Clock-Time

Chúa Nhật Tuần IV Mùa Chay Năm C

/ 941 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật Tuần IV Mùa Chay (Lc 15:1-3.11-23) Năm C - Lm. Alfonso

Theo truyền thống Đông phương, gia tài chỉ được chia sau khi cha mẹ đã khuất. Việc con cái tự ý xin chia gia tài lúc cha mẹ còn sống chẳng khác nào trù cho cha mẹ chết sớm, điều này chẳng thể hiện lòng hiếu để gì. Vậy mà với đề nghị của người con út: “Thưa cha, xin cho con phần tài sản con được hưởng”, người cha sẵn sàng chia gia tài cho cả hai đứa con của mình. 
/ 1393 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật Tuần IV Mùa Chay (Lc 15,1-3.11-32) Năm C - Lm. Giuse Đỗ Văn Thuỵ

Qua bài dụ ngôn “người con hoang đàng”, Chúa Giêsu mặc khải cho chúng ta tình yêu cao vời của Thiên Chúa. Thiên Chúa đã tạo dựng nên chúng ta có tự do, Ngài cũng muốn đối xử với chúng ta như một con người có tự do. Đó là điều Chúa Giêsu muốn nói với chúng ta qua hình ảnh một người cha không muốn cứ khư khư giữ lấy đứa con.
/ 484 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng – Chúa Nhật Tuần IV Mùa Chay Năm C (Lc 15,1-3,11-32)

Những câu này dẫn nhập cho "ba dụ ngôn về lòng thương xót". Con chiên lạc được tìm thấy, đồng tiền mất lại tìm được, đứa con mất được gặp lại. Như thế, ba câu chuyện này đã được Đức Giêsu kể ra để biện hộ. Vậy tôi bắt đầu nhìn ngắm Đức Giêsu giữa các người tội lỗi, đang đồng bàn với họ - ôi ! Chiếc "bàn" kỳ diệu biết bao...

/ 2217 / Muối Men Lời Chúa

Muối Men Cho Đời 209 | Bài Giảng Chúa Nhật IV Mùa Chay - Năm C | Lm. Giuse Nguyễn Văn Phán Hot

Muối Men Cho Đời 209 - Bài Giảng Chúa Nhật IV Mùa Chay - Năm C. Lc 15,1-3,11-32. Suy Niệm: Lm. Giuse Nguyễn Văn Phán