mc 16: 15-18 Thánh Phao-lô có một qúa khứ bách hại Hội Thánh, nhưng sự kiện trên đường đi Đ-mát, đã biến đổi Ngài thành một người rao giảng Tin Mừng của Đức Giê-su Ki-tô chịu đóng đinh
/ 1755 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Suy Niệm Thứ Hai Tuần II Thường Niên B

Tin mừng Mc 2: 18-22  Giáo huấn của Chúa qua bài Tin Mừng hôm nay, dạy chúng ta đang sống giữa thế gian, cần phải nêu cao tinh thần không còn thuộc về thế gian nữa, từ ý nghĩ, suy tư, lời nói, cách sống và việc làm của mình.
/ 1516 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Bảy Sau Lễ Hiển Linh B

Tin mừng Ga 3: 22-30 Bài Tin Mừng hôm nay ghi lại việc ông Gian tẩy giả làm chứng lời của ông về Đức Giêsu Kitô

/ 1293 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Sáu Sau Lễ Hiển Linh B

Tin mừng Lc 5: 12-16 Bài tin mừng hôm nay nói lại Đức Giêsu chữa lành cho một người bị phong hủi để trình bày sứ vụ cứu Thế của Người và Người phá rào ngăn cách để đến với những người bị bỏ rơi.

/ 1242 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Tư sau Lễ Hiển Linh B

Tin mừng Mc 6:45-52: Bài Tin Mừng hôm nay ghi lại phép lạ Chúa đi trên mặt để trình bày việc Người lấy uy quyền chế ngự thiên nhiên hầu củng cố niềm tin cho các môn đệ .