Clock-Time

Chứng Tá Thầm Lặng

/ 1005 / Suy Tư Thần Học

Chứng tá thầm lặng nhưng mạnh mẽ của Thánh Giuse tại Fatima Hot

Các sứ điệp ở Fatima rõ ràng có ý đề nghị một lần nữa bản chỉ đường mà nhân loại nên tuân theo để có hòa bình của Thiên Chúa. Hòa bình, như được nhắc lại cho những ai nghe sứ điệp Fatima, là kinh nghiệm trong cuộc sống khi chúng ta cầu nguyện và thực hiện bác ái hy sinh, cơ bản là bắt chước Chúa Kitô...