Clock-Time

Chú GIải

/ 150 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Năm Tuần Bát Nhật Phục Sinh A

Tin mừng Lc 24: 35-48: Rồi Người bảo: "Khi con ở với anh em, Thầy đã từng nói với anh em... Bấy giờ Người mở lòng mở trí chó các ông hiểu Kinh thánh, những khổ hình đấng Mêsia phải chịu...
/ 264 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Năm Tuần Thánh Năm A

Tin mừng Ga 13: 1-15: Trình thuật chi tiết này về những sự kiện và cử chỉ của Chúa Giêsu không phải là không có ý nghĩa. Khi. cởi chiếc áo khoác ngoài ra, Chúa Giêsu làm những cử chỉ của người nô lệ...
/ 262 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Tư Tuần Thánh Năm A

Tin mừng Mt 26: 14-25 Thì chiều hôm đó Người không có ý xua đẩy một người tội lỗi… chính Giuđa đã tự tách ta khỏi Người.
/ 243 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Ba Tuần Thánh Năm A

Tin mừng Ga 13: 21-33.36-38: Bài Tin Mừng hôm nay ghi lại sự việc trong bữa ăn, Đức Giêsu loan báo Giuđa sẽ phản bội và ghi lại phần đầu bài diễn từ cáo biệt....
/ 170 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Chúa Nhật Lễ Lá - Năm A

Tin mừng Mt 26:14 -27,66: Việc Chúa Kitô tiến vào thành thánh một cách khiêm nhường; hòa bình nhắc cho ta nhớ mình phải học đòi bắt chước Đấng hiền lành và khiêm nhường trong lòng, Đấng không bẻ gẫy cây sậy đã dập, không tắt tim đèn còn ngút khói
/ 161 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Năm Tuần V Mùa Chay A

Tin mừng Ga 8: 51-59: Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu trách các người đương thời đã không nghe Môsê: “Nếu các ngươi tin Môsê, thì có lẽ các ngươi cũng tin Ta”...
/ 291 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Ba Tuần V Mùa Chay A

Tin mừng Ga 8: 21-30: Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu quả quyết, Người phải được "nâng lên khỏi đất" và khi ấy Người sẽ nên dấu chỉ ơn cứu rỗi…
/ 176 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Hai Tuần V Mùa Chay A

Tin mừng Ga 8: 1-11: Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu cứu người đàn bà ngoại tình khỏi thay những người tố cáo và muốn giết bà.. Tường thuật của Đaniel trình bày một toàn cảnh tương tự...