Clock-Time

Chú Giải

/ 282 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Sáu Sau Lễ Tro

Tin mừng Mt 9: 14-15 Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc, khi chàng rể còn ở với họ?...
/ 207 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Ba Tuần IV Thường niên B

Tin mừng Lc 2: 22-40  Bài Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta đi vào sự dâng hiến đích thực từ thuở ấu thơ mà gia đình Nazareth đã nêu gương cho chúng ta. Dâng hiến cho Thiên Chúa nghĩa là xác quyết rằng: chúng ta thuộc về Chúa, dành riêng cho Thiên Chúa.

/ 462 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Chúa Nhật IV Thường Niên B

Câu chuyện trong bài Tin Mừng này diễn tả thế giá và uy quyền của Chúa Giêsu . Vì thế Giáo Hội muốn lời Thánh vịnh ( Tv 94, 8 ) mà nhắn nhủ ta rằng : " Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người và đừng cứng lòng nữa " .
/ 350 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Chúa nhật II Thường niên B

Tin mừng Ga 1: 35-42:  Hai môn đệ của Gioan Tiền sứ đi theo Chúa Giêsu để rồi cùng với Simon và mấy tông đồ khác trở thành nòng cốt cho tông đồ đoàn của Chúa sau này . Ở đây qua việc tiên báo cho Simon, Chúa Giêsu bắt đầu đặt nền móng cho Giáo hội sơ khai .
/ 1229 / Suy Niệm Hằng Ngày

Chú Giải Tin Mừng - Lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa - Thứ Sáu Cuối Tuần Bát Nhật Giáng Sinh B

Tin mừng Lc 2: 16-21 Bài Tin Mừng này tường thuật về việc các mục đồng đến thờ lạy Hài Nhi Giê-su và được mắt thấy tai nghe đúng như lời sứ thần nói với họ.
/ 1115 / Suy Niệm Hằng Ngày

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Tư, Ngày VI Tuần Bát Nhật Giáng Sinh B

Tin mừng Lc 2: 36-40: Bài Tin Mừng hôm nay ghi lại việc bà An-na nói tiên tri về Hài Nhi Giê-su cho hết những ai đang mong chờ ngày Thiên Chúa đến cứu chuộc. Và đồng thời kể lại việc Đức Giê-su sống ẩn dật ở Na-da-rét.

/ 778 / Suy Niệm Chúa Nhật

Chú Giải Tin Mừng - Lễ Thánh Gia Thất

Lc 2: 22-40: Sự việc Đức Mẹ và Thánh Giuse dâng hiến Chúa Giêsu trong đền thờ là để nói lên ý nghĩa Chúa Giêsu vừa là Thiên Chúa qua việc Người tỏ mình ra cho ông Simêon và bà Anna, đồng thời vừa là con người qua thân phân trẻ thơ tầm thường phải tuân theo lề luật .
/ 466 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Lễ Chúa Giáng Sinh

Tin Mừng Lc 2:1-20  Bài Tin-Mừng của thánh lễ đêm mừng Chúa Giáng Sinh thuật lại việc Đức Maria sinh Chúa Giê-su nơi hang đá Bê-lem để nói lên mầu nhiệm nhập thể của Đấng Cứu Thế.