Clock-Time

Chúa Nhật TN XX

/ 1188 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật Tuần XX Thường Niên B - Lm. Alfonso

Niềm tin vào tín điều “Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời”, chúng ta ý thức hơn cuộc sống đời này là tạm bợ, để cùng dìu dắt nhau trên hành trình tiến về quê trời vĩnh cửu. Xin Mẹ Maria, Đấng được Thiên Chúa đưa về trời cả hồn lẫn xác, cũng phù giúp cho con cái Mẹ đang còn tại thế luôn có được một niềm tin tuyệt đối vào sự quan phòng của Thiên Chúa, để ngày sau hết, mọi người sẽ được cùng Mẹ kết hợp với Chúa Giêsu trên nước Trời.