Clock-Time

Chú Giải

/ 243 / Suy Niệm Hằng Ngày

Chú Giải Tin Mừng - Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu

Giáo Hội đặt bài Tin Mừng này trong ngày lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu là để chúng ta suy tôn tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta qua việc Chúa Giêsu tự mạc khải Người là Thiên Chúa
/ 132 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Ba Tuần VII Phục Sinh A

Tin mừng Ga 17: 1-11a: Sau khi huấn dụ các môn đệ, Chúa Giêsu hướng về Chúa Cha trong lời cầu nguyện cho mình và cho các môn đệ...
/ 181 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Hai Tuần VII Phục Sinh A

Tin mừng Ga 16: 29-33: Bài Tin Mừng hôm nay trình bày cho chúng ta về niềm tin của Hội Thánh vào sự chiến thắng của Chúa Giêsu Kitô Phục Sinh để thúc đẩy mọi kitô hữu, con cái của Hội Thánh...
/ 152 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Năm Tuần V Phục Sinh A

Tin mừng Ga 15: 9-11: Bài Tin Mừng hôm nay trình bày về mối tương quan hiệp nhất giữa loài người với Thiên Chúa, được đặt nền trên tình yêu...
/ 196 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Tư Tuần IV Phục Sinh A

Tin mừng Ga 12,44-50: “Ai tin vào tôi, thì không phải là tin vào tôi, nhưng là tin vào Ðấng đã sai tôi..."
/ 227 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú giải Tin mừng - Thứ Tư tuần III Phục Sinh A

Tin mừng Ga 6, 35-40 - Như mọi người, Philipphê một phó tế khác (như Têphanô) đã phải trốn tránh. Đường Người đi sang qua Samaria...
/ 222 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Tư Tuần II Phục Sinh A

Tin mừng Ga 3: 16-21 Việc Thiên Chúa làm Người, đã là một kỳ công yêu thương.
/ 227 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Ba Tuần II Phục Sinh A

Tin mừng Ga 3: 7-15: Bài tin mừng hôm nay tiếp tục ghi lại cuộc đàm đạo giữa Đức Giêsu và Ni-cô-đê-mô về ơn tái sinh.