Clock-Time

Chủng Viện

/ 772 / Đức Giáo Hoàng

Đức Thánh cha tiếp Đại chủng viện Pio XI miền Marche

Sáng ngày 10/6/2021, Đức Thánh cha Phanxicô đã tiếp kiến cộng đoàn Đại chủng viện Piô XI ở thành phố Ancona, thuộc miền Marche, trung Italia. Ngài nhắn nhủ các chủng sinh đào sâu đời sống tu đức, nhưng không quên thực tại cụ thể, tránh thái độ tìm thỏa mãn tinh thần có vẻ mang lại an ủi, nhưng thực ra nó dẫn đến khép kín và cứng nhắc.