Lời nguyện chung Chúa nhật III Phục sinh A

Anh chị em thân mến, Đức Kitô Phục Sinh đã đến đồng hành với hai môn đệ trên đường Emmau. Ngài cũng đến để làm vững đức tin và thắp sáng hi vọng

Lời nguyện chung Chúa nhật II Phục Sinh năm A

Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót đã cho Đức Kitô phục sinh nhờ Thánh Thần, và cũng sẽ làm cho thân xác phải chết của chúng ta

Lời nguyện chung Chúa nhật Phục Sinh

Anh chị em thân mến, Thiên Chúa đã cho Đức Kitô sống lại từ cõi chết để phá tan quyền lực của tử thần và ban cho chúng ta sự sống mới.

Lời nguyện chung Chúa nhật Lễ Lá

Anh chị em và các bạn trẻ thân mến, trong thời gian chịu thương khó, Chúa Giêsu đã trải qua biết bao đau khổ của thân phận con người: bị vu khống

Lời nguyện chung Chúa nhật V mùa chay năm A

Anh chị em thân mến, Đức Giêsu chính là Thiên Chúa quyền năng, Ngài đã trả lại sự sống cho Lagiarô và lau khô nước mắt cho những người còn đang sống

Lời nguyện chung Chúa nhật IV mùa chay năm A

Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu là ánh sáng cho trần gian. Thật vậy, nhờ việc Ngôi Lời nhập thể và nhập thế, Chúa dẫn đưa nhân loại đang lần bước trong u tối

Lời nguyện chung Chúa nhật III mùa chay năm A

Anh chị em thân mến, Thiên Chúa yêu thương cứu chuộc mọi người. Chúa ban Con Một đến trần gian để những ai tiếp nhận Người thì được cứu độ

Lời nguyện chung Chúa nhật II mùa chay năm A

Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu Kitô bày tỏ vinh quang của Chúa cho chúng ta được vững lòng tin mà bước vào Mùa Chay

Lời nguyện chung Chúa nhật I mùa chay năm A

Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu đã chiến thắng cám dỗ để nên gương mẫu và ban sức mạnh giúp chúng ta can đảm

Lời nguyện chung Chúa nhật VIII thường niên A

Anh chị em thân mến, Thiên Chúa sáng tạo mọi loài, để thông ban vinh quang Chúa.

Lời nguyện chung Chúa nhật VII Thường Niên A

Anh chị em thân mến, giới luật yêu thương là giới luật đặc thù và tuyệt vời nhất của Kitô Giáo

Lời Nguyện Chung Chúa Nhật VI Thường Niên A

Anh chị em thân mến, trải qua mọi thời đại, lề luật Chúa luôn dạy chúng ta phải thực hành ý Chúa, là giúp cho mọi người