Clock-Time

Chú Giải

/ 334 / Suy Niệm Chúa Nhật

Chú Giải Tin Mừng - Chúa Nhật XXVI Thường Niên A

Tin Mừng Mt 21: 28-32: Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại dụ ngôn hai người con, để trình bày về đời sống đạo đức đích thực, được thể hiện qua việc làm chứ không phải chỉ bằng lời nói suông.
/ 441 / Suy Niệm Hằng Ngày

Chú Giải Tin Mừng - Lễ Thánh Mattheu Tông Đồ - Thứ Hai Tuần XXV Thường Niên A

Tin Mừng Mt 9: 9-13 “Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi” 
/ 275 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Lễ Suy Tôn Thánh Giá

Ga 3: 13-17 Trong trí óc của chúng ta, Thánh Giá liên kết với ngày Thứ Sáu Tuần Thánh.
/ 307 / Suy Niệm Chúa Nhật

Chú Giải Tin Mừng - Chúa Nhật XXII Thường Niên A

Mt 16: 21-27: Người phải đi Giêrusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ sống lại.
/ 401 / Suy Niệm Hằng Ngày

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Hai Tuần XXI Thường Niên A

Tin mừng Ga 1: 43-51: Ba-tô-lô-mê-ô cũng được gọi là Na-tha-na-en mà Phi-líp-phê đã đưa đến giới thiệu với Chúa Giê-su, sau khi ông này gặp Chúa ở bờ sông Gio-đan 

/ 228 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Chúa Nhật XX Thường Niên A

Tin mừng Mt 15: 21-28: Đức Giêsu đáp : "Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao thì sẽ được vậy". Từ giờ đó, con gái bà được khỏi.
/ 208 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Năm tuần XVIII Thường Niên A - Soi Sáng Ý Nghĩa Cuộc Đời

Tin Mừng Mt 17: 1-9: Biết được ý nghĩa của cuộc sống là điều quan trọng nhất đối với con người. Nếu không biết tại sao mình sống, sống mà không biết sống để làm gì, sống mà không biết đi về đâu là điều bất hạnh hơn cả.
/ 307 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Chúa Nhật Tuần XVIII Thường Niên A

Tin mừng Mt 14: 13-21: Tin Mừng hôm nay Giáo Hội mời gọi chúng ta đến với Chúa Giêsu bằng đức tin chân thành, đứ cậy bền vững và đức mến thiết tha và chính Người là nguồn mạch sự sống.