Clock-Time

Chúa Nhật XXIII Thường Niên A

/ 840 / Thánh lễ Online

05h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN NĂM A | Đức Cha Giuse GM GPPC | 06.09.2020

Thánh Lễ Trực Tuyến – Chúa Nhật XXIII Thường Niên Năm A. Vào lúc 05h00 ngày 06.09.2020. Do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước – Giám Mục Giáo Phận Phú Cường chủ tế. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.
/ 480 / Muối Men Lời Chúa

MUỐI MEN CHO ĐỜI 172 - Bài Giảng Chúa Nhật XXIII Thường Niên - Năm A Hot

MUỐI MEN CHO ĐỜI 172 - Bài Giảng Chúa Nhật XXIII Thường Niên - Năm A - Tin Mừng Mt 18: 15 - 20. Suy niệm: Linh Mục Antôn Hà Văn Minh

/ 1146 / Thánh Ca

Đáp Ca Chúa Nhật XXIII Thường Niên Năm A - Thánh Vịnh 94 - Linh Mục Huy Hoàng Hot

Đáp Ca Chúa Nhật XXIII Thường Niên Năm A - Thánh Vịnh 94 - Linh Mục Huy Hoàng