Clock-Time

Chúa Nhật XXV TNB

/ 1097 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật XXV Thường Niên Năm B - Lm. Alfonso

Trình thuật Tin mừng vừa có giá trị tín lý và thần học, lại vừa có giá trị lịch sử và nhân văn không thể chối cãi. Qua đó, thánh sử Marcô không hề tô vẽ trang lịch sử hồng nơi những con người sau này sẽ được Chúa trao cho nhiệm vụ dẫn dắt Giáo hội Người...

/ 1155 / Thánh lễ Online

05h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | Chúa Nhật XXV Thường Niên Năm B | Ngày 19.09.2021

Thánh Lễ Trực Tuyến - Chúa Nhật XXV Thường Niên Năm B. Vào lúc 05h00 ngày 19.09.2021. Do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước - Giám mục Giáo Phận Phú Cường chủ tế. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 1307 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Chúa Nhật XXV Thường Niên Năm B - GKGD Giáo Phận Phú Cường

Noi gương Thầy Giêsu, Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng phục vụ và hi sinh vì con người, chúng ta cũng thế, hãy sống tinh thần khiêm tốn và phục vụ anh chị em trong hoàn cảnh riêng Chúa ban cho từng người...

/ 1248 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật XXV Thường Niên Năm B - Lm.Giuse Đỗ Văn Thụy

Trong ba năm giảng dạy công khai của Chúa Giêsu, các sách Tin Mừng thuật lại ba lần Chúa Giêsu báo trước cuộc thương khó Ngài phải chịu ở Giêrusalem. Mỗi lần đều đặt trong một khung cảnh khác nhau và lời loan báo cũng khác nhau...