Clock-Time

Chúa nhật Kính Trọng Thể Lễ Đức Mẹ Mân Côi

/ 1020 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật XXVII Thường Niên - Lễ Đức Mẹ Mân Côi – Lm. Antôn Hà Văn Minh Hot

Hồng ân trọng đại này Thiên Chúa cũng dành tặng cho những ai noi gương Mẹ Maria, tin vào Đức Giêsu Kitô và sống tín thác vào Người. Có thể nói hàng tỉ người trên trái đất này đã nhận được ân huệ “có Chúa ở cùng”...

/ 838 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật Tuần XXVII Thường Niên - Lễ Đức Mẹ Mân Côi - Lm. Giuse Đỗ Văn Thụy

Tin tưởng vào sự cầu bầu của Đức Mẹ trong buổi sơ khai cũng như dọc suốt lịch sử của Giáo Hội, chúng ta kêu cầu Mẹ qua tràng chuỗi Mân Côi. Kinh nghiệm cho thấy, nhờ kinh Mân Côi, Đức Maria đã can thiệp mạnh mẽ vào đời sống cá nhân, gia đình cũng như các cộng đoàn, can thiệp một các mạnh mẽ và hiệu quả, nhiều khi quá sự mong ước của chúng ta...

/ 1442 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Chúa nhật Kính Trọng Thể Lễ Đức Mẹ Mân Côi - GKGD Giáo Phận Phú Cường

Chỉ Thiên Chúa là Đấng thánh và là nguồn mọi sự thánh thiện. Mẹ được chia sẻ sự thánh thiện ấy cách tuyệt vời, vì Mẹ được chọn làm Mẹ Đức Giêsu, Mẹ Thiên Chúa, và vì chẳng ai thực thi ý Chúa trọn vẹn như Mẹ...

/ 849 / Thánh lễ Online

05h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | Chúa Nhật XXVII Thường Niên - Kính Trọng Thể Lễ Đức Mẹ Mân Côi | Ngày 03.10.2021

Thánh Lễ Trực Tuyến - Chúa Nhật XXVII Thường Niên - Kính Trọng Thể Lễ Đức Mẹ Mân Côi. Vào lúc 05h00 ngày 03.10.2021. Do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước - Giám mục Giáo Phận Phú Cường chủ tế. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.