Clock-Time

Chúa Nhật XXIV Thường Niên A

/ 965 / Thánh lễ Online

05h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN NĂM A | Đức Cha Giuse GM GPPC | 13.09.2020

Thánh Lễ Trực Tuyến – Chúa Nhật XXIV Thường Niên Năm A. Vào lúc 05h00 ngày 13.09.2020. Do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước – Giám Mục Giáo Phận Phú Cường chủ tế. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.
/ 748 / Muối Men Lời Chúa

MUỐI MEN CHO ĐỜI 173: Bài Giảng Chúa Nhật XXIV Thường Niên Năm A Hot

MUỐI MEN CHO ĐỜI 173 - Bài Giảng Chúa Nhật XXIV Thường Niên - Năm A - Tin Mừng Mt 18: 21 - 35. Suy niệm: Linh Mục Giuse Nguyễn Tường Vĩnh Lộc

/ 1216 / Thánh Ca

Đáp Ca Chúa Nhật XXIV Thường Niên A - Thánh Vịnh 102 - Linh Mục Thái Nguyên. Hot

Đáp Ca Chúa Nhật XXIV Thường Niên A - Thánh Vịnh 102 - Linh Mục Thái Nguyên.
/ 1097 / Thánh Ca

Đáp Ca Chúa Nhật XXIV Thường Niên Năm A - Thánh Vịnh 102 - Linh Mục Huy Hoàng Hot

Đáp Ca Chúa Nhật XXIV Thường Niên Năm A - Thánh Vịnh 102 - Linh Mục Huy Hoàng