Muối Men Cho Đời 20 - Chúa Nhật III Phục Sinh A

CHIA SẺ TIN MỪNG: LM. PHAOLÔ HOÀNG MẠNH HUY, Ca khúc: Một Cõi Riêng Tư, Sáng tác: Lm. Thái Nguyên, Trình bày: Lm. Phaolô Hoàng Mạnh Huy, Nhóm bè: Quý Sr Cộng đoàn Con Đức Mẹ Phú Cường Nhà Chung

Muối Men Cho Đời 19 - Chúa Nhật II Phục Sinh

Muối men cho đời – Chúa nhật II Phục Sinh, Tin Mừng Ga 20: 19-31, Chia sẻ Tin Mừng: Lm. Phêrô Nguyễn Minh Mẫn, Ca khúc: Bao La Tình Chúa, trình bày: Lm. Phêrô Nguyễn Minh Mẫn, Lm. Phaolô Nguyễn Phú Cường, Thầy Giuse Nguyễn Văn Quýnh

Muối Men Cho Đời 18 - Chúa Nhật Phục Sinh

CHÚA NHẬT PHỤC SINH - Chia sẻ Tin Mừng: Lm. Antôn Hà Văn Minh - Ca khúc: Bài Ca Cho Người Chiến Thắng - Trình bày: Thầy Phêrô Trần Đức Hoàng - Dòng Thừa Sai Đức Tin - Ứng Sinh Dự Bị Simon Đỗ Cao Thắng

Muối Men Cho Đời 17 - Chúa Nhật Lễ Lá

Chúa Nhật Lễ Lá - Chia sẻ Tin Mừng: Lm. Titô Trần Nguyên Lãm - Ca Khúc: Con Xin Phó Thác - Hát: Sr Maria Nguyễn Thị Thu Hạnh, Dòng Thánh Phaolô - Lm. Phaolô Hoàng Mạnh Huy

Muối Men Cho Đời 16 - Chúa Nhật V Mùa Chay A

Muối Men Cho Đời: Tin Mừng Ga 11:3-7.17.20-27.33-35, Chia sẻ: Lm. Tadeo Lý Nguyễn Anh Thy – Ca khúc: Thập Giá Tiếng Nói Tình Yêu – Trình bày: Ứng sinh dự bị Simon Đỗ Cao Thắng

Muối Men Cho Đời 15 - Chúa Nhật IV Mùa Chay A

Tin Mừng Ga 9:1- 38 Chia sẻ: Lm. Phaolô Hoàng Mạnh Huy - Hát: Sr Verona Nguyễn Thị Thuỳ Dương, Dòng Con Đức Mẹ Phú Cường

Muối Men Cho Đời 14 - Chúa Nhật III Mùa Chay A

Ga 4: 5-42 - Chúa Nhật III Mùa Chay A - Chia Sẻ: Thầy Pt. Giuse Nguyễn Thanh Long - Hát: Lm. Titô Trần Nguyên Lãm

Muối Men Cho Đời 13 - Chúa Nhật II Mùa Chay A

Chúa Nhật II Mùa Chay A: Tin Mừng Mt 17: 1-9. Muối Men Cho Đời - Ca Khúc: Lời Trần Tình - Sáng Tác: Lm. Thái Nguyên - Trình Bày: Rosa of God và Ứng sinh Dự Bị Vinh Sơn Quốc Triệu

Muối Men Cho Đời 12 - Chúa Nhật I Mùa Chay

Muối Men Cho Đời - Tin Mừng Mt 4: 1-11, Chia sẻ: Lm. Tadeo Lý Nguyễn Anh Thy, Ca khúc: Trên Đỉnh Đồi Xa, Trình bày: Lm. Phaolô Hoàng Mạnh Huy

Muối Men Cho Đời 11 - Chúa Nhật VIII Thường Niên A

Tin mừng Mt 6: 24-34: Chúa nhật VIII Thường Niên A - Hát: Thầy Phanxicô Xaviê Võ Đức Toàn - Chia sẻ: Lm. Phaolô Hoàng Mạnh Huy

Muối Men Cho Đời 10 - Chúa Nhật VII Thường Niên A

Tin Mừng Mt 5: 38-48 - Chia sẻ: Lm. Phaolô Hoàng Mạnh Huy, Ca khúc: Mến Chúa Yêu Người, Hat: Các Sr Dòng Con Đức Mẹ

Muối Men Cho Đời 09 - Chúa Nhật VI Thường Niên A

Tin Mừng Mt 5: 17-37, chia sẻ: Lm. Titô Trần Nguyên Lãm, Hát: Ứng sinh dự bị Simon Đỗ Cao Thắng, Studio: Suối Nguồn