Clock-Time

Chú Giải

/ 192 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần XXVI Thường Niên A

Bài Tin Mừng này, Lu-ca ghi lại những lời Đức Giê-su than trách nhưng dân thành Kho-ra-đin, Bét-sai-đa và Ca-phác-na-um vì đã được chứng kiến những việc lạ lùng của Chúa mà không tin....
/ 294 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Năm Tuần XXVI Thường Niên A - Lễ Kính Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu

Tin mừng Mt 18:1-5 Chính nhờ "đường con thơ tin tuởng và phó thác "mà thánh nữ đạt đến tuyệt đỉnh thánh thiện và hoàn tất ơn gọi sống tình yêu và đau khổ. 

/ 155 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần XXV Thường Niên A

Tin mừng Lc 9: 43-45 Chính Đức Giêsu sợ các môn-đệ yêu dấu của Người bị lôi cuốn bởi thứ nhiệt thành giả tạo của đám đông. Người cũng không để mình bị ngây ngất trước sự thán phục chung chung đang nhắm vào Người.
/ 252 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần XXV Thường Niên A

Tin mừng Lc 9: 18-22: Bài Tin Mừng này, chúng ta đem lòng cảm phục Chúa Giêsu là Đấng Cứu chuộc chúng ta và đồng thời gợi lên lòng tha thiết muốn bước theo Chúa...
/ 224 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Năm Tuần XXV Thường Niên A

Tin mừng Lc 9: 7-9 Trước một thông tin đưa đến, ta cũng thường gặp bối rối như thế. Dư luận chuyển mang cả điều tốt lẫn điều xấu nhất, cũng như mọi con sông chuyên chở nước trong lành và cả chất độc hại ô nhơ.
/ 286 / Suy Niệm Hằng Ngày

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Ba Tuần XXIV Thường Niên A

Tin mừng Lc 7: 11-17: Bài Tin Mừng hôm nay ghi lại câu chuyện Đức Giê-su phục sinh chàng thanh niên con bà góa thành Na-im để trình bày cho chúng ta về sứ vụ cứu thế của Đức Giê-su....
/ 189 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần XXIII Thường Niên A

Tin mừng Lc 6: 39 - 42: Bài Tin Mừng hôm nay trình bày cho chúng ta về người môn đệ đích thực, phải là người sáng suốt và gương sáng trong việc dạy dỗ và sửa chũa tha nhân...
/ 242 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần XXII Thường Niên A

Tin Mừng Lc 6: 1-5 Bài Tin mừng ghi lại việc các môn đệ Đức Giê-su bứt lúa ăn vào ngày sa-bát, đã gây ra cuộc tranh luận giữa các biệt phái và Đức Giê-su về việc giữ luật ngày sa-bát.