Clock-Time

Chúa Thánh Thần

/ 511 / Sách Nói Công Giáo

Episode 37: Sự tái sinh thiêng liêng | Chương 04: Chúa Thánh Thần | Chỉ có một điều cần thôi Hot

Sự tái sinh thiêng liêng ấy là gì, ta có thể nói rằng những người được tái sinh trong Thần Khí thường chỉ có một mục đích. Họ chỉ có một ước vọng duy nhất: là vâng theo ý Thiên Chúa trong mọi sự, hay - nói như Chúa Giêsu nói với Nicôđêmô “sống theo sự thật” và như thế cũng là “đến cùng ánh sáng để thiên ha thấy rỏ các việc của người ấy đã được thực hiện trong Thiên Chúa (Ga 3, 21).”

/ 499 / Sách Nói Công Giáo

Episode 36: Một sự mật thiết toàn diện | Chương 04: Chúa Thánh Thần | Chỉ có một điều cần thôi Hot

Để giữ mình khỏi rơi vào chủ nghĩa lãng mạn thiêng liêng hoặc một thứ đạo đức tình cảm nào đó, ta phải đặc biệt quan tâm đến sự hiện diện xót thương của Chúa Thánh Thần. Sự thân mật của việc cầu nguyện chính là sự thân mật do Chúa Thánh Thần, Đấng, với tư cách là người đem lại một não trạng và một thời đại mới, không loại trừ mà luôn qui tụ muôn người, tạo nên….

/ 581 / Sách Nói Công Giáo

Episode 35: Một không gian có thể bao gồm mọi sự | Chương 04: Chúa Thánh Thần | Chỉ có một điều cần thôi Hot

Hiện ta biết rằng không phải tôi cầu nguyện Thần Khí Thiên Chúa cầu nguyện trong tôi. Thật vậy, khi vinh quang Thiên Chúa ở lại trong tôi, thì sẽ không có gì quá xa, không có gì quá đau khổ, không có gì quá xa lạ, hoặc quá quen thuộc mà không được gồm tóm trong lời cầu nguyện và không được canh tân trong việc cầu nguyện…

/ 235 / Sách Nói Công Giáo

Episode 34: Sự thân tình với Thiên Chúa | Chương 04: Chúa Thánh Thần | Chỉ có một điều cần thôi Hot

Chúa Giêsu đã mạc khải cho thấy chiều sâu của việc ta thuộc về Thiên Chúa. Tương quan của Ngài với Thiên Chúa nhờ Chúa Thánh Thần là một tương quan của sự cởi mở toàn diện. Mọi sự Chúa Giêsu có đều là quà tặng của Cha. Ngài không hề nhận bất cứ thứ gì là của riêng Ngài mà không do từ Cha...

/ 483 / Sách Nói Công Giáo

Episode 33: Cánh cửa sổ của đời sống thiêng liêng của ta | Chương 04: Chúa Thánh Thần | Chỉ có một điều cần thôi Hot

Dẫu đời sống tình cảm và thiêng liêng của ta khác biệt nhau, nhưng chúng cũng ảnh hưởng lẫn nhau cách sâu sắc. Những tình cảm của ta thường mở cho ta một cửa sổ trên những cuộc hành trình thiêng liêng của ta. Khi ta không thể dẹp bỏ tính ghen tương, có lẽ ta tự hỏi xem ta có đụng chạm được với Thần Khí đang kêu lên trong ta “Abba” chăng...

/ 503 / Sách Nói Công Giáo

Episode 32: Được gọi Thiên Chúa là “Abba” | Chương 04: Chúa Thánh Thần | Chỉ có một điều cần thôi Hot

Việc gọi Thiên Chúa là “Abba, Cha ơi” khác hẳn với việc đặt cho Thiên Chúa một cái tên quen thuộc. Việc gọi Thiên Chúa là “Abba” chính là việc bước vào trong cùng một mối tương quan mật thiết, không sợ hãi, tin tưởng và mạnh mẽ của Chúa Giêsu với Thiên Chúa…

/ 695 / Sách Nói Công Giáo

Episode 31: Hơi thở của Thiên Chúa trong ta | Chương 04: Chúa Thánh Thần | Chỉ có một điều cần thôi Hot

Khi nói về Chúa Thánh Thần, ta thường nói về hơi thở của Thiên Chúa đang hít thở trong ta.  “Thần khí” tiếng Hy Lạp là pneuma, có nghĩa là “hơi thở”. Ta ít khi ý thức về hơi thở của ta. Hơi thở lại rất quan trọng đối với sự sống đến độ ta chỉ nghĩ đến nó khi có sự bất ổn nào đó... 

/ 383 / Sách Nói Công Giáo

Episode 30: Giao ước của Thiên Chúa | Chương 04: Chúa Thánh Thần | Chỉ có một điều cần thôi Hot

Thiên Chúa thiết lập một giao ước với ta. Thuật ngữ “giao ước” có nghĩa là “cùng đến với nhau”. Thiên Chúa muốn cùng đến với ta. Trong nhiều câu chuyện của Kinh Thánh Do Thái, ta thấy rằng Thiên Chúa xuất hiện như một vị Thiên Chúa bảo vệ ta chống lại kẻ thù, gìn giữ ta khỏi những nguy hiểm, và dẫn ta đến tự do...