Muối Men Cho Đời 27 - Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu

Mt 11: 25-30 Chia Sẻ Tin Mừng: Lm. Phaolô Hoàng Mạnh Huy - Ca Khúc Có Chúa Trong Đời, Sáng tác: Anh Tuấn, Trình Bày: Lm. Vinh Sơn Kiều Duy Tân

Muối Men Cho Đời 26 - Lễ Mình Máu Thánh Chúa

CHIA SẺ TIN MỪNG: LINH MỤC GIOAN LÊ QUANG TUYẾN - Đại Diện Tư Pháp Giáo Phận Phú Cường; Ca khúc: Đường Con Theo Chúa - Sáng tác: Lm. Ân Đức; Trình bày: Ứng Sinh Dự Bị Simon Đỗ Cao Thắng

Muối Men Cho Đời 25 - Chúa Ba Ngôi

CHIA SẺ TIN MỪNG: LINH MỤC PHAOLÔ HOÀNG MẠNH HUY, Ca khúc: Ca Vang Tình Yêu Chúa, Sáng tác: Đinh Minh Hoàng, Trình bày: Bà Cố Maria Ngô Thu Hương - Lm. Phaolô Hoàng Mạnh Huy

Muối Men Cho Đời 24 - Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

CHIA SẺ TIN MỪNG: LINH MỤC ANTÔN HÀ VĂN MINH, Ca khúc: Ca Vang Tình Yêu Chúa 2, Trình bày: Sr M. Cecilia Trần Thị Mỹ Lệ - Ứng Sinh Dự Bị Vinh Sơn Quốc Triệu - Quý Nữ Tu Dòng Con Đức Mẹ - Cộng Đoàn Nhà Chung

Muối Men Cho Đời 23 - Chúa Nhật VI Phục Sinh

Ga 14:15-21 CHIA SẺ TIN MỪNG: LINH MỤC PHÊRÔ NGUYỄN MINH MẪN, Ca khúc: Chúa Trong Đời Con, Sáng tác: Thái Nguyên, Trình bày: Lm. Titô Trần Nguyên Lãm, Lm. Phaolô Hoàng Mạnh Huy - Bè: Cộng Đoàn Con Đức Mẹ Nhà Chung

Muối Men Cho Đời 22 - Chúa Nhật V Phục Sinh

CHIA SẺ TIN MỪNG Ga 14: 1-12: THẦY PT. GIUSE NGUYỄN THANH LONG, Ca khúc: Con Đường Yêu Thương, Sáng tác: Sơn Dương, Trình bày: Nữ tu M. Cêcila Nguyễn Thị Mỹ Lệ - Dòng Con Đức Mẹ Phú Cường

Muối Men Cho Đời 21- Chúa Nhật IV Phục Sinh

CHIA SẺ TIN MỪNG: LM. GIOAN LÊ QUANG TUYẾN - Đại Diện Tư Pháp Giáo Phận, Ca khúc: Tình Ngài Gọi Con, Trình bày: Quý Nữ Tu Dòng Mẹ Nhân Ái - Sơn Lộc

Muối Men Cho Đời 20 - Chúa Nhật III Phục Sinh A

CHIA SẺ TIN MỪNG: LM. PHAOLÔ HOÀNG MẠNH HUY, Ca khúc: Một Cõi Riêng Tư, Sáng tác: Lm. Thái Nguyên, Trình bày: Lm. Phaolô Hoàng Mạnh Huy, Nhóm bè: Quý Sr Cộng đoàn Con Đức Mẹ Phú Cường Nhà Chung

Muối Men Cho Đời 19 - Chúa Nhật II Phục Sinh

Muối men cho đời – Chúa nhật II Phục Sinh, Tin Mừng Ga 20: 19-31, Chia sẻ Tin Mừng: Lm. Phêrô Nguyễn Minh Mẫn, Ca khúc: Bao La Tình Chúa, trình bày: Lm. Phêrô Nguyễn Minh Mẫn, Lm. Phaolô Nguyễn Phú Cường, Thầy Giuse Nguyễn Văn Quýnh

Muối Men Cho Đời 18 - Chúa Nhật Phục Sinh

CHÚA NHẬT PHỤC SINH - Chia sẻ Tin Mừng: Lm. Antôn Hà Văn Minh - Ca khúc: Bài Ca Cho Người Chiến Thắng - Trình bày: Thầy Phêrô Trần Đức Hoàng - Dòng Thừa Sai Đức Tin - Ứng Sinh Dự Bị Simon Đỗ Cao Thắng

Muối Men Cho Đời 17 - Chúa Nhật Lễ Lá

Chúa Nhật Lễ Lá - Chia sẻ Tin Mừng: Lm. Titô Trần Nguyên Lãm - Ca Khúc: Con Xin Phó Thác - Hát: Sr Maria Nguyễn Thị Thu Hạnh, Dòng Thánh Phaolô - Lm. Phaolô Hoàng Mạnh Huy

Muối Men Cho Đời 16 - Chúa Nhật V Mùa Chay A

Muối Men Cho Đời: Tin Mừng Ga 11:3-7.17.20-27.33-35, Chia sẻ: Lm. Tadeo Lý Nguyễn Anh Thy – Ca khúc: Thập Giá Tiếng Nói Tình Yêu – Trình bày: Ứng sinh dự bị Simon Đỗ Cao Thắng