Clock-Time

Chú Giải

/ 282 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần XXXI Thường Niên A

Tin mừng Lc 16: 1-8 Ông mời gọi anh ta đến mà bảo: "Tôi nghe người ta nói gì về anh đó? Anh hãy thanh toán sổ sách công việc quản lý của anh". Toàn thể dụ ngôn xoay quanh vấn đề quản lý.
/ 321 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Năm Tuần XXX Thường Niên A

Tin mừng Lc 13: 31-35 Đức Giêsu không sẵn lòng để cho Hêrôđê thi hành quyền lực con đường của Đức Giêsu, chính Người tự quyết định lấy. Người coi thường sự đe doạ của Hêrôđê....

/ 218 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần XXVIII Thường Niên A

Tin mừng Lc 12: 8-12 Thầy nói cho anh em biết: phàm ai nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Con Người cũng nhận Người ấy trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa. Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì sẽ bị chối trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa.
/ 318 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần IV Mùa Chay A

Tin mừng Ga 7: 1-2.10.25-30: Trong Tin Mừng hôm nay, người ta cảm thấy âm mưu xiết chặt quanh Chúa Gìêsu. Mưu đồ đã rõ và sẽ tới hồi kết thúc trong ít ngày nửa...
/ 653 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần XXXIV Thường Niên C

Tin mừng Lc 21: 29-33 Tôi đã ngắm nhìn và đây tôi nhìn thấy Con Người đến trong đám mây trên trời. 

/ 558 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Hôm nay toàn thể giới Công Giáo Việt Nam có độ 130.000 tín hữu được diễm phúc đổ máu làm chứng cho Chúa trong số đó có 117 vị được phong chân phước...
/ 458 / Suy Niệm Chúa Nhật

Chú Giải Tin Mừng - Chúa Nhật XXXII Thường Niên C

Lc 20: 27. 34-38: Qua bài Tin Mừng hôm nay, Giáo Hội muốn chúng ta xác tín lại về sự sống lại và sự sống đời sau, để nhờ đó chúng ta biết đem lại nổ lực và cố gắng để chuẩn bị cho sự sống đời sau bằng một đời sống hiện tại mỗi ngày thêm hoàn thiện hơn.
/ 498 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần XXXI Thường Niên C

Tin mừng Lc 16: 1-8 Ông mời gọi anh ta đến mà bảo: "Tôi nghe người ta nói gì về anh đó? Anh hãy thanh toán sổ sách công việc quản lý của anh". Toàn thể dụ ngôn xoay quanh vấn đề quản lý.