Clock-Time

Chúa Nhật XXVI Thường Niên Năm B

/ 1397 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật XXVI Thường Niên Năm B – Lm. Antôn Hà Văn Minh

Chúa Giêsu đã minh định: “Ai nhân danh Thầy mà cho các con một ly nước vì lẽ các con thuộc về Ðấng Kitô, Thầy bảo thật các con: kẻ đó sẽ không mất phần thưởng đâu”.  Việc các tôn giáo đáp lại lời mời của Đức thánh cha về Assise là ly nước mát mà họ dành cho Giáo Hội trong cái nhìn vì Giáo Hội thuộc về Chúa Kitô...

/ 1490 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật XXVI Thường Niên Năm B - Lm. Alfonso

Trong hành trình lên Giêrusalem, khi Chúa Giêsu loan báo cho các môn đệ lần thứ hai về cuộc thương khó mà Người phải trải qua, và dạy các môn đệ phải noi theo gương Người sẵn sàng phục vụ và đừng tìm kiếm chỗ nhất....

/ 1123 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Chúa Nhật XXVI Thường Niên Năm B

Trên con đường đi Cêdarê Philípphê, nơi Phêrô đã tuyên xưng đức tin, xuyên qua xứ Galilê chỗ Người đã rao giảng Tin Mừng, cho đến Giêrusalem, tới nơi đó Người sẽ chết và Phục sinh, Đức Giêsu không đi một mình. Con đường của "Con Người" cũng là con đường của các môn đệ. Chính chúng ta cũng đi trên con đường đó theo chân Đức Kitô.

/ 1668 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Chúa Nhật XXVI Thường Niên Năm B - GKGD Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng hôm nay mời gọi chúng ta thực hiện một hành động chọn lựa. Chọn lựa những giá trị Nước Trời thì tốt hơn là chọn lựa những điều thân thiết, những điều mà mình gắn bó nhưng lại đẩy mình vào hỏa ngục...

/ 1532 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật Tuần XXVI Thường Niên Năm B - Lm. Giuse Đỗ Văn Thụy

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Gioan đã phàn nàn với Chúa Giêsu rằng,  có ai đó không thuộc về nhóm mười hai đã làm dấu lạ nhân danh Đức Giêsu: “Thưa Thầy, chúng con thấy có người lấy danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản vì người ấy không theo chúng ta.”..