Clock-Time

Chú Giải

/ 574 / Suy Niệm Hằng Ngày

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Ba Tuần XXIV Thường Niên C

Tin mừng Lc 7: 11-17: Bài Tin Mừng hôm nay ghi lại câu chuyện Đức Giê-su phục sinh chàng thanh niên con bà góa thành Na-im để trình bày cho chúng ta về sứ vụ cứu thế của Đức Giê-su....
/ 712 / Suy Niệm Hằng Ngày

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Tư Tuần XXI Thường Niên C

Tin Mừng Mt 23:27-32:  Bài Tin-Mừng hôm nay ghi lại lời Đức Giê Su than trách các luật sĩ và biệt phái về tội giả hình : lo đạo đức bên ngoài mà không lo cho có tâm hồn đạo đức, đạo đức bằng môi miệng bên ngoài mà lòng đầy nhơ nhớp.
/ 651 / Suy Niệm Chúa Nhật

Chú Giải Chúa Nhật XVIII Thường Niên C

Tin Mừng Lc 12: 13-21 Dụ ngôn về một người phú hộ ngu dại vì cậy dựa vào của cải chóng qua đời này để dạy ta bài học đừng cậy dựa vào của cải vật chất, vì tự nó không bảo đảm sự sống đời đời cho ta.
/ 704 / Suy Niệm Chúa Nhật

Sức Mạnh Của Cầu Nguyện - Suy Niệm Chúa Nhật XVII Thường Niên C

Tin mừng Lc 11: 1-13:  Khi dạy mọi người cầu nguyện gọi Thiên Chúa là Cha, Chúa Giêsu đã đưa con người đi vào một mối tương quan hoàn toàn mới mẻ. Qua kinh này, Người thông ban cho môn đệ và những ai tin vào Người quyền gọi Thiên Chúa là Cha như Người.