Clock-Time

Chú Giải

/ 78 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Hai Tuần XXIV Thường Niên C

Tin mừng Lc 7: 1-10: Khi nghe đồn về Đức Giêsu, ông cho mấy kỳ quan mục trong dân Do thái đi xin Người đến cứu sống người nô lệ của ông…...

/ 179 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần XVIII Thường Niên C

Tin mừng Mt 16: 24- 28: Hôm nay, bài Tin Mừng kể lại việc Đức Giêsu đòi hỏi những người Ngài muốn gọi và chọn để ra đi thi hành sứ vụ cần phải “từ bỏ mình và vác thập giá theo Ngài”......

/ 147 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Chúa Nhật XV Thường Niên C

Tin Mừng Lc 10: 25-37 Giáo Hội muốn nhắc lại cho chúng ta về điều kiện để được sống đời đời là mến Chúa và yêu người. Đồng thời cũng dạy cho chúng ta về cách thế yêu người là yêu tha nhân như chính mình....

/ 138 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Chúa Nhật XIV Thường Niên C

Tin Mừng Lc 10: 1-9 Giáo Hội muôn nhắc nhở chúng ta là những người làm tông đồ cho Chúa, về nội dung, mục đích, cách thế và phương tiện của việc rao giảng Tin-Mừng....

/ 170 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Chúa Nhật XIII Thường Niên C

Tin Mừng Lc 9: 51-62 Chúng ta muốn hiến thân phụng sự Chúa, nhưng chưa dứt khoác với những gì đã từ bỏ, như lo lắng về những quan hệ trần thế, những lề lối sống theo kiểu trần thế … Sống như vậy thì không thể hoàn thành sứ mệnh Tông Đồ được vì cầm ...

/ 203 / Suy Niệm Hằng Ngày

Chú Giải Tin Mừng - Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu

Tin Mừng hôm nay thuật lại một trong ba dụ ngôn. Dụ ngôn con chiên lạc, dụ ngôn đồng bạc đánh mất, dụ ngôn tình phụ tử mà Chúa Giêsu đã trình bày cho các biệt phái và luật sĩ để tỏ bày lòng thương xót của Người đối với tội nhân....

/ 156 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi Năm C

Giáo Hội muốn nhắc lại việc Chúa Giê-su mạc khải về Thiên Chúa Ba Ngôi : Ba Ngôi Thiên Chúa khác nhau về Ngôi Vị, nhưng đồng bản tính với nhau....

/ 197 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Ba Tuần VII Phục Sinh C

Tin mừng Ga 17: 1-11a: Sau khi huấn dụ các môn đệ, Chúa Giêsu hướng về Chúa Cha trong lời cầu nguyện cho mình và cho các môn đệ......