Clock-Time

Chúa Nhật III Mùa Chay B

/ 2575 / Thánh lễ Online

17h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | Chúa Nhật III Mùa Chay Năm B | Ngày 07.03.2021.

Thánh Lễ Trực Tuyến – Chúa Nhật III Mùa Chay Năm B. Vào lúc 17h00 ngày 07.03.2021. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 893 / Phút Cầu Nguyện

Suy Niệm Lời Chúa: Chúa Nhật III Mùa Chay Năm B, 07/03/2021

Chúa Nhật III Mùa Chay Năm B: Xin Chúa thanh tẩy tâm hồn và thân xác chúng con khỏi những bợn nhơ tội lỗi, hầu xứng đáng là đền thờ cho Ba Ngôi Thiên Chúa ngự trị...

/ 1422 / Thánh Ca

Đáp Ca Chúa Nhật III Mùa Chay Năm B - Thánh Vịnh 18 - Linh Mục Thái Nguyên Hot

Đáp Ca Chúa Nhật III Mùa Chay Năm B - Thánh Vịnh 18 - Linh Mục Thái Nguyên
/ 3385 / Thánh lễ Online

05h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | Chúa Nhật III Mùa Chay Năm B | Ngày 07.03.2021.

Thánh Lễ Trực Tuyến – Chúa Nhật III Mùa Chay Năm B. Vào lúc 05h00 ngày 07.03.2021. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 1513 / Thánh Ca

Đáp Ca Chúa Nhật III Mùa Chay Năm B - Thánh Vịnh 18 - Linh Mục Huy Hoàng Hot

Đáp Ca Chúa Nhật III Mùa Chay Năm B - Thánh Vịnh 18 - Linh Mục Huy Hoàng