Lectio Divina: Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu

Tin mừng Lc 15, 3-7: Và khi đã tìm thấy, người đó vui mừng vác chiên lên vai, kêu bạn hữu và những người lân cận mà nói rằng: ‘Anh em hãy chia vui với tôi, vì tôi đã tìm thấy con chiên lạc!’

Lectio Divina: Lễ Đức Mẹ Đi Viếng Bà Thánh Isave

Tin mừng Lc 1: 39-56: Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ, và con lòng Bà được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Mẹ Thiên Chúa tôi đế viếng thăm?...

Lectio Divina: Chúa Nhật V Mùa Phục Sinh (C)

Nếu Thiên Chúa được vinh hiển nơi Người, thì Thiên Chúa lại cho Người được vinh hiển nơi chính mình

Lectio Divina: Lễ Truyền Tin

Tin Mừng Lc 1:26-38: Đây là những lời đầu tiên của cuộc đối thoại giữa Thiên Chúa và tạo vật của Ngài.

Thứ Bảy - Lectio Divina: Máccô 16,9-15

Khi Chúa Giêsu sống lại, sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, thì trước hết Người hiện ra với Maria Mađalêna, kẻ đã được Chúa đuổi bảy quỷ...

Thứ Sáu - Lectio Divina: Gioan 21:1-14

Tin Mừng Ga 21:1-14: Người môn đệ Chúa Giêsu yêu liền nói với Phêrô: “Chính Chúa đó”. Simon Phêrô nghe nói là Chúa, liền khoác áo vào, vì đang ở trần, rồi nhảy xuống biển.

​Lectio Divina: Luca 24:35-48

​Lectio Divina - Thứ Năm trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh. Trong những ngày sau lễ Phục Sinh, các văn bản của Tin Mừng thuật lại các cuộc hiện ra của Chúa Giêsu.

Lectio Divina: Luca: 24,13-15

Đang khi họ nói chuyện và trao đổi ý kiến với nhau, thì chính Chúa Giêsu tiến lại cùng đi với họ, nhưng mắt họ bị che phủ nên không nhận ra Người.

Lectio Divina: Phương Pháp Đọc, Suy Niệm Lời Chúa Và Cầu Nguyện

Phương pháp «Đọc, Suy Niệm Lời Chúa và Cầu Nguyện» được tiến hành theo 6 bước

Lectio Divina: Gioan 10:31-42

Lectio Divina: Gioan 10:31-42 "Người lên tiếng hỏi rằng: “Ta đã cho các ngươi thấy nhiều việc tốt lành bởi Cha Ta. Vậy vì việc nào mà các ngươi muốn ném đá Ta?”"

Lectio Divina: Gioan 8,51-59

Người Do Thái lại nói: “Bây giờ thì chúng tôi biết rõ ông bị quỷ ám. Abraham đã chết và các tiên tri cũng vậy, thế mà ông lại nói: ‘Ai giữ lời Ta, thì không bao giờ phải chết. Chẳng lẽ ông lại lớn hơn cha chúng tôi là Abraham sao?

Lectio Divina: Ga 8:31-42

Lectio Divina: Ga 8:31-42 “Quả thật, quả thật, Ta bảo các ngươi: Hễ ai phạm tội, thì làm nô lệ cho tội. Mà tên nô lệ không ở mãi trong nhà; người con mới ở vĩnh viễn trong nhà.