Clock-Time

Chúa Nhật XXI Thường Niên Năm A

/ 732 / Thánh lễ Online

05h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN NĂM A | Đức Cha Giuse GM GPPC | 23.08.2020

Thánh Lễ Trực Tuyến – Chúa Nhật XXI Thường Niên Năm A. Vào lúc 05h00 ngày 23.08.2020. Do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước – Giám Mục Giáo Phận Phú Cường chủ tế. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.
/ 762 / Muối Men Lời Chúa

MUỐI MEN CHO ĐỜI 170 - Bài Giảng Chúa Nhật XXI Thường Niên - Năm A Hot

MUỐI MEN CHO ĐỜI 170 - Bài Giảng Chúa Nhật XXI Thường Niên - Năm A - Tin Mừng Mt 16: 13 - 20. Suy niệm: Linh Mục Giuse Nguyễn Văn Phán

/ 1444 / Thánh Ca

Đáp Ca Chúa Nhật XXI Thường Niên Năm A - Thánh Vịnh 137 - Linh Mục Huy Hoàng Hot

Đáp Ca Chúa Nhật XXI Thường Niên Năm A - Thánh Vịnh 137 - Linh Mục Huy Hoàng