Clock-Time

Chú GIải

/ 684 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Tư Tuần I Mùa Chay B

Lc 11: 29-32 Qua bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêu dựa vào câu chuyện về điềm lạ Giô-na để kêu gọi sự sám hối.
/ 661 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần I Thường Niên B

Tin mừng Mc 2: 13-17: Bài Tin Mừng hôm nay ghi lại việc Chúa gọi ông Lê-vi và xảy ra cuộc tranh luận về việc liên hệ với người tội lỗi...
/ 814 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần I Thường Niên B

Tin mừng Mc 2:1-12 Họ đỡ mái nhà trên chỗ Người ngồi một lỗ to rồi thòng chiếc chõng với người bất toại xuống...

/ 1245 / Suy Niệm Hằng Ngày

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Năm Tuần I Thường Niên B

Tin mừng Mc 1: 40-45 Khi ấy, có một người bệnh cùi đến van xin Chúa Giêsu và quỳ xuống chân Người rằng: "Nếu Ngài muốn, Ngài có thể khiến tôi nên sạch"...
/ 804 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Tư Tuần I Thường Niên B

Tin mừng Mc 1: 29-39 Tin mừng, Nước Thiên Chúa không chỉ là một việc công bố, mà còn là một 'hành động" giải thoát sự dữ. Trong ngày tiêu biểu
/ 829 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Ba Tuần I Thường Niên B

Tin mừng Mc 1: 21-28 Đang lúc đó, trong hội đường có một người bị thần ô uế ám, nên thét lên rằng: "Hỡi Giêsu Nadarét, có chuyện gì giữa chúng tôi và ông?...
/ 1305 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Chúa Nhật Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa

Tin Mừng hôm nay kể lại : Gioan đang rao giảng Phép Rửa sám hối và loan báo một Đấng đến sau nhưng cao trọng hơn ông, "Ngài sẽ làm Phép Rửa bằng Thánh Thần".
/ 2310 / Suy Niệm Hằng Ngày

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Hai Tuần III Mùa Vọng B

Tin mừng Mt 21: 23-27 Bài Tin Mừng hôm nay ghi lại việc các thượg tế và kì mục trong dân đến chất vấn quyền bính của Đức Giê-su.