Chú Giải Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần II Phục Sinh A

Tin mừng Ga 6: 16-21: Bài Tin Mừng hôm nay, thánh sử Gio-an ghi lại việc Đức Giê-su đi trên mặt Biển Hồ đầy sóng gió và dẹp sóng gió để tỏ bày uy quyền của Người trên thiên nhiên và sự dữ...

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần II Phục Sinh A

Tin mừng Ga 6: 1 – 15 Người hỏi ông phi-lip-phê: "Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây?"

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Năm Tuần II Phục Sinh A

Tin mừng Ga 3: 31-36: Bài Tin Mừng này là suy tư của thánh sử Gio-an về Chúa Giê-su. Vì thế đặt bài Tin Mừng này vào trong tâm tình và bầu khí Mùa Phục Sinh...

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Tư Tuần II Phục Sinh A

Tin mừng Ga 3: 16-21 Việc Thiên Chúa làm Người, đã là một kỳ công yêu thương.

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Ba Tuần II Phục Sinh A

Tin mừng Mc 16: 15-20: Việc Chúa Giêsu phục sinh và lên trời không chấm dứt lịch sử Tin Mừng, nhưng Tin Mừng được các Tông Đồ tiếp nối Chúa Giêsu đi công bố khắp thế gian cho mọi loài thụ tạo...

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Hai Tuần II Phục Sinh A

Tin mừng Ga 3: 1-8: Trong những người tin đức Giêsu, có Ni-cô-đê-mô, một thành viên của Hội thánh cộng toạ, thuộc nhóm Pha-ri-sêu, khâm phục trước những lời giáo huấn của Chúa...

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần Bát Nhật Phục Sinh

Tin mừng Mc 16: 9-15 "Anh em hãy đi …": Đây là một lệnh truyền, và lệnh truyền này được ban bố sau khi Chúa phục sinh.

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần Bát Nhật Phục Sinh A

Tin mừng Ga 21: 1-14

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Năm Tuần Bát Nhật Phục Sinh A

Tin mừng Lc 24: 35-48: Rồi Người bảo: "Khi con ở với anh em, Thầy đã từng nói với anh em... Bấy giờ Người mở lòng mở trí chó các ông hiểu Kinh thánh, những khổ hình đấng Mêsia phải chịu...

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Tư Tuần Bát Nhật Phục Sinh A

Tin mừng Lc 23:13-35 Có hai người trong nhóm môn đệ Đức Giêsu đi đến một làng kia, tên là Em-mau... Họ bàn tán với nhau.

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Ba Tuần Bát Nhật Phục Sinh A

Tin mừng Ga 20: 11-18: Bài tường thuật của Thánh Gioan hôm nay, ghi lại việc Chúa Giêsu phục sinh hiện ra với bà Maria Mác-đa-la...

Chú Giải Tin Mừng - Chúa Nhật Phục Sinh A

Tin mừng Ga 20:1-9: Nhờ việc Phục sinh, Chúa Giêsu trở thành vua và được sử dụng quyền tài phán cánh chung...