Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 1: 1-16.18-23 Mừng lễ sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria, chúng ta được mời gọi chiêm ngắm Mẹ Maria, để thấy rằng, Mẹ chính là một thụ tạo tuyệt diệu của Thiên Chúa

Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria - Đức Maria, Người Đem Ơn Cứu Độ

Tin Mừng Mt 1:1-16.18-23 Mừng sinh nhật của Mẹ Maria hôm nay, chúng ta chiêm ngắm Mẹ qua hành trình sống và phục vụ Chúa trong tình yêu.

Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria - Sống Như Mẹ Đã Sống

Tin Mừng Mt 1: 1-16.18-23 Ngày mừng Lễ Sinh Nhật của Đức Trinh Nữ Maria cũng là dịp để chúng ta nhớ đến ngày sinh ra của mỗi người chúng ta

Suy Niệm Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 1: 39-56: Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này?

Suy Niệm Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời - Mẹ đầy ơn phúc

Tin mừng Lc 1: 39-56: Hôm nay, Giáo hội mừng kính Đức Maria được khải hoàn bước vào quê hương Nước Trời. Bầu khí phụng vụ đượm sắc thái vui tươi với những lời ngợi khen...

Suy Niệm Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời - Mẹ Maria là ưu phẩm của Thiên Chúa

Tin mừng Lc 1: 39-56: Lễ Đức Mẹ lên trời là lễ trọng và cũng là lễ cổ xưa nhất trong các ngày lễ kính Đức Mẹ được cử hành trong Giáo Hội hiện nay.Vào thời điểm đầu...

Suy Niệm Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời - Lên Thiên đàng cùng Mẹ Maria

Tin mừng Lc 1: 39-56: Ta được nghe lại trang Tin Mừng mà phải nói rằng ta có thể nói rằng : “biết rồi ! Khổ lắm ! Nói mãi !” Vâng ! Ta biết đó, nghe đó nhưng ta có cảm được niềm vui của Tin Mừng...

Suy Niệm Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời - Hướng lòng về trời với Mẹ

Tin mừng Lc 1: 39-56: Vì Đức Mẹ Đầy Ơn Phúc: các thánh tiến sĩ đã coi việc Đức Mẹ Hồn Xác về Trời như là bổ túc cho việc Đức Mẹ được Đầy Ơn Phúc. Như lời cha Ađômêô quả quyết: Thân xác Đức Mẹ không hề bị hư nát...

Suy Niệm Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

Tin mừng Lc 1: 39-56: Hôm nay còn ân thưởng cho người vinh phúc vô song. Phần chúng con đã được Chúa thương cứu chuộc, xin Chúa nhận lời Đức Trinh Nữ cầu thay nguyện giúp, cho chúng con cũng được hưởng vinh quang trên trời...

Suy Niệm Lễ Hai Thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 16: 13-19 Hôm nay Giáo Hội mừng kính hai thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô.

Lễ Hai Thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô - Hai Tên Gọi Cùng Được Đổi Mới

Tin Mừng Mt 16: 13-19 Lễ Hai Thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô. Giáo hội mừng kính hai Thánh Tông đồ, hai cột trụ Giáo hội cùng chung một ngày.

Suy Niệm Lễ Thánh Phêrô Và Phaolô - Bỏ Thầy Con Biết Theo Ai

Hôm nay, ta được Giáo Hội mời gọi cùng chiêm ngắm hai khuôn mặt. Phêrô, một người đánh cá ít học, đã lập gia đình. Còn Phaolô là người có nhiều điều để tự hào, về gia thế, về học thức, về đời sống đạo hạnh.