Chú Giải Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần II Thường Niên A

Tin mừng Mc 3: 13-19 Ơn Chúa gọi: đó là ơn nhưng không của Thiên Chúa, vì thế cần phải tín thác vào Chúa trong mọi sự.

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Tư Tuần II Thường Niên A

Tin mừng Mc 3: 1-6 Ở đây họ rình xem Chúa có chữa người bại tay trong ngày sa-bát không, để bắt lỗi Chúa...

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần I Thường Niên A

Tin mừng Mc 2:1-12 Họ đỡ mái nhà trên chỗ Người ngồi một lỗ to rồi thòng chiếc chõng với người bất toại xuống...

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Tư Tuần I Thường Niên A

Tin mừng Mc 1: 29-39: Tin mừng, Nước Thiên Chúa không chỉ là một việc công bố, mà còn là một 'hành động" giải thoát sự dữ. Trong ngày tiêu biểu

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Ba Tuần I Thường Niên A

Tin mừng Mc 1: 21-28: Đang lúc đó, trong hội đường có một người bị thần ô uế ám, nên thét lên rằng: "Hỡi Giêsu Nadarét, có chuyện gì giữa chúng tôi và ông?...

Chú Giải Tin Mừng - Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa

Mt 3: 13- 17 Phép rửa của Chúa Giêsu cho ta thấy Người muốn sống đời mình theo viễn tượng nào, muốn được sinh động bởi não trạng nào, muốn hành động theo phương cách nào.

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Tư trước Lễ Hiển Linh

Tin mừng Ga 1:35-42: Cuộc dấn thân đến gặp gỡ Thiên Chúa, đã ảnh hưởng tác động trong mối tương quan con người: Gioan và Anrê liên kết vì tình bạn; đã sống cùng trong một tập thể đánh cá trên biển hồ...

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Ba trước Lễ Hiển Linh

Tin mừng Ga 1:29-34: Bài Tin Mừng này thuật lại câu chuyện Thánh Gio-an Tiền Sứ làm chứng về Đức Giê-su Ki-tô trước mặt đám đông dân chúng đến với ông...

Chú Giải Tin Mừng - Chúa Nhật Cuối Tuần Bát Nhật Giáng Sinh

Tin mừng Lc 2: 16-21 Mẹ Ma-ri-a đã đi sâu vào mầu nhiệm Giáng Sinh một cách mật thiết đến nỗi Mẹ đã không diễn tả bằng lời...

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Bảy Ngày VII Tuần Bát Nhật Giáng Sinh

Tin mừng Ga 1:1-18: Bài Tin Mừng cao siêu, mầu nhiệm và oai nghiêm này, quen được gọi là Tự Ngôn của thánh Gio-an. Các tín đồ ngày xưa có lòng qúi mến...

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Sáu Ngày VI Tuần Bát Nhật Giáng Sinh

Tin mừng Mt 2: 13-15. 19-23 Một sự kiện đầy ý nghĩa liên kết vận mệnh này với cả lịch sử Israel.

Chú Giải Tin Mừng - Chúa Nhật Tuần IV Mùa Vọng A

Tin mừng Mt 1: 18-25 Loan báo việc sinh Đức Giêsu cho Giuse, và chấp nhận vai trò của mình: chồng Đức Maria và cha pháp lý của Đức Giêsu;