Chú Giải Tin Mừng - Thứ Tư Lễ Tro

Tin mừng Mt 6: 1-6.16-18: Bài Tin Mừng hôm nay thánh Mác-cô ghi lại ba loại tính xấu phô trương: khi bố thí, cầu nguyện và chay tịnh, để răn dạy chúng ta khi làm việc đạo đức phải kín đáo...

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Ba Tuần VIII Thường Niên A

Tin mừng Mc 10: 28-31: Chẳng hề có ai từ bỏ nhà cửa, anh em chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất vì Thầy và vì Tin Mừng, mà bây giờ, ngay ở đời này, lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, con cái hay ruộng đất, gấp trăm...

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Hai Tuần VIII Thường Niên A

Tin mừng Mc 10: 17-27: Ngươi hãy đi bán tất cả gia tài, đem bố thí cho người nghèo khó, và ngươi sẽ có một kho báu trên trời, rồi đến theo Ta!...

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần VII Thường Niên A

Tin mừng Mc 10: 13-16: Hãy để các trẻ nhỏ đến cùng Thầy, đừng ngăn cản chúng, vì Nước Thiên Chúa là của những người giống như'chúng...

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Ba Tuần VII Thường Niên A

Tin mừng Mc 9: 30-37: Chúa Giêsu và các môn đệ đi ngang qua xứ Galilêa, và Người không muốn cho ai biết. Vì Người dạy dỗ và bảo các ông rằng: "Con Người sẽ bị nộp vào tay người ta"...

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Hai Tuần VII Thường Niên A

Tin mừng Mc 9: 14-29: Bài Tin Mừng hôm nay ghi lại câu chuyện Đức Giê-su trừ quỷ và chữa lành bệnh động kinh cho một em bé để trình bày sứ vụ cứu thế của Người...

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Bảy Tư Tuần VI Thường Niên A

Tin mừng Mc 9: 2-13: Lúc đó có một đám mây bao phủ các ông và từ đám mây có tiếng phán rằng: " Đây là Con Ta rất yêu dấu, các người hãy nghe lời Người"...

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần VI Thường Niên A

Tin mừng Mc 8:34-9:1 "Ai muốn theo Ta hãy tự bỏ mình, vác thập giá mà theo Ta"...

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Tư Tuần VI Thường Niên A

Tin mừng Mc 8: 22-26: Bài Tin Mừng hôm nay ghi lại việc Đức Giê-su chữa lành cho một người mù ở Bết-xai-đa để làm nổi bật quyền ban ánh sáng của Đức Giê-su...

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Ba Tuần VI Thường Niên A

Tin mừng Mc 8: 14-21: Bài Tin Mừng hôm nay ghi lại việc Đức Giê-su dạy dỗ các môn đệ về bài học tránh men biệt phái và men Hê-rô-đê...

Chú Giải Tin Mừng - Chúa Nhật VI Thường Niên A

Tin mừng Mt 5: 17- 37 Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo thì phải bị lửa hỏa ngục thiêu đốt...

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần V Thường Niên A

Tin mừng Mc 8: 1-10: Bài Tin Mừng hôm qua Mc 7,31-37 là một lời loan báo về bí tích Rửa Tội; bài Tin Mừng hôm nay hướng chúng ta về bí tích Thánh Thể...