Clock-Time

Chúa Nhật lễ Chúa Hiển Linh

/ 988 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Lễ Chúa Hiển Linh - Lm. Alfonso

Thiên Chúa đã in vào tâm khảm con người khát vọng nhận biết chân lý, và sau cùng để nhận biết chính Người, ngõ hầu khi đã biết và yêu mến Người thì con người cũng nhận biết chân lý đầy đủ về chính mình.
/ 1280 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật Lễ Chúa Hiển Linh - Lm. Giuse Đỗ Văn Thụy

Các đạo sĩ đã gặp Chúa vì tâm hồn họ đơn sơ thành thực. Đi tìm Chúa chứ không tìm bản thân. Đi tìm Chúa để thỏa lòng khao khát chân lý chứ không để thỏa mãn những tham vọng đen tối. Đi tìm Chúa để thờ lạy Chúa chứ không vì lợi lộc cá nhân. Với tâm hồn đơn sơ, họ đã nhận ra ý Chúa, dù ý Chúa chỉ nhẹ nhàng qua một ánh sao.
/ 428 / Thánh lễ Online

05h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | Lễ Hiển Linh | Ngày 02.01.2022

Thánh Lễ Trực Tuyến - Lễ Hiển Linh. Vào lúc 05h00 ngày 02.01.2022. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 1114 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Chúa Nhật lễ Chúa Hiển Linh - GKGD Giáo Phận Phú Cường

Hôm nay, chúng ta cùng với toàn thể Giáo hội mừng lễ Chúa Hiển Linh. Trình thuật Tin mừng kể lại cho chúng ta biết khi Chúa Giêsu giáng sinh nơi hang đá Belem thì có một ngôi sao lạ xuất hiện trên bầu trời.