Clock-Time

Chúa Nhật XX Thường Niên Năm A

/ 803 / Thánh lễ Online

17h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN NĂM A | 16.08.2020

Thánh Lễ Trực Tuyến – Chúa Nhật XX Thường Niên Năm A. Vào lúc 17h00 ngày 16.08.2020. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.
/ 652 / Thánh lễ Online

08h00 | Thánh Lễ Thiếu Nhi Trực Tuyến | CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN NĂM A | 16.08.2020

Thánh Lễ Thiếu Nhi Trực Tuyến – Chúa Nhật XX Thường Niên Năm A. Vào lúc 08h00 ngày 16.08.2020. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.
/ 570 / Thánh lễ Online

05h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN NĂM A | Đức Cha Giuse GM GPPC | 16.08.2020

Thánh Lễ Trực Tuyến – Chúa Nhật XX Thường Niên Năm A. Vào lúc 05h00 ngày 16.08.2020. Do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước – Giám Mục Giáo Phận Phú Cường chủ tế. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.
/ 389 / Phút Cầu Nguyện

Suy Niệm Lời Chúa: Chúa Nhật XX Thường Niên Năm A, 16/08/2020

Chúa Nhật XX Thường Niên A: Xin Chúa giúp chúng ta biết luôn luôn đặt mọi suy nghĩ, lời nói, hành động của mình trên nền tảng tình yêu, để rồi chúng ta không chỉ đón nhận được những ân sủng từ Thiên Chúa trong từng sự việc hằng ngày của cuộc sống mà còn làm cho hành trình đức tin của chúng ta ngày càng mạnh mẽ hơn.