Clock-Time

Chú Giải

/ 122 / Suy Niệm Chúa Nhật

Chú Giải Tin Mừng - Chúa Nhật XXII Thường Niên A

Mt 16: 21-27: Người phải đi Giêrusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ sống lại.
/ 211 / Suy Niệm Hằng Ngày

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Hai Tuần XXI Thường Niên A

Tin mừng Ga 1: 43-51: Ba-tô-lô-mê-ô cũng được gọi là Na-tha-na-en mà Phi-líp-phê đã đưa đến giới thiệu với Chúa Giê-su, sau khi ông này gặp Chúa ở bờ sông Gio-đan 

/ 64 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Chúa Nhật XX Thường Niên A

Tin mừng Mt 15: 21-28: Đức Giêsu đáp : "Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao thì sẽ được vậy". Từ giờ đó, con gái bà được khỏi.
/ 94 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Năm tuần XVIII Thường Niên A - Soi Sáng Ý Nghĩa Cuộc Đời

Tin Mừng Mt 17: 1-9: Biết được ý nghĩa của cuộc sống là điều quan trọng nhất đối với con người. Nếu không biết tại sao mình sống, sống mà không biết sống để làm gì, sống mà không biết đi về đâu là điều bất hạnh hơn cả.
/ 125 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Chúa Nhật Tuần XVIII Thường Niên A

Tin mừng Mt 14: 13-21: Tin Mừng hôm nay Giáo Hội mời gọi chúng ta đến với Chúa Giêsu bằng đức tin chân thành, đứ cậy bền vững và đức mến thiết tha và chính Người là nguồn mạch sự sống.
/ 131 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Chúa Nhật XVII Thường Niên A

Tin mừng Mt 13:44-52: Tất cả mọi dụ ngôn đều nói cho ta về Nước Trời; hết thảy chúng đều mặc khải một khía cạnh nào đó và trước hết diễn tả thực tại Chúa Giêsu, biến cố trung tâm của lịch sử và là giao điểm dứt khoát giữa đất và trời: trong Người, Nước Trời đã đến gần nhân loại một lần thay cho tất cả.
/ 140 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Năm Tuần XVI Thường Niên A

Tin mừng Mt 13: 10-17: Họ nhìn mà không nhìn…Họ nghe mà không không hiểu… chúng đã bịt tai nhắm mắt...
/ 125 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Chúa Nhật XVI Thường Niên A

Mt 13: 24-43: Trong khi con người muốn dùng vũ lực, bạo lực để chứng tỏ sức mạnh của mình thì Thiên Chúa biểu lộ quyền năng của mình qua sự khoan dung, kiên nhẫn và nhân từ mà Ngài đối xử với kẻ thù.