Clock-Time

Chú Giải

/ 167 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Lễ Đức Mẹ Mân Côi

Tin Mừng Lc 1: 26-38 Chuỗi mân côi là lời kinh suy niệm: miệng đọc mà lòng tuởng nhớ đến những mầu nhiệm chính yếu trong đời sống của Chúa Giêsu và Đức Mẹ. Mỗi một chục kinh nhớ một mầu nhiệm.

/ 176 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần XXVI Thường Niên C

Bài Tin Mừng này, Lu-ca ghi lại những lời Đức Giê-su than trách nhưng dân thành Kho-ra-đin, Bét-sai-đa và Ca-phác-na-um vì đã được chứng kiến những việc lạ lùng của Chúa mà không tin....
/ 146 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Tư Tuần XXVI Thường Niên C

Tin mừng Mt 18:1-5.10 Bài tin mừng hôm nay ghi lại lời giáo huấn của Chúa Giêsu về giá trị của những người sống phận bé nhỏ. Thiên Chúa đã gửi các sứ giả từ trời xuống để chăm sóc họ. Đó là những thiên thần phục vụ Thiên Chúa và con người.

/ 129 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Ba tuần XXVI Thường Niên C

Tin mừng Mt 18: 1-5 Bài tin mừng hôm nay ghi lại lời Đức Giêsu giáo huấn các tông đồ phải hóa nên như trẻ nhỏ để kêu gọi chúng ta phải sống chân thật tuyệt đối trước mặt Thiên Chúa và trước bản thân. 

/ 151 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Chúa Nhật XXVI Thường Niên C

Lc 16: 19-31 Tin-Mừng thuật lại câu chuyện một nhà phú hộ ở đời này nhưng vì không biết sử dụng của cải nên đã bị khốn khổ ở đời sau, để nói lên ý nghĩa cần phải biết sử dụng của cải ở đời này, để mưu ích phần rỗi đời sau.
/ 138 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần XXV Thường Niên C

Tin mừng Lc 9: 43-45 Chính Đức Giêsu sợ các môn-đệ yêu dấu của Người bị lôi cuốn bởi thứ nhiệt thành giả tạo của đám đông. Người cũng không để mình bị ngây ngất trước sự thán phục chung chung đang nhắm vào Người.
/ 161 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần XXV Thường Niên C

Tin mừng Lc 9: 18-22: Bài Tin Mừng này, chúng ta đem lòng cảm phục Chúa Giêsu là Đấng Cứu chuộc chúng ta và đồng thời gợi lên lòng tha thiết muốn bước theo Chúa...
/ 134 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Năm Tuần XXV Thường Niên C

Tin mừng Lc 9: 7-9 Trước một thông tin đưa đến, ta cũng thường gặp bối rối như thế. Dư luận chuyển mang cả điều tốt lẫn điều xấu nhất, cũng như mọi con sông chuyên chở nước trong lành và cả chất độc hại ô nhơ.