Clock-Time

Chúa Nhật Lễ Lá

/ 458 / Từ Ngữ Kinh Thánh

Con Vua Đavit - Chúa Nhật Lễ Lá A (Mt 21:1-11) | Từ ngữ Kinh Thánh

Chúa Giêsu là Con Vua Đavít theo pháp lý, qua người cha nuôi là thánh Giuse (Mt 1,18-25 Lc 2,1-7). Các bản gia phả đều nhằm chứng minh điều đó (Mt 1,16 Lc 4,23) và lời sứ thần truyền tin đã xác quyết như vậy
/ 848 / Phụng Vụ

Đôi nét về Chúa nhật Lễ Lá | Mục vụ Phụng vụ Hot

Theo Phụng vụ, Chúa nhật Lễ Lá khởi đầu cho một tuần lễ được gọi là Tuần Thánh được cử hành để tưởng nhớ một biến cố tràn đầy niềm vui nhưng lại hàm chứa sự nghịch lý liên quan đến cuộc Vượt qua của Chúa Giêsu Kitô.
/ 608 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng – Chúa Nhật Lễ Lá (Lc 22,14-23,56)

Trên thập giá, Đức Giêsu cầu nguyện rằng : “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm". Người nói với tên gian phi, chịu đóng đinh với Người : "Hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên thiên đàng"...

/ 1263 / Phút Cầu Nguyện

Suy Niệm Lời Chúa: Chúa Nhật Lễ lá, 28/03/2021

Chúa Nhật Lễ Lá: Một mình Người đi, một mình Người chịu, và tất cả chúng ta được sống. Còn tình yêu nào vĩ đại và cao cả hơn tình yêu của Chúa dành cho chúng ta!..

/ 2656 / Thánh Ca

Đáp Ca Chúa Nhật Lễ Lá Năm B - Thánh Vịnh 21 - Linh Mục Huy Hoàng Hot

Đáp Ca Chúa Nhật Lễ Lá Năm B - Thánh Vịnh 21 - Linh Mục Huy Hoàng

/ 3267 / Muối Men Lời Chúa

Muối Men Cho Đời 198: Bài Giảng Chúa Nhật Lễ Lá - Năm B - Lm. Giuse Nguyễn Tường Vĩnh Lộc Hot

Muối Men Cho Đời 198: Bài Giảng Chúa Nhật Lễ Lá - Năm B. Mc 11: 1 - 10. Suy Niệm: Lm. Giuse Nguyễn Tường Vĩnh Lộc